Här presenteras examensarbeten inom området maskinteknik.

3D-teknik

KONCEPTFRAMTAGNING AV LYFTASSISTENT
Sebastian Melin, Daniel Mattsson

TRÄNINGSBÄNK I ALUMINIUM
Johan Peters, Marcus Segerros L

Industriell ekonomi och produktionsledning

FLÖDESOPTIMERING AV YTBEHANDLINGSPROCESS
Adrian Sandström, Sandro Savarin

Produktutveckling och Design

TRIGGERLÖSNING FÖR FRÄMRE HANDTAG PÅ BATTERIDRIVEN HÄCKSAX
Anton Bertilsson, Jonatan Engblom

UTVECKLING AV ETT SNABBLYFTBLOCK

Lisa Schönning, Johanna Svensk

AUTOMATISERAD KONSTRUKTION AV VARMKANALSYSTEM
Joel Björkman, Joseph Matti

VILKEN BELASTNING KLARAR ETT TAKRÄCKE?
Daniel Johansson, Marcus Stein

VERKTYGSBÄLTE FÖR PROFESSIONELLA SKOGSARBETARE
Alexander Karlsson, Robin Gustafsson

E-GO CARGOBIKE
Rebecka Chiu, Joakim Karlström

FUKTMÄTARE FÖR BETONG
Simon Carlsson, Viktor Johansson

Master: Industridesign

DESIGN AND DEVELOPMENT OF A FENDER SYSTEM FOR INDUSTRIAL PORTS
Mohd Zaheer Ahmed

REDESIGN OF THE WHIKE: IMPROVEMENT OF THE SAILING BIKE
Richard Boos

DEVELOP A NEW TWO-WAY RADIO FOR HUNTERS
Disa Danevad

ION – VERSATILE AND SUSTAINABLE TRANSPORTATION
Daniel Hegestrand

COLLAPSIBLE HOME... CELEBRATE YOUR LIFE AGAIN
Meisam Kalantari

BLUE WATER CRUISER
Mårten Karlsson

MIMETIC BACKPACK
Andrea Laguna Valer

PEARL CLARITY
Johanna Lindhé

PHANTOMS
Hampus Morberg

NOISE INTERACTION DESIGN FOR THE NEXT GENERATION OF FUEL TANKS
Nathan Nuzzo

GIVING A NEW EXPERIENCE IN THE SECTOR OF MISFUELING AND FUELING
Stefanos Stefou

MATERIAL LIBRARY - A SENSE OF MATERIAL
Daniel Ståhl

14 FOOT KAYAK FOR POINT 65N
Chenjie Wang