Här samlar vi information om de webbinarier som genomförts av MSI vid Jönköping University. 

Samhällsnyttiga samtal 

Den 21 september genomfördes webbinariet Samhällsnyttiga samtal i samarbete med Region Jönköpings län och Coompanion. På https://www.samhallsnyttigasamtal.com/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns det möjlighet att i efterhand ta del av antingen delar av programmet eller dagen som helhet.

Entreprenörer, ideella krafter och representanter från akademi, näringsliv och offentlig sektor diskuterade under dagen hur sociala innovationer kan bidra till ett socialt hållbart samhälle. Frågor som diskuterades var till exempel: Hur kan vi möjliggöra för fler att driva socialt hållbara företag i länet? - Vilka mötesplatser skalar upp det som fungerar? - Pratar beslutsfattare och sociala entreprenörer samma språk?