4 februari

The Man Machine – Superhuman being
– hot och möjligheter med artificiell intelligens

Ulf Johansson

Ulf Johansson, professor i datavetenskap

Artificiell intelligens är ett av de hetaste forsknings- och utvecklingsområdena just nu. Med utgångspunkt i Kraftwerks tidlösa musik resonerar Ulf Johansson om de möjligheter och hot som följer av modern artificiell intelligens!

2021-01-07