23 februari

”Det viktigaste stod inte i kalendern!”
– det oplanerade ledningsarbetets roll för företagsinnovation

Kristina Sollander

Kristina Sollander, doktorand inom produktionssystem, Tekniska Högskolan, Jönköping University

Innovationsförmåga är en ständigt aktuell fråga för företag som vill överleva i en föränderlig värld. Nya som gamla utmaningar uppkommer både på produktionsgolvet och i företags omvärld och dess lösningar kan komma från de mest oväntade håll. Denna föreläsning kommer kretsa kring resultatet av en skuggningsstudie av sju ledare i fyra olika tillverkande företag. Särskilt fokus kommer finnas på ledarnas oplanerade arbete och hur det kan påverka företagens innovationsförmåga.

2022-12-21