KOSTA kick-off 19 september

Inbjudan vänder sig till chefer/ledare i de verksamheter som deltar i KOSTA-projektet. Varje chef/ledare tar med sig 2-3 medarbetare från den egna verksamheten, som idag har någon typ av pedagogiskt ledarskap, eller intresse inom sådana ledarskapsområden.

Kick-offen pågår mellan kl 09.00-15.30 och vi kommer att träffas på Fjällstugan i Jönköping.

Temat för dagen är Personalens lärande i vårdens vardag

  • Hur skapar vi förutsättningar för samskapande vård och omsorg?
  • Hur samarbetar vi interprofessionellt för att underlätta och synliggöra verksamhetens uppdrag?
  • Vilka lärsituationer i vardagsarbetet är viktiga att utveckla?
  • Vad är en god lärandemiljö?
  • Hur handleder vi adepterna att nå lärandemålen?

Dagen bygger på kartläggningar som genomförts av den kunskap och erfarenhet som finns bland deltagarna från de tre organisationerna i Jönköpings län som ingår i KOSTA-projektet, dvs, primärvården, kommunernas äldreomsorg samt högskolan.

KOSTA-projektets mål, innehåll och upplägg av genomförandefasen presenteras. Deltagare ges utrymme att resonera omkring innehållet och dela erfarenheter av samskapande vård och omsorg inom sina respektive arbetsområden.

Anmälan

Frågor? Kontakta berith.hedberg@ju.se

2019-04-24
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information