Schema för Hälsohögskolan (HHJ)

» Utskriftsvänlig version (Öppnas i nytt fönster)

Din sökning
DatumLärare
2020-07-05 - 2021-07-05KaMa
DatumTidKursLokalHjälpmedelLärareGruppMoment
2020-08-18 tis14:00 – 17:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor KaMaSkriftlig tentamen 3. Anmälan via JU-appen eller Studentladok på webben. Lokal hittar du på samma ställe några dagar innan tentatillfället
2020-08-24 mån09:30 – 12:30 Anatomi och fysiologi, grundkurs Canvas KaMa(ANB) Inspelad föreläsning om Cellen öppnas i Canvas
2020-08-26 ons10:00 – 11:30 Biomedicinsk laboratorievetenskap, examensarbete jcar, KaMaSeminarium examensarbete BMA klin fys (student UD). Länk för intresserade åhörare finns i PINGPONG!
2020-08-31 mån08:00 – 11:00 Anatomi och fysiologi, grundkurs Canvas KaMa(ANB) Inspelad föreläsning om Nervcellen öppnas i Canvas
08:15 – 09:15 Anatomi och fysiologi, grundkurs Ga442 KaMa(ANB) Seminarium: Cellen, Vävnader och hud samt Medicinsk terminologi BMA klin fys
09:30 – 10:30 Anatomi och fysiologi, grundkurs Ga527 KaMa(ANB) Seminarium: Cellen, Vävnader och hud samt Medicinsk terminologi RSS
10:45 – 11:45 Anatomi och fysiologi, grundkurs Ga934 KaMa(ANB) Seminarium: Cellen, Vävnader och hud samt Medicinsk terminologi THY
11:00 – 14:00 Anatomi och fysiologi, grundkurs Canvas jcar, KaMa(ANB) Inspelad föreläsning om Funktionell neuroanatomi öppnas i Canvas och ni som har gruppanatomi kan titta på den vid senare tillfälle. Gå igenom innan Sensorik-föreläsningen!
2020-09-07 mån10:00 – 11:30 Anatomi och fysiologi, grundkurs Ga1028, Ga1029, Ga1030 KaMa(ANB) Gruppanatomi: Nervsystemet/hjärnan. Grupp RSS Lärarassistent: _____
2020-09-10 tor13:00 – 15:00 jcar, KaMa, lygfreBmc-möte någonstans/zoom?
2020-09-11 fre08:30 – 10:00 Anatomi och fysiologi, grundkurs Ga1028, Ga1029, Ga1030 KaMa(ANB) Gruppanatomi: Nervsystemet/hjärnan. Grupp THY Lärarassistent: _____
10:30 – 12:00 Anatomi och fysiologi, grundkurs Ga1028, Ga1029, Ga1030 KaMa(ANB) Gruppanatomi: Nervsystemet/hjärnan. Grupp BMA klin fys Lärarassistent: _____
2020-09-15 tis09:00 – 12:00 Anatomi och fysiologi, grundkurs Canvas KaMa(ANB) Inspelad föreläsning Cirkulation - blodet och hjärtat öppnas i Canvas
2020-09-17 tor09:00 – 12:00 Anatomi och fysiologi, grundkurs Canvas KaMa(ANB) Inspelad föreläsning Cirkulation - kärl, reglering och lymfsystemet öppnas i Canvas
2020-09-25 fre08:30 – 09:30 Anatomi och fysiologi, grundkurs Ga442 KaMa(ANB) Seminarium: Endokrina systemet, Cirkulation, Sinnesorgan, Respiration för BMA klin fys
09:45 – 10:45 Anatomi och fysiologi, grundkurs Ga527 KaMa(ANB) Seminarium: Endokrina systemet, Cirkulation, Sinnesorgan, Respiration för RSS
11:00 – 12:00 Anatomi och fysiologi, grundkurs Ga934 KaMa(ANB) Seminarium: Endokrina systemet, Cirkulation, Sinnesorgan, Respiration för THY
2020-09-28 mån08:00 – 12:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan jcar, KaMaFör SSK termin 1 MAGNUS! Det är jag som hade avbokat den om du vill ha kursstarten på fm! /Carina
08:30 – 12:00 Anatomi och fysiologi, grundkurs Canvas KaMa(ANB) Inspelad föreläsning Mag-tarmsystemet öppnas i Canvas
13:00 – 17:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan KaMaUpprop och kursintroduktion. Grupp 1: 13-14, Grupp 3: 14.15-15.15, Grupp 2: 15.30-16.30
2020-09-29 tis09:00 – 12:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Canvas KaMaCellen i Canvas
2020-10-01 tor13:00 – 17:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Canvas KaMaNervcellen i Canvas
2020-10-02 fre09:00 – 12:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Canvas jcar, KaMaFunktionell neuroanatomi i Canvas
09:00 – 09:30 Anatomi och fysiologi, grundkurs Canvas KaMa(ANB) Inspelad föreläsning om Reproduktionsorganen i Canvas
2020-10-05 mån09:00 – 10:30 Anatomi och fysiologi, grundkurs Canvas jcar, KaMa(ANB) Inspelad föreläsning Cellmetabolism öppnas i Canvas (hoppas att MK hinner spela in annars får ni en ljudinspelning med separata åhörarkopior som CJ gjort tidigare, men som alltså inte fungerar optimalt)
10:30 – 11:30 Anatomi och fysiologi, grundkurs Canvas jcar, KaMa(ANB) Inspelad föreläsning Homeostas öppnas i Canvas
2020-10-06 tis13:00 – 14:30 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Ga1028, Ga1029, Ga1030, Ga1031 KaMaGruppanatomi, Nervsystemet, Grupp 3 Jönköping + Värnamo
Lärarassistent: _____________________________
2020-10-07 ons09:00 – 10:30 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Ga1028, Ga1029, Ga1030, Ga1031 KaMaGruppanatomi, Nervsystemet, Grupp 1 Jönköping
Lärarassistent: _____________________________
10:30 – 12:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Ga1028, Ga1029, Ga1030, Ga1031 KaMaGruppanatomi, Nervsystemet, Grupp 2 Jönköping
Lärarassistent: _____________________________
2020-10-09 fre08:00 – 15:30 Anatomi och fysiologi, grundkurs Ga720, Ga724, Ga728 jcar, KaMa, lygfre(ANB) Palpation på KTC på plan 7 (ev. ställas in pga. smittrisken!)
Kl 8-10 Grupp RSS
Kl 10:30-12:30 Grupp BMA klin fys
Kl 13:30-15:30 Grupp THY
2020-10-12 mån08:00 – 12:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan KaMaSeminarium om: sensorik, ANS, motorik, endokrinologi
Grupp 2: 08.30-09.30, Grupp 3: 09.45-10.45, Grupp 1: 11.00-12.00
2020-10-13 tis09:00 – 16:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Canvas KaMaCirkulation
2020-10-19 mån13:00 – 13:30 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Canvas KaMaReproduktionsorganen i Canvas
2020-10-20 tis09:00 – 12:30 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Canvas KaMaMag-tarmsystemet i Canvas (Jönköpingsstudenter)
09:00 – 14:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Campus Värnamo KaMaFöreläsning mag-tarmsystem för Värnamostudenter i Värnamo
14:30 – 16:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Campus Värnamo KaMaGruppanatomi, torso för Värnamostudenter i Värnamo
2020-10-22 tor08:00 – 12:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan KaMaSeminarium om: sinnesorgan, njurar och urinvägar, reproduktionsorgan
Grupp 1: 08.30-09.30, Grupp 3: 09.45-10.45, Grupp 2: 11.00-12.00
2020-10-23 fre08:00 – 17:20 Anatomi och fysiologi, grundkurs Ga932, Ga934 jcar, KaMa, lygfre, WiAsMuntlig tentamen. Anmälan sker via Canvas. Exakt tidsschema anslås där i början av veckan
09:00 – 12:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Canvas jcar, KaMaMetabolism och homeostas i Canvas
2020-10-26 mån13:00 – 17:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Gb306 KJ-Aulan KaMaResurs
2020-10-30 fre08:00 – 17:20 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Ga1029, Ga1031 jcar, KaMa, lygfre, WiAsMuntlig tentamen. Anmälan sker via Canvas. Exakt tidsschema anslås där i början av veckan
09:00 – 12:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Inapera KaMaDigital tentamen 1 via Inspera. Anmälan sker via Ladok på Studentwebben eller i JU-appen. Lokal meddelas senare på samma ställe några dagar innan tentatillfället.
2020-11-11 ons08:00 – 09:00 Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad Gb306 KJ-Aulan KaMa, odeperIntroduktion ABC, grupp 7-12
09:00 – 12:00 Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad Ga709, Ga710-712, Ga713, Ga720, Ga724, Ga728 KaMa, odeper, ptrchrKTC, Praktisk tillämpning ABC, grupp 7-12
+ Simulering1-salen
13:00 – 14:00 Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad Gb306 KJ-Aulan KaMa, odeperIntroduktion ABC, grupp 1-6
14:00 – 17:00 Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad Ga709, Ga710-712, Ga713, Ga720, Ga724, Ga728 KaMa, odeper, ptrchrKTC, Praktisk tillämpning ABC, grupp 1-6
+ Simulering1-salen
2020-11-12 tor09:30 – 16:00 Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad KaMa, odeperPraktisk tillämpning ABC + arbetsfysiologi, grupp 13-16. Värnamo
2020-11-20 fre10:00 – 12:00 Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad Gb306 KJ-Aulan KaMa, odeperPraktisk tillämpning + arbetsfysiologi ABC Grupp 1 - 6
13:00 – 15:00 Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad Gb306 KJ-Aulan KaMa, odeperPraktisk tillämpning + arbetsfysiologi ABC Grupp 7 - 12
2020-11-25 ons09:00 – 12:00 Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad Ga709, Ga720, Ga724, Ga728 ananna, KaMa, odeperKompletteringstillfälle för de studenter som varit frånvarande från obligatoriska moment (Praktisk tillämpning)
2021-04-01 tor09:00 – 17:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Inspera KaMaDigital tentamen 3 via Inspera (troligen detta datum, 3 tim någon gång denna dag). Anmälan sker via Ladok på Studentwebben eller i JU-appen. Lokal meddelas senare på samma ställe några dagar innan tentatillfället.