5 maj

Formell inkludering och social exkludering
– högpresterande elever med utländsk bakgrund

Layal Wiltgren

Layal Wiltgren,
universitetslektor i pedagogik, Linköpings Universitet.

Hur kan vi förstå att högpresterande elever välkomnas på ett formellt plan, men upplever social exkludering från sina klasskamrater? Och varför missar skolledning och lärare elevernas smärtsamma upplevelser av social exkludering? Utifrån sin forskning bland högpresterande elever svarar forskaren Layal Wiltgren på dessa, och många andra, frågor.

2022-01-11