27 april

Fetma, makt och sociala strukturer

Aimée Ekman

Aimée Ekman, universitetslektor i socialt arbete, Hälsohögskolan, Jönköping University.

Både forskning och feta människors berättelser om sina liv vittnar om diskriminering och förtyckande praktiker gentemot feta människor. Den här presentationen handlar om hur kroppsvikten görs negativt viktig för feta människor och belyser att fetma kan förstås i termer av makt och sociala strukturer.

2022-12-21