15 december

Hultsfredsfestivalen– punk och entreprenörskap

Mats Trondman

Mats Trondman, professor i kultursociologi, Linnéuniversitetet och Kungliga Musikhögskolan

Nio av tio svenskar minns Hultsfredsfestivalen och flera hundra tusen var där. Hur blev den till och utvecklades? Varför föll den? Vilken betydelse hade musiken och festivalen? Och, inte minst, hur blev de kulturella entreprenörer till som skapade festivalen? Samt varför är de så motvilliga till att kalla sig just entreprenörer? Mats Trondman, professor i kultursociologi på Linneuniversitetet och Kungliga Musikhögskolan, berättar om den bok han skrivit tillsammans med en grupp forskarkollegor: Hultsfredsfestivalen: Punkens etos, festivalens anda och entreprenörskapets vara.

2022-08-08