1 december

Funktionshinder och arbete – internationella utblickar i ett historiskt perspektiv

Staffan Bengtsson och Radu Dinu

Staffan Bengtsson & Radu Dinu, lektor i socialt arbete respektive historia

Hur har arbetets centrala roll under 1900-talet kommit att påverka personer med funktionsnedsättning? Och vilka skillnader fanns det mellan statssocialistiska och liberal-demokratiska samhällen? Den typen av frågor är något som står i centrum för den forskning som Staffan Bengtsson, docent i handikappvetenskap och Radu Harald Dinu, lektor i historia, bedriver inom forskningsfältet funktionshinder och historia.

2022-08-08