Här presenteras examensarbeten inom området industriell organisation och ekonomi.

Logistik och Ledning

SAMORDNING FÖR BARN OCH UNGDOMAR MED FREKVENT BEHOV AV SJUKVÅRD
Julia Johansson, Hanna Nilsson

FALLSTUDIE PÅ VOLVO TRUCKS I BANGKOK, THAILAND
Hampus Dahlin, Martin Pihl,

FALLSTUDIE PÅ MEGABANGNA, ETT SHOPPING CENTER I BANGKOK THAILAND
Alexander Andersen, Ludvig Brewitz

REDUKTION AV VÄRDEADDERANDE TID PÅ FÖRETAG I BANGKOK

Johan Bergwall, Christoffer Gustavson

IMPROVEMENT OF PICKING OPERATIONS FOR ASSEMBLY LINES WITH CUSTOMIZED PRODUCTS AND VARYING DEMAND

Johan Klevensparr, Oscar Meivert

Kandidatpåbyggnadsprogram

MARKNADSFÖRING PÅ BLODIGT ALLVAR
Erika Fridehäll, Sofia Forsander

HUD & HÄLSOCENTER-REDESIGN AV GRAFISKT MATERIAL
Petra Larsson, Julia Karlsson