Preliminärt program för dagen

Konferensen äger rum på Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University, tisdag 9 novemeber 2021.

9.00 Välkommen

9.10 Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Förutsättningar och arbetsformer i grundskolan.
Anna Wide, undervisningsråd Skolinspektionen

10.00 Presentation av Skolforskningsinstitutet
Camilo von Greiff, direktör Skolforskningsinstitutet

10.40 Paus med fika

11.00 ULF-projekt i regionen (Utveckling, Lärande och Forskning)

11.40 Bridging the gap - utmaningar och möjligheter i praktiken
Sofia Hillenborg, förstelärare Norrängsskolan och Therése Haglind, lektor Erik Dahlbergsgymnasiet

12.00 Lunch (serveras på HLK)

13.00 Förutsättningar och styrkedjan i det lokala skolutvecklingsarbetet
Pernilla Söderberg, vetenskaplig ledare Jönköpings kommun

13.40 Presentation av inlämnade abstrakts - exempel på utvecklings- och forskningsprojekt i praktiken

14.40 Kommande Professionsprogram

15.00 Panelsamtal - Nuläge och nationella samt lokala strukturer för utbildning på vetenskaplig grund
Moderator: Jesper Boesen, forskningsmiljöledare och samverkanschef Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University

15.30 Summering och avslutning