Konferensen äger rum på Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University, tisdag 9 november 2021.

8.30-9.00 Registrering (Arkaden, entréplan)

9.00 Välkommen (Sal Hb220, plan 2)

9.10 Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Förutsättningar och arbetsformer i grundskolan.
Anna Wide, undervisningsråd Skolinspektionen

10.00 Bridging the gap - utmaningar och möjligheter i praktiken
Sofia Hillenborg, förstelärare Norrängsskolan och Therése Haglind, lektor Erik Dahlbergsgymnasiet

10.20 Kommande Professionsprogram - Ulli Samuelsson, Utbildningschef HLK


10.40 Gemensam fika (Arkaden, entréplan)


11.00

Parallellsessioner Fm Grupp 1 (Sal Hc114, plan 1) :

1:1 Barns perspektiv på oredigerade platser utomhus Pdf, 109.9 kB, öppnas i nytt fönster. - Maria Hammarsten

1:2 Förutsättningar för utvecklandet av undervisning i ett praktiknära forskningsprojekt i förskolan byggt på ett symmetriskt och komplementärt samarbete Pdf, 117.9 kB, öppnas i nytt fönster. - Karin Alnervik

1:3 Lärdomar från Flerstämmig undervisning i förskolan, ett treårigt Ifous-program - Annika Ebefors & Marita Davidsson


Parallellsessioner Fm Grupp 2 (Sal Hb116, plan 1) :

2:1 ÄDK i den dagliga undervisningen på lågstadiet Pdf, 70.2 kB, öppnas i nytt fönster. - Sofie Ring

2:2 Dialogisk högläsning i förskoleklassen och årskurs 1 – teori och praktik i samverkan Pdf, 108.4 kB, öppnas i nytt fönster. - Taylor-Anne Conyer, Sara Hvit Lindstrand, Petra Ljungqvist, Catarina Schmidt

2:3 Berättelsen i centrum: Motivation för lärande, läsande och skrivande Pdf, 114.2 kB, öppnas i nytt fönster. - Therése Haglind, Anki Källman, Anette Svensson & Annelie Wahlsten


Parallellsessioner Fm Grupp 3 (Sal Hb117, plan 1) :

3:1 Att planera och undervisa om tal i bråkform utifrån Shanghai-traditionen Pdf, 51.5 kB, öppnas i nytt fönster. - Robert Gunnarsson & Pernilla Mårtensson

3:2 Undervisningsuppdraget i fokus med ÄDK som grund i Vaggeryds kommun Pdf, 22.3 kB, öppnas i nytt fönster. - Klara Kerekes

3:3 Ämnesdidaktiskt kollegium ur ett lärledarperspektiv Pdf, 39.6 kB, öppnas i nytt fönster. - Pernilla Källberg & Helene Löfström


Parallellsessioner Fm Grupp 4 (Sal Hb220, plan 2) :

4:1 ÄDK - ”Förhållningssättet som gör att du prickar rätt” Pdf, 297.7 kB, öppnas i nytt fönster. - Chrissie Dahlqvist

4:2 Vad händer nu då? – Att nyttiggöra litteraturdidaktisk forskning i och utanför gymnasieskolan Pdf, 150.1 kB, öppnas i nytt fönster. - Björn Bradling

4:3 Bildens roll i elevers meningsskapande om äldre litterära texter Pdf, 70.2 kB, öppnas i nytt fönster. - Maritha Johansson och Stina-Karin Skillermark


12.00 Lunch (Arkaden, entréplan)


13.00 Förutsättningar och styrkedjan i det lokala skolutvecklingsarbetet (Sal Hb220, plan 2)
Pernilla Söderberg, vetenskaplig ledare Jönköpings kommun


13.50
Parallellsessioner Em Grupp 1 (Sal Hc114, plan 1) :

1:1 Bygga broar mellan praktik och akademi - ett hållbart ULF-avtal Pdf, 71.9 kB, öppnas i nytt fönster. - Helen Bengtson Carlström & Anna-Lena Ekdahl

1:2 VA–MER? - ett forskningsbaserat samverkansprojekt inom ramen för ULF Pdf, 95.4 kB, öppnas i nytt fönster. (om förskoleklassen och matematikundervisning) - Birgitta Lundberg & Susan Mathsson


Parallellsessioner Em Grupp 2 (Sal Hb116, plan 1) :

2:1 Riktade insatser för nyanlända barn och elevers lärande - ett lokalt och nationellt utvecklings/förbättringsområde Pdf, 20.6 kB, öppnas i nytt fönster. - Carina Angshed, Karin Renblad, Ulrika Ärlig, Charlotte Öhman

2:2 Utveckling av en robust skolutvecklingsprocess och differentierad undervisning Pdf, 92.8 kB, öppnas i nytt fönster. - Per Johansson & Anders Josefsson

2:3 Flexibel resursorganisation - vår väg vidare mot en tillgänglig lärmiljö och en skola för alla Pdf, 13.1 kB, öppnas i nytt fönster. - Therése Hulusjö & Susanne Rydberg


Parallellsessioner Em Grupp 3 (Sal Hb117, plan 1) :

3:1 Etikundervisning i skolåren 4 – 6 - med fokus på de samhällsorienterande ämnena Pdf, 64 kB, öppnas i nytt fönster. - Helena Anderström & Lena Manderstedt

3:2 Elevers historiska resonerande i årskurs 5 - hur kommer det till uttryck? Pdf, 155.3 kB, öppnas i nytt fönster. - Heléne Hugo & Elisabet Sandblom

3:3 Skolans historieundervisning möter en kommersiell temapark - Underhållning och utbildning på High Chaparral Pdf, 78.8 kB, öppnas i nytt fönster. - Tobias Samuelsson & Carl-Johan Svensson


14.50 Gemensam fika (Arkaden, entréplan)


15.20 Presentation av Skolforskningsinstitutet (Sal Hb220, plan 2)
Camilo von Greiff, direktör Skolforskningsinstitutet


16.00-16.30 Sammanfattande paneldiskussion och avslut - Nuläge och nationella samt lokala strukturer för utbildning på vetenskaplig grund (Sal Hb220, plan 2)

Camilo von Greiff (Skolforskningsinstitutet), Ulli Samuelsson (HLK) och Pernilla Söderberg (Jönköpings kommun)

Moderator: Jesper Boesen, forskningsmiljöledare och samverkanschef Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University