27 januari

Lyckad integration?
Skönlitterära beskrivningar av invandringen till Sverige 1945–2017

Barbara Czarniawska

Barbara Czarniawska, senior professor, Göteborgs universitet.

Barbara Czarniawska har analyserat romaner som beskriver immigrationsproblematiken i Sverige under perioden från slutet av andra världskriget till nutid. Valet av romaner som fältmaterial är ett resultat av vår övertygelse att populärkultur har stor påverkan på vad människor tänker och gör – både invandrare och svenskar.

2022-01-11