Schema för Hälsohögskolan (HHJ)

» Utskriftsvänlig version (Öppnas i nytt fönster)

Din sökning
DatumLärare
2021-01-26 - 2022-01-26graann
DatumTidKursLokalHjälpmedelLärareGruppMoment
2021-02-01 mån13:00 – 15:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap graannSeminarium 1 ? vem är du och vem är jag? Studiegrupp 1-4 (se länk för digitalt seminarium i canvas. Obsevera vilken seminariegrupp du tillhör och vilken länk du ska följa).
2021-02-02 tis08:00 – 10:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap graannInspelad Föreläsning: Styrdokument; lagar och förskrifter (se canvas)
2021-02-04 tor08:00 – 09:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap, Socialt arbete, profession och kunskapsområde Zoom HHJ ananna, boragn, graann, johmal, kajdia, morvan, skomia, wigchaIPL Introduktion 8.00-9.00. Föreläsning Vad är IPL? Via Zoom
10:00 – 12:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap, Socialt arbete, profession och kunskapsområde Zoom HHJ ananna, boragn, graann, johmal, kajdia, skomia, wigchaIPL Seminariegrupper A-F tillsammans med IPL-handledare
13:00 – 15:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap, Socialt arbete, profession och kunskapsområde Zoom HHJ ananna, boragn, ediann, graann, johmal, kajdia, skomia, wigchaIPL Föreläsning: tema 1 Mänskliga rättigheter samt Global hälsa Tobias Rahm. Via Zoom
2021-02-05 fre09:00 – 10:30 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap, Socialt arbete, profession och kunskapsområde Zoom HHJ ananna, boragn, FoNe, graann, johmal, kajdia, LyFr, skomia, wigchaIPL Föreläsning: tema 1 Global hälsa. Via Zoom
11:00 – 17:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap, Socialt arbete, profession och kunskapsområde Zoom HHJ ananna, boragn, graann, johmal, kajdia, parjan, skomia, wigchaIPL Seminariegrupper A-F. Studiegruppsarbete med IPL-handledare
2021-02-10 ons09:00 – 12:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap ananna, graann, odeper, skomiaSeminarium 2 ? Omvårdnad och dess konsensusbegrepp Studiegrupp 1-4 och 5-8. (se länk för digitalt seminarium i canvas. Obsevera vilken seminariegrupp du tillhör och vilken länk du ska följa).
13:00 – 16:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap ananna, graann, odeper, skomiaSeminarium 2 ? Omvårdnad och dess konsensusbegrepp Studiegrupp 9-12 och 13-16. (se länk för digitalt seminarium i canvas. Obsevera vilken seminariegrupp du tillhör och vilken länk du ska följa).
2021-02-15 mån10:00 – 12:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap, Socialt arbete, profession och kunskapsområde Zoom HHJ ananna, boragn, graann, johmal, kajdia, parjan, skomia, wigchaIPL Examination tema 1
13:00 – 14:30 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap, Socialt arbete, profession och kunskapsområde ananna, boragn, graann, johmal, kajdia, skomia, wigchaIPL Theme 2 pre-recorded lecture at Canvas: tema 2 Etik/profession
2021-02-16 tis09:00 – 17:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap, Socialt arbete, profession och kunskapsområde Zoom HHJ ananna, boragn, graann, johmal, kajdia, parjan, skomia, wigchaIPL Seminariegrupper A-F. Studiegruppsarbete med IPL-handledare
2021-02-19 fre09:30 – 15:30 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap, Socialt arbete, profession och kunskapsområde Zoom HHJ ananna, boragn, graann, johmal, kajdia, skomia, wigchaIPL Examination tema 2
Grupp A, C, D kl. 9-12
Grupp B, E, F kl. 13-16
2021-03-01 mån10:00 – 12:00 Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation Zoom HHJ graannKursintroduktion via Zoom. Se länk i Canvas.
2021-03-03 ons09:00 – 11:00 Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation Zoom HHJ graannFöreläsning via Zoom: Kommunikation och vårdande samtal. Se länk i Canvas.
2021-03-05 fre09:00 – 10:00 Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation Zoom HHJ graannTea(m)-time via Zoom. Tillfälle för info och kursfrågor. Se länk i Canvas.
2021-03-10 ons09:00 – 11:00 Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation ananna, graann, liafri, skomiaSeminarium 1 via Zoom: Att mötas i vården, Seminariegrupp A och B. Se länkar i Canvas.
13:00 – 15:00 Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation ananna, graann, liafri, skomiaSeminarium 1 via Zoom: Att mötas i vården Seminariegrupp C och D. Se länkar i Canvas.
2021-03-12 fre09:00 – 10:00 Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation Zoom HHJ abeann, graannTea(m)-time via Zoom. Tillfälle för info och kursfrågor + frågor om referenshantering. Se länk i Canvas.
2021-03-17 ons09:00 – 11:00 Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation ananna, graann, liafri, skomiaSeminarium 2 via Zoom: Personcentrerad vård. Seminariegrupp C och D. Se länkar i Canvas.
13:00 – 15:00 Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation ananna, graann, liafri, skomiaSeminarium 2 via Zoom: Personcentrerad vård. Seminariegrupp A och B. Se länkar i Canvas.
2021-03-19 fre09:00 – 10:00 Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation graannTea(m)-time via Zoom. Tillfälle för info och kursfrågor. Se länk i Canvas.
2021-03-22 mån13:00 – 16:00 Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation Ga710-712 graannMöjlighet för studiegrupp 13-16 att vara på KTC för att spela in film. OBS! Endast bokad sal är tillgänglig för gruppen.
2021-03-23 tis09:00 – 16:00 Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation Ga720, Ga722, Ga724, Ga728 ananna, graann, liafri, skomiaPraktisk tillämpning med simuleringsövningar
2021-03-24 ons09:00 – 16:00 Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation Ga720, Ga722, Ga724, Ga728 ananna, graann, liafri, odeper, skomiaPraktisk tillämpning med simuleringsövningar. Heldag bokad, se fördelning enligt canvas.
2021-03-26 fre09:00 – 10:00 Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation Zoom HHJ graannTea(m)-time via Zoom. Tillfälle för info och kursfrågor. Se länk i Canvas.
2021-03-29 mån09:00 – 11:00 Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation Zoom HHJ ananna, graann, liafri, skomiaSeminarium 3 via Zoom: SBAR. Seminariegrupp A och B. Se länkar i Canvas.
13:00 – 15:00 Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation Zoom HHJ ananna, graann, liafri, skomiaSeminarium 3 via Zoom: SBAR. Seminariegrupp C och D. Se länkar i Canvas.
2021-03-31 ons09:00 – 12:00 Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation Zoom HHJ graann, skomiaKompletteringstillfälle via Zoom: Seminarium 1, 2 och 3. Se info och länk i Canvas.
13:00 – 16:00 Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation Ga724, Ga728 graann, skomiaKompletteringstillfälle praktisk tillämpning med simuleringsövningar.
2021-04-06 tis11:00 – 13:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet graannFöreläsning: Patientsäkerhet. Inspelad webbföreläsning. Ses före PT1 och PT2.
2021-04-26 mån09:00 – 12:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet graannCAMPUS VÄRNAMO - GUMMIFABRIKEN
Arbetande Workshop: Studenter ges vid detta tillfälle möjlighet till frågestund i samband med att den individuella vårdplanen för en fiktiv patient skrivs. Inför denna workshop ska du ha skapat ett patientfall/patientberättelse som ligger till grund för den individuella uppgiften VÅRDPLAN. Ha med aktuell kurslitteratur för stöd.
Boka in din tid via Canvas 9.00-10.30 eller 10.30-12.00.
13:00 – 15:00 graannCAMPUS VÄRNAMO GUMMIFABRIKEN
Resurstillfälle PGOS Vårdplan
2021-04-27 tis08:30 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga722, Ga724, Ga728 ananna, andcar, graannPT4 - Basala och särskilda hygienrutiner. Praktisk övning. 3,5 timmar per grupp.
8.30-12.00, 13.00-16.30 OBS! Körs parallellt med PT3. Se instruktioner och gruppindelning i Canvas.
2021-04-28 ons08:30 – 14:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Gc310, Gc311 graannCAMPUS JÖNKÖPING Arbetande Workshop: Studenter ges vid detta tillfälle möjlighet till frågestund i samband med att den individuella vårdplanen för en fiktiv patient skrivs. Inför denna workshop ska du ha skapat ett patientfall/patientberättelse som ligger till grund för den individuella uppgiften VÅRDPLAN. Ha med aktuell kurslitteratur för stöd. Boka in din tid via Canvas 08.30-10.00, 10.30-12.00, 13.00-14.30
2021-05-04 tis08:30 – 13:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga705, Ga707, Ga722, Ga724, Ga728 graann, marhenPT6 - Blodprov. Suga luftvägar och syrgasbehandling. Träning av momenten sker på förmiddagen och de examineras under eftermiddagen. Medtag kurslitteratur som stöd i undervisningen. Förbered dig enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning sker i Canvas.
13:00 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga705, Ga707, Ga722, Ga724, Ga728 andcar, erfbjo, graann, karthe, marhenPT6: Blodprover. Suga luftvägar och syrgasbehandling. Examination av praktiskt prov sker under eftermiddagen.
2021-05-05 ons13:00 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga705, Ga707, Ga722, Ga724, Ga728 ananna, graann, karthe, marhen, skomiaPT6: Blodprover. Suga luftvägar och syrgasbehandling. Examination av praktiskt prov sker under eftermiddagen.
2021-05-07 fre08:30 – 13:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga705, Ga707, Ga722, Ga724, Ga728 graann, ptrchrPT7 - Aseptik i samband med läkemedelshantering. Subkutan och intramuskulär injektion. Träning av momenten sker på förmiddagen och de examineras under eftermiddagen. Medtag kurslitteratur som stöd i undervisningen. Förbered dig enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning sker i Canvas.
13:00 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga705, Ga722, Ga724, Ga728 ananna, erfbjo, graann, ptrchr, skomiaPT7 - Aseptik i samband med läkemedelshantering. Subkutan och intramuskulär injektion. Examination praktiskt prov.
2021-05-11 tis08:30 – 13:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga705, Ga707, Ga722, Ga724, Ga728 graann, gusmarPT7 - Aseptik i samband med läkemedelshantering. Subkutan och intramuskulär injektion. Träning av momenten sker på förmiddagen och de examineras under eftermiddagen. Medtag kurslitteratur som stöd i undervisningen. Förbered dig enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning sker i Canvas.
13:00 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga705, Ga722, Ga724, Ga728 andcar, graann, gusmar, marhen, ptrchrPT7 - Aseptik i samband med läkemedelshantering. Subkutan och intramuskulär injektion. Examination av praktiskt prov sker under eftermiddagen.
2021-05-12 ons20:00 – 20:01 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet ananna, graann, karthe, skomiaDeadline Skriftlig uppgift: ?Omvårdnadsdokumentation vårdplan?. Publiceras i tilldelat diskussionsforum. Tillfälle 1
2021-05-17 mån08:30 – 13:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga705, Ga707, Ga722, Ga724, Ga728 graann, ptrchrPT8 - Perifier venkateter + Intravenös injektion och infusion. Träning av momenten sker på förmiddagen och de examineras under eftermiddagen. Medtag kurslitteratur som stöd i undervisningen. Förbered dig enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning sker i Canvas.
12:00 – 12:01 ananna, andcar, AndeAn, berkri, graann, ptrchr, siesan, skomiaDeadline tentamensfrågor till kursansvarig Kicki - PGOS HPRK19 SSK T2
13:00 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga705, Ga722, Ga724, Ga728 ananna, graann, gusmar, marhen, ptrchrPT8: PVK + Intravenös Infusion och intravenös injektion. Examination praktiskt prov sker under eftermiddagen.
2021-05-19 ons13:00 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga705, Ga722, Ga724, Ga728 ananna, andcar, erfbjo, graann, skomiaPT8: PVK + Intravenös Infusion och intravenös injektion. Examination praktiskt prov sker under eftermiddagen.
2021-05-20 tor13:00 – 16:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet ananna, graann, skomiaSeminarium Omvårdnadsdokumentation Vårdplan. Tillfälle 1. Se Canvas för ytterligare information. Grupperna 9-12 på JU.
2021-05-21 fre08:00 – 09:30 abeann, ananna, graann, ptrchr, skomiaLärarlagsträff inför Inspera tentamen - Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet. zoom-länk skickas separat.
2021-05-24 mån08:30 – 13:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga705, Ga707, Ga722, Ga724, Ga728 graann, ptrchrPT9 - KAD och RIK samt Sond för avlastning. Träning av momenten sker på förmiddagen och de examineras under eftermiddagen. Medtag kurslitteratur som stöd i undervisningen. Förbered dig enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning sker i Canvas.
13:00 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga705, Ga722, Ga724, Ga728 ananna, erfbjo, graann, gusmar, ptrchrPT9 - KAD och RIK samt Sond för avlastning. Examination praktiskt prov sker under eftermiddagen.
2021-05-26 ons08:30 – 13:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga705, Ga707, Ga722, Ga724, Ga728 graann, marhenPT9 - KAD och RIK samt Sond för avlastning. Träning av momenten sker på förmiddagen och de examineras under eftermiddagen. Medtag kurslitteratur som stöd i undervisningen. Förbered dig enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning sker i Canvas.
13:00 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga705, Ga722, Ga724, Ga728 ananna, andcar, graann, marhen, skomiaPT9 - KAD och RIK samt Sond för avlastning. Examination praktiskt prov sker under eftermiddagen.
2021-05-28 fre08:00 – 16:00 Hälsofrämjande omvårdnad hos barn och ungdom Ga705, Ga713, Ga720, Ga721 ananna, faljoh, graann, gryann, wigchaUppsamling hälsoundersökningar barn och ungdom 09.00-15.00
2021-05-31 mån07:59 – 08:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet ananna, graann, karthe, skomiaDeadline för Inlämningsuppgift i STUDIEGRUPPEN ?Omvårdnadsdokumentation vårdplan?. Tillfälle 1. Bedömning och återkoppling sker i Canvas inom aviserad tid.
2021-06-01 tis08:30 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga724, Ga728 graannKompletteringstillfälle vid tidigare FRÅNVARO PT7 Inklusive praktiskt prov. PT7: Aseptik i samband med läkemedelshantering. Subkutan och intramuskulär injektion. Träning av momenten sker på förmiddagen och de examineras under eftermiddagen. Medtag kurslitteratur som stöd i undervisningen. Förbered dig enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning sker i Canvas.
2021-06-02 ons08:30 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga722, Ga724, Ga728 ananna, graann, ptrchrPT10: Simulering - Från delar till helhet.
De metodtekniska moment som övats i kursen kommer att genomföras under olika simuleringar. Men även momenten Blodtryck, puls och andningsfrekvens från kursen Tillämpad Fysiologi och Anatomi och SBAR från kursen Personcentrerad omvårdnad vårdande förhållningssätt och kommunikation. Anmälan via Canvas. Halvdag.
2021-06-07 mån10:00 – 15:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet ga706, Ga724 graann, skomiaExamination av tidigare UNDERKÄNDA PRAKTISKA PROV inom temat för dagen: PT8 - Perifier venkateter + Intravenös injektion och infusion. Anmälan sker i Canvas. Kom i god tid före examinationen om du behöver öva före. Din bokade tid gäller för examination.
2021-06-08 tis08:30 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga724, Ga728 graannKompletteringstillfälle vid tidigare FRÅNVARO PT9 Inklusive praktiskt prov. PT9 - KAD och RIK samt Sond för avlastning. Träning av momenten sker på förmiddagen och de examineras under eftermiddagen. Medtag kurslitteratur som stöd i undervisningen. Förbered dig enligt instruktion i Canvas. Anmälan sker i Canvas.
2021-06-09 ons08:30 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet ga706, Ga720, Ga721 ananna, graann, skomiaExamination av tidigare UNDERKÄNDA PRAKTISKA PROV. Max två "OSCE-protokoll/Moment" examineras vid detta tillfälle. Anmälan sker i Canvas. Kom i god tid före examinationen om du behöver öva före. Din bokade tid gäller för examination.
2021-06-15 tis09:00 – 15:30 abeann, ananna, graann, ptrchr, skomiaPraktiska grunder för omvårdnad och säkerhet. Samrättning av tentamen Inspera.
2021-06-18 fre12:00 – 12:01 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet ananna, graann, karthe, skomiaÅterkoppling på gruppuppgiften "Omvårdnadsdokumentation - Vårdplan". Tillfälle 1. Eventuella kompletteringar lämnas i samma inlämningsrum som första inlämningen. Ändringar i texten SKA markeras.
2021-06-22 tis09:00 – 10:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet abeann, andcar, graann, ptrchr, skomiaTentamensgenomgång. Tid för studenter att ställa frågor. Länk till zoom publiceras i zoom.
2021-08-30 mån10:00 – 11:00 abeann, ananna, graann, ptrchr, skomiaPraktiska grunder för omvårdnad och säkerhet. Samrättning av tentamen Inspera.
2021-09-03 fre09:00 – 10:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet abeann, andcar, graann, ptrchr, skomiaTentamensgenomgång. Tid för studenter att ställa frågor. Länk till zoom publiceras i Canvas.