emma 2020

Viktigt meddelande angående konferensen #emmasweden

Vår främsta prioritet är våra konferensdeltagares hälsa och välbefinnande. Mot bakgrund av den information som givits av Världshälsoorganisationen WHO och Svenska UD, samt svenska Folkhälsomyndighetens rekommendationer, har vi beslutat att ställa in 2020 års emmakonferens i Jönköping. Istället skjuts den framåt ett år, till juni 2021.

Denna framskjutning innebär dock inte att alla aktiviteter ställs in. Vi kommer fortfarande att utse vår årliga Best Paper Award. Det kommer även att publiceras en specialupplaga av ”Journal of Media Business Studies” (JOBMS), innehållande vetenskapliga artiklar relaterade till emmakonferensen. Dessutom, håller JOBMS en workshop för dem som vill få feedback på sina artiklar relaterade till emmakonferensen. Detta blir en möjlighet till att utveckla sin artikel för att ytterligare öka chansen att få den publicerad i tidskriften.

Vänligen kontakta Joaquin Cestino (konferensordförande och MMTC-medlem) för mer information.

emma 2020 - Contextualizing media management research

4-6 June 2020, Jönköping, Sweden

För mer information, besök denna länk.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Arrangeras av

Media, Management and Transformation Center (MMTC),
Jönköping International Business School, Jönköping University, Sweden.

Logotyper Media, Management and Transformation Center (MMTC),  Jönköping International Business School, Jönköping University, Sweden.

Sidan uppdaterad