Program

Konferens om validering i högre utbildning

8:30 Mingel och fika

9:30 Välkommen - Inledning - Pernilla Hultberg (Göteborgs Universitet), Ulrika Bernlo (Högskolan i Borås) projektledare

Valideringsnätverk Väst; hur har pilotprojektets arbete sett ut och vad har åstadkommits

9:50 Information från UHR - Malin Jönsson, Bengt Levinsson, André Hesselbäck, UHR

Bakgrund till pilotprojektet utifrån regeringsuppdrag

VO- Virtuell organisation för bedömning av Grundläggande behörighet för grundnivå

VALDA - Ett administrativt system för Reell kompetens för möjliggöra rättssäker och likvärdig bedömning nationellt.

Fortsatt uppdrag implementering på lärosäten av bedömning av reell kompetens och validering för tillträde, tillgodoräknande och erkännande. Hur kan UHR vara ett fortsatt stöd? 

10:45 Presentation av manualen för validering – Valideringsnätverk Väst - Lena Johansson (Högskolan i Halmstad), Anne Sandstedt (Validering Väst), Annika Malm (Högskolan i Borås)

Manualen är ett stöd för rollerna kartläggare, bedömare och beslutsfattare i valideringsprocessen utifrån det lokala lärosätets perspektiv.

11:20 Erfarenhet från valideringsarbete från Linneuniversitetet - Alexandra Holtti, Linnéuniversitet

Erfarenheter av utmaningar och svårigheter utifrån organisation, implementering och sökandeperspektiv belyses genom goda och praktiska exempel och råd som vad man bör fokusera på och hur valideringsarbetet får en naturlig plats på ett lärosäte.

12.00 Lunch

12:45-14:15 Workshop/parallella (Praktiskt arbete med manualen utifrån olika roller)

Workshop 1 Behörighet Bengt Levinson, UHR

Workshop 2 Tillgodoräknade André Hesselbäck, UHR

Workshop 3 Erkännande-BUD Malin Jönsson, UHR

14:30 Fika

14:45-16:15 Workshop/parallella (Praktiskt arbete med manualen utifrån olika roller)

Workshop 1 Behörighet Bengt Levinson, UHR

Workshop 2 Tillgodoräknade André Hesselbäck, UHR

Workshop 3 Erkännande-BUD Malin Jönsson, UHR

16:15 Fortsatt samverkan för Valideringsnätverk Väst

Summering av tankar inför framtiden av representant för Styrgruppen

16:45 Avslutning

Summering av dagen

Sidan uppdaterad 2018-11-02

Event och konferenser
Sidan uppdaterad 2018-11-01

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information