12 maj

Behålla hoppet
– suicidprevention som praktik

Karl Hedman

Karl Hedman, universitetslektor i sociologi.

Karl Hedman arbetar vid avdelningen för socialt arbete vid Hälsohögskolan i Jönköping. Han har sedan 1995 forskat om hur sjuksköterskor, läkare, räddningspersonal, polis och socialarbetare arbetar med att förhindra att människor tar sina liv. Föreläsningen handlar om psykisk ohälsa, skydds- och riskfaktorer för suicid och konkreta råd om bemötande och stöd till suicidala personer och deras familjer.

2022-01-11