4 mars

Varför presterar pojkar sämre än flickor i skolan?
– och vad kan man göra för att förändra det?

Fredrik Zimmerman

Fredrik Zimmerman, lektor i i barn- och ungdomsvetenskap,
Högskolan i Borås

Hur kommer det sig att pojkar som grupp presterar sämre än flickor i skolan? Denna fråga har stått i centrum för Fredrik Zimmerman, lektor på förskole- och grundlärarutbildningen vid Högskolan i Borås, under lång tid. Han har studerat skolor där betygsklyftan är stor mellan könen och vad detta kan bero på. Men framförallt har han gjort studier på skolor som lyckats minska skillnaderna i betyg och fokuserat på vad lärare gör som bidrar till skapandet av en pluggkultur bland pojkar.

2021-01-07