14 april

En inkluderande folkhögskola
– bildning bortom normerna

Joel Hedengard och Martin Hugo

Joel Hedengard & Martin Hugo, universitetslektor respektive doktor i pedagogik

Joel Hedegaard, doktor i pedagogik och Martin Hugo, docent i pedagogik, berättar om sin forskning kring hur folkbildning fungerar inkluderande för såväl seniorer som bryter normer, som för folkhögskoledeltagare med högfungerande autism och för medmänniskor med psykisk ohälsa.

2022-01-11