9 mars

Kollektiv identitetsformering – om interaktion i Facebookgrupper

Ali Mohamed

Ali Mohamed, fil.dr. i pedagogik, Stockholms universitet

I sin nyligen framlagda avhandling, Kollektiv identitetsformering: Interaktion i tre Facebookgrupper, visar Ali Mohamed, fil.dr i pedagogik, hur interaktionen möjliggörs och begränsas av såväl plattformens tekniska förutsättningar som de sociala villkoren. Föreläsningen berör centrala resultat i avhandlingen, som olika typer av interaktion i praktiken samt formeringen av kollektiva identiteter utifrån typerna motstånd, gemenskap och förhandling.

2022-12-21