Program 2020

Konferensen sänds via Zoom den 10 november kl. 13.00-16.00. Zoomlänk mailas ut till anmälda deltagare.

Möjlighet att testa Zoom samt att bild och ljud fungerar kan göras från kl. 12.00 via samma Zoomlänk.

 

* Keynoteföreläsning Livslångt lärande i olika undervisningskontexter

Cecilia Bjurselllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


* Nya praktiker med teknik. Gymnasielärares berättelser från omställningen till undervisning på distans

Therése Haglind - lektor i tillämpad IT med inriktning mot svenska, Erik Dahlbergsgymnasiet

Ylva Lindberg - Forskningschef HLK

Jesper Boesen - Samverkanschef samt forskningsmiljöledare för Praktiknära utbildningsforskning, PUF, vid HLK


* Att lära på avståndlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Pontus Wallin - Forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i svensk förskola och skola bedrivs på vetenskaplig grund.

Skolforskningsinstitutet bevakar bland annat internationella forskningsöversikter för att kunna ta tillvara vetenskaplig kunskap som kan vara till nytta för verksamma inom svensk förskola och skola. I rapporten Att lära på avstånd sammanfattas och kommenteras en internationell forskningsöversikt vars syfte är att lyfta fram arbetssätt och metoder som skolor kan använda sig av för att stödja lärande på avstånd under coronapandemin.


* Pandemins påverkan på lärarrollenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Lisa Heino - Utredare Lärarförbundet

Coronapandemin innebär en svår situation för landets förskolor och skolor. En undersökning som Lärarförbundet genomförde i maj 2020 visar en markant ökad arbetsbelastning, och utmaningar med distansundervisning.

Se filmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Distans till verkligheten? Så påverkar Coronapandemin läraryrket


* Deltagarbidrag


* Gruppdiskussioner(Programmet uppdateras kontinuerligt)


Sidan uppdaterad 2020-10-21