Förinspelade föreläsningar

Här hittar du föreläsningar som spelats in inför temadagen våld i nära relationer. Notera att sidan är under uppbyggnad.

Innehåll på den här sidan:

Hedersrelaterat förtryck

Introduktion och presentation av Clara Gustafsson, Kommunal utveckling (5 min)

Föreläsning om Hedersrelaterat våld och förtryck, Clara Gustafsson (48 min)

Astrid Allert och Sofia Sjönnebys inspelning om sitt uppsatsarbete gällande hedersrelaterat våld och förtyck

Våldsförebyggande arbete

Jönköpings kommuns organisation av Josefin Hagström

Universellt våldspreventivt arbete i Jönköpings kommun av Josefin Hagström

Vätterhem: Trygga grannar av Maria Carelli Martinsson

Nationellt stöd

Vad kan NCK erbjuda studenter/yrkesverksamma?

Hur en statlig myndighet arbetar mot våld

Exempel: Arbetsförmedlingen

Ökad upptäckt av våld

Att fråga om våld

Om att upptäcka våld bland de egna medarbetarna

Om barn som far illa - tandvårdens roll

Socialtjänstens arbete mot våld

Exempel: Hur Vetlanda kommun har organiserat sitt arbete mot våld i nära relation av Mari Granath

Om våld i ungas relationer

Klara Karlsson och Lisa Sandin om sitt uppsatsarbete gällande våld i ungas relationer.

Stöd, skydd och behandling

Av våldsutövaren

Alternativ till våld
Presentation

Föreläsning del 1: Våldsutövaren

Föreläsning del 2: Forskning om behandlingseffekter

Föreläsning del 3: Behandling av våldsutövare

Vårsols verksamhet

Om Vårsol och hur de arbetar, Pia Ericson

Skydd och stöd till våldsutsatta vuxna

Mottagningen för våldsutsatta (MFV) presentation

MFV fördjupning

Hanna Appelberg om att göra sin VFU på MFV

Kvinno- och tjejjouren i Jönköping av Ann och Tania

Hanna Arvidssons erfarenheter av VFU på Länsstyrelsen och erfarenhet av arbete på kvinno och tjejjouren i Jönköping

Hälsohögskolans arbete mot våld

Tandhygienistprogrammet

Att säkerställa ett nationellt examensmål: Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer av Kristina Berggren, programansvarig för tandhygienistprogrammet

Socionomprogrammet

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer av Nina Åkerlund och Michael Sjöqvist

Att undervisa om våld mot barn i nära relationer av Gunilla Egonsdotter och Anneli Edin

Sjuksköterskeprogrammet

Våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor, Frida Liabäck

2021-04-07