Konferensen Forskningsbaserad undervisning – teori och praktik i samverkan äger rum onsdag 8 november 2023 på Högskolan för lärande och kommunikation.

Vi välkomnar muntliga bidrag som belyser olika typer av skolutvecklingsprojekt, forskningsliknande skolutvecklingsprojekt eller forskningsprojekt med relevans för undervisning och lärande. Bidragen ges 20 minuters utrymme, inklusive 5 minuters diskussion, i parallella sessioner under dagen. Skicka in en sammanfattning i form av ett abstract enligt nedan.

Deadline för att lämna in abstract var 20 september.

Kom ihåg att anmäla dig till konferensen, som är kostnadsfri för presentatörer!
Anmäl dig här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varmt välkommen med ditt bidrag!
Programkommittén
/Jesper Boesen, Monica Bartels och Emma Simonsson


Frågor om konferensbidrag?
Kontakta Samverkanschef och forskningsmiljöledare Jesper Boesen
jesper.boesen@ju.se eller 036-10 15 30.