KOSTA-projektet

KOSTA-projektet verkar för att skapa kompetensutveckling för ökad säkerhet i yrket, trivsel och attraktivitet på vårdcentraler och äldreboenden i Jönköpings region. Projektet pågår mellan december 2018 fram till november 2021 och är ett samarbetsprojekt mellan Hälsohögskolan och Region Jönköpings län. Hälsohögskolan är projektägare.

Samverkanspartners

Jönköping University logotyp
Region Jönköpings län logotyp

Finansiering

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden. 

Europeiska unionen - logotyp

Projektet ser gärna att personer verksamma inom hälso- och sjukvård, samt kommunal vård och omsorg, andra ESF-projekt och övriga intressenter som vill följa utvecklingen och ta del av resultaten. Projektet involverar en stor mängd yrkesgrupper och andra aktörer.

I KOSTA-projektet arbetar deltagarna utifrån livslångt och verksamhetsintegrerat lärande. Projektet utgår från modellen Föredömliga vård- och lärandeenheter. Med involverade enheter kommer specifika modeller utvecklas som bidrar till att lärdomar och arbetssätt lever kvar och sprids under lång tid framöver.

Syfte med projektet

Projektet syftar till att rusta redan anställd personal, inklusive ledare och chefer för framtidens vård- och omsorgsbehov genom kompetensutveckling inom områden kopplade till verksamheternas behov, exempelvis:

 • Teamsamarbete inom och mellan professioner
 • Medskapande vård och omsorg
 • Handledning

Insatserna är kopplade till verksamhetens behov och ska leda till att de anställda känner sig tryggare i sina yrkesroller och trivs bättre på sin arbetsplats.

Projektet har som ambition att bidra till att bryta könssegregeringen inom organisationen genom att aktivt arbeta med jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. 

Projektets förväntade resultat

 • Kompetensutveckling för att möta den ökade efterfrågan på kvalificerad kompetens på arbetsmarknaden.
 • Att deltagarna upplever större säkerhet i sina yrkesroller, använder sin kompetens rätt vilket medför ökad trivsel.
 • Strukturella förändringar på arbetsmarknaden i Region Jönköpings län;
  • Högre kompetensnivå
  • Ökad tillgång till kvalificerad personal
  • Attraktiva arbetsplatser där både personal och dem de är till för trivs

Deltagare från vårdcentraler och äldrevård i projektet medverkar genom en kursplan och får därmed högskolepoäng.

Kontakt

Är du intresserad av nyheter från projektet, eller vill gå på våra seminarier och konferenser? Hör av dig till oss!

Tipsa oss gärna även om konferenser och avhandlingar inom ämnet och utbyt erfarenhet med oss.

Sidan uppdaterad 2019-06-17

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information