Keynote

Cecilia Bjursell

Cecilia Bjursell, ekon.dr, är verksam som centrumledare för Encell – Nationellt centrum för livslångt lärande vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. I sin forskning intresserar sig Bjursell för organisering, lärande, metaforer, organisationsetnografier samt narrativa ansatser i olika empiriska sammanhang. Tidigare studier har handlat om integrationsprocesser i företagsfusioner samt kvinnors företagande i familjeföretag.

Pågående projekt rör berättelser och äldres lärande, lärande mellan generationer, knowledge management i teknikföretag, kvalitetsarbete i vuxenutbildning samt utveckling av meritportföljer för samverkan mellan lärosäten och omvärlden. Bjursell har erhållit ett flertal utmärkelser för sin forskning.

Cecilia Bjursell

Cecilia Bjursell

Sidan uppdaterad 2020-06-01