23 mars

De första –
kvinnorna som gått före i vår tid

Monica Green och Anna Nyberg

Monica Green och Anna Nyberg, f.d. riksdagsledamot respektive frilansjournalist

I höstas kom boken De första: kvinnorna som spräckte glastaket, inspirerad av att Sverige, 100 år sedan den kvinnliga rösträtten infördes, fick sin första kvinnliga statsminister 2021. Författarna har intervjuat Magdalena Andersson, men också andra kända liksom även några mindre kända kvinnliga pionjärer i vår tid. Finns det likheter i berättelsen om Gun-Brith Jörestig, Sveriges första kvinnliga bilprovare, och marinchefen Ewa Skoog Haslum? Var mötte ärkebiskop Antje Jackelén störst motstånd? Föreläsarna berättar om vad de lärt sig av intervjuerna, och om de strukturer som än i dag gör det svårare för kvinnor att nå de höga posterna i samhället.

2022-12-21