I höst hoppas vi få träffa dig under vår konferens Hållbar teknikundervisning. Syftet med konferensen är att mötas, inspireras och ta del av de nyheter som finns inom teknikundervisningen. Du får också möjlighet att träffa lärare från andra skolor och kommuner och knyta nya kontakter.

Här erbjuds intressanta workshops, föreläsningar och seminarier som täcker hela teknikämnets bredd. Föreläsarna är dels från regionenen för aktuell konferens, dels från CETIS och Skolverket. Du kommer också att få träffa utställare med aktuella material och läromedel. Konferenserna kommer att ha huvudfokus på grundskolan, men kommer även innehålla programpunkter som passar förskola och teknikprogrammet.

Program och länk till anmälan öppnar innan sommarlovet, men du kan redan nu boka in en heldag den 5 oktober. Vi fyller på med information på vår konferenssida efter hand: CETIS Kompetensutveckling.

Nationellt resurscentrum för teknikundervisning i skolan, CETIS, har till huvuduppgift att tillsammans med förskolans och grundskolans personal, landets lärarutbildare, näringslivsföreträdare och andra intresserade stimulera och utveckla teknikundervisningen.

Om du vill veta mer om konferensen på HLK, kontakta Ulrika Stjerndahl.