13 april

Värnamo Filmhistoriska Festival –
att rädda ett viktigt kulturarv!

Värnamo Filmhistoriska Festival

Värnamo Filmhistoriska Festival

Vem tar ansvar för den svenska filmhistorien?

Sverige är en framgångsrik filmnation – från stumfilmstiden via Ingmar Bergman till dagens guldpalmvinnare och Oscarsframgångar. Men vem tar ett helhetsansvar för att filmerna bevaras och visas för en ny generation biobesökare? Vem ser till att vi har en levande biografkultur? Och vad gör vi med allt det material som våra stora filmare lämnar efter sig – material som ger nycklar till att förstå filmerna, deras kontext och filmarnas konstnärskap?

Dessa frågor vill Värnamo Filmhistoriska Festival hjälpa till att söka svar på, samtidigt som festivalen kan vara en del av lösningen. Premiären 2022 gav mersmak och 20–23 april 2023 är det dags igen. Värnamo Filmhistoriska Festival lägger fokus på filmer som är minst 25 år gamla och som på olika sätt har haft betydelse för den svenska biopubliken. Genom att även lyfta fram äldre journalfilmer sätter vi in spelfilmerna i ett historiskt sammanhang. Festivalen lyfter också fram unga filmskapare och arrangerar en tävling för nya kortfilmer. Värnamo Filmhistoriska Festival arrangeras i nära samverkan mellan kommun, region, näringsliv och civilsamhället. I föreläsningen presenteras tankarna bakom festivalen, lyfts vikten av att inkludera film som en del av vårt kulturarv och ställs frågan vem som egentligen tar ansvar?

2022-12-21