Konferensen Forskningsbaserad undervisning – teori och praktik i samverkan äger rum onsdag 9 november 2022.

Temat för årets konferens är Utveckla undervisningen tillsammans med forskare - teori och praktik i samverkan. I år välkomnar vi muntliga bidrag som belyser olika typer av skolutvecklingsprojekt, forskningsliknande skolutvecklingsprojekt eller forskningsprojekt med relevans för undervisning och lärande. Bidragen ges 20 minuters utrymme, inklusive 5 minuters diskussion, i parallella sessioner under dagen. Skicka in en sammanfattning i form av ett abstrakt enligt nedan.


Varmt välkommen med ditt bidrag!
Programkommittén
/Jesper Boesen, Ulrika Stjerndahl och Emma Simonsson


Instruktioner för inlämning av bidrag:
Namn på presentatören/presentatörerna samt kontaktuppgifter
Titel
Organisation/huvudman
Titel på konferensbidraget
Kort bakgrund (ange om projektet finansieras med externa forsknings- eller utvecklingsmedel, exempelvis inom ULF)
Syfte
Metod/genomförande
Resultat
Analys/diskussion/reflektion


Konferensen genomförs på Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University onsdag 9 november.


Maila ditt abstrakt senast onsdag 5 oktober till samverkan.hlk@ju.se

Frågor om konferensbidrag?
Kontakta Samverkanschef och forskningsmiljöledare Jesper Boesen
jesper.boesen@ju.se eller 036-10 15 30.

Call for papers 2022 Pdf, 61.4 kB.