11 november

Att navigera i det nya normala
– ledarskap i postcoronasamhället

Karin Havemose & Joakim Netz

Karin Havemose & Joakim Netz,
lektorer i arbetsorganisation.

Pandemin ställde hastiga krav på förändringar. Mycket ställdes på huvudet. I vissa avseenden kommer vi säkert att gå tillbaka till hur det var innan, men i andra delar har kanske något förändrats mer permanent? Med utgångspunkt i företagande och ledarskap resonerar Karin Havemose och Joakim Netz om hur man kan försöka hitta en väg framåt i en tid av snabba omställningar och enorma informationsflöden där en del är gammalt och känt, men där mycket också är nytt och ovisst.

2021-08-23