Sista datum för inlämning av abstracts har passerat.