Schema för Hälsohögskolan (HHJ)

» Utskriftsvänlig version (Öppnas i nytt fönster)

Din sökning
DatumLärare
2020-10-01 - 2021-10-01ptrchr
DatumTidKursLokalHjälpmedelLärareGruppMoment
2020-10-26 mån08:00 – 12:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga709, Ga710-712, Ga721, Ga722, Ga724 andcar, erfbjo, gusmar, HarLen, karthe, liafri, marhen, parjan, ptrchrKliniska examinationer
13:00 – 17:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga709, Ga710-712, Ga721, Ga722, Ga724 andcar, ankmar, erfbjo, gusmar, HarLen, karthe, liafri, marhen, ptrchrKliniska examinationer
2020-10-27 tis08:00 – 12:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga709, Ga710-712, Ga721, Ga722, Ga724 ananna, andcar, gusmar, HarLen, karcha, karthe, marhen, parjan, ptrchrKliniska examinationer
13:00 – 17:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga709, Ga710-712, Ga721, Ga722, Ga724 ananna, andcar, ankmar, gusmar, HarLen, karcha, karthe, marhen, ptrchrKliniska examinationer
2020-10-28 ons13:00 – 17:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga709, Ga710-712, Ga721, Ga722, Ga724 ananna, andcar, graann, HarLen, karcha, marhen, ptrchr, skomiaKliniska examinationer
2020-10-29 tor13:00 – 17:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga709, Ga710-712, Ga721, Ga722, Ga724 ananna, andcar, HarLen, karcha, karthe, marhen, ptrchr, skomiaKliniska examinationer
2020-11-02 mån08:30 – 11:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet ptrchr, skomiaKursintroduktion.
Streamas live via Zoom. Zoom-länk hittar du under informationen om föreläsningen i Canvas.
2020-11-03 tis08:00 – 17:00 Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad Ga720, Ga722 odeper, ptrchrKTC-moment, HLR. Se specifikt HLR-schema i PingPong
2020-11-04 ons08:30 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga722, Ga724, Ga728 ptrchr, skomiaPT-dag 1
Tema Hygien och Säkerhet. Simulering utifrån smitta på vårdsalen. Inkluderar tvätt och matning av annan person. Ta med egen mat till detta tillfälle, varmt och kallt.
Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning: Du lägger till dig i en grupp. Detta görs i Canvas via Personer / Grupper / och aktuell PT-dag.
2020-11-05 tor08:30 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga722, Ga724, Ga728 ptrchr, skomiaPT-dag 1
Tema Hygien och Säkerhet. Simulering utifrån smitta på vårdsalen. Inkluderar tvätt och matning av annan person. Ta med egen mat till detta tillfälle, varmt och kallt.
Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning: Du lägger till dig i en grupp. Detta görs i Canvas via Personer / Grupper / och aktuell PT-dag.
2020-11-06 fre07:30 – 16:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga722, Ga724, Ga728 ptrchr, segmarPT-dag 2 - Förflyttningskunskap. Förbered dig inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Se inspelad föreläsning samt läs kompendiet. Finns att låna på Högskolebiblioteket. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / Grupper / HPRK19_0270_V45_PT-dag2_Förflyttningskunskap
Förmiddagsgrupperna träffas i sal ga708 (Simulering 1) och eftermiddagsgrupperna träffas i sal ga721
2020-11-10 tis09:00 – 12:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap Ga722 ptrchrPraktisk tillämpning KTC Tillfälle 2/kompletteringstillfälle för missat Tillfälle 1
2020-11-11 ons09:00 – 12:00 Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad Ga709, Ga710-712, Ga713, Ga720, Ga724, Ga728 KaMa, odeper, ptrchrKTC, Praktisk tillämpning ABC, grupp 7-12
+ Simulering1-salen. AVD KTC
14:00 – 17:00 Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad Ga709, Ga710-712, Ga713, Ga720, Ga724, Ga728 KaMa, odeper, ptrchrKTC, Praktisk tillämpning ABC, grupp 1-6
+ Simulering1-salen. AVD KTC
2020-11-19 tor08:00 – 12:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga709, Ga710-712, Ga721, Ga722, Ga724 erfbjo, gusmar, HarLen, karthe, marhen, parjan, ptrchr, strtilKlinisk examination II
12:00 – 17:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga709, Ga710-712, Ga721, Ga722, Ga724 ankmar, erfbjo, gusmar, HarLen, karthe, marhen, ptrchr, strtilKlinisk examination II
2020-11-20 fre08:00 – 12:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga709, Ga710-712, Ga721, Ga722, Ga724 andcar, erfbjo, graann, HarLen, marhen, parjan, ptrchr, skomiaKlinska examinationer II
13:00 – 17:00 Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga709, Ga710-712, Ga721, Ga722, Ga724 andcar, ankmar, erfbjo, graann, HarLen, marhen, ptrchr, skomiaKliniska examinationer II
2020-11-23 mån10:00 – 12:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet ptrchrFöreläsning Elimination
Streamas live via Zoom. Zoom-länk hittar du under informationen om föreläsningen i Canvas
2020-11-25 ons08:15 – 17:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga721, Gc311 ptrchrPT-dag 3. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / HPRK19_0270_V49_PTdag 3_Materialkännedom
2020-11-26 tor08:00 – 17:00 Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad Ga710-712, Ga720, Ga722, Ga724, Ga728 ananna, odeper, ptrchr, skomiaPraktisk examination, se examinationsspecifikt schema i PingPong
2020-11-27 fre08:15 – 17:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga721, Gc310 ptrchrPT-dag 3. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / HPRK19_0270_V49_PTdag 3_Materialkännedom
2020-12-01 tis08:30 – 12:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 gusmar, odeper, ptrchr, skomiaPT-dag 4. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / HPRK19_0270_V49_PTdag 4_Venprov
13:00 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 gusmar, odeper, ptrchr, skomiaPT-dag 4. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / HPRK19_0270_V49_PTdag 4_Venprov
2020-12-03 tor08:00 – 10:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet ptrchrKompletteringstillfälle PT-dag 1 och 2. Inlämningsuppgift som redovisas under seminarium via zoom.
Se i Canvas för info.
2020-12-04 fre08:30 – 12:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga709, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 graann, gusmar, ptrchr, wigchaPT-dag 5. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / HPRK19_0270_V49_PTdag_5_Materialhantering_Subkutan_och_intramuskulär_injektion
13:00 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga709, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 gusmar, ptrchr, skomia, wigchaPT-dag 5. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / HPRK19_0270_V49_PTdag_5_Materialhantering_Subkutan_och_intramuskulär_injektion
2020-12-08 tis13:00 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 graann, gusmar, ptrchr, skomiaPT-dag 5. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / HPRK19_0270_V49_PTdag_5_Materialhantering_Subkutan_och_intramuskulär_injektion
2020-12-09 ons13:00 – 17:00 Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad Ga720, Ga724, Ga728 ananna, odeper, ptrchrKTC, Omexaminationer
2020-12-11 fre08:30 – 12:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga721, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 gusmar, ptrchr, skomia, wigchaPT-dag 6. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / HPRK19_0270_V49_PTdag_6_PVK_Intravenös_injektion_och_infusion
13:00 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga721, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 gusmar, ptrchr, skomia, wigchaPT-dag 6. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / HPRK19_0270_V49_PTdag_6_PVK_Intravenös_injektion_och_infusion
2020-12-14 mån08:30 – 12:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 ananna, gusmar, odeper, ptrchr, wigchaPT-dag 6. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / HPRK19_0270_V49_PTdag_6_PVK_Intravenös_injektion_och_infusion
13:00 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 ananna, gusmar, odeper, ptrchr, wigchaPT-dag 6. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / HPRK19_0270_V49_PTdag_6_PVK_Intravenös_injektion_och_infusion
2020-12-17 tor08:30 – 12:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 graann, gusmar, ptrchr, wigchaPT-dag 6. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / HPRK19_0270_V49_PTdag_6_PVK_Intravenös_injektion_och_infusion
13:00 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 gusmar, ptrchr, skomia, wigchaPT-dag 6. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / HPRK19_0270_V49_PTdag_6_PVK_Intravenös_injektion_och_infusion
2020-12-18 fre08:30 – 12:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 graann, gusmar, ptrchr, wigchaPT-dag 6. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / HPRK19_0270_V49_PTdag_6_PVK_Intravenös_injektion_och_infusion
2021-01-04 mån08:30 – 12:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 ananna, parjan, ptrchr, wigchaPT-dag 6. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / HPRK19_0270_V49_PTdag_6_PVK_Intravenös_injektion_och_infusion
13:00 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 ananna, odeper, ptrchr, wigchaPT-dag 6. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / HPRK19_0270_V49_PTdag_6_PVK_Intravenös_injektion_och_infusion
2021-01-05 tis08:00 – 12:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga722, Ga724, Ga728 andcar, graann, gusmar, ptrchr, skomiaPT-dag 7. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / HPRK19_0270_V49_PTdag_6_KAD_Sond_Sug
2021-01-08 fre08:30 – 12:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 ananna, odeper, ptrchr, wigchaPT-dag 7. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / HPRK19_0270_PTdag_7_KAD_Sond_Sug
13:00 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga720, Ga722, Ga724, Ga726, Ga728 ananna, parjan, ptrchr, wigchaPT-dag 7. Förbered dig noggrannt inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / HPRK19_0270_PTdag_7_KAD_Sond_Sug
2021-01-13 ons08:30 – 12:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga722, Ga724, Ga728 abeann, ananna, ptrchr, wigchaPT-dag 8. Förbered dig noggrant inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / HPRK19_0270_PTdag_8_Simulering
13:00 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga722, Ga724, Ga728 ananna, ptrchr, wigchaPT-dag 8. Förbered dig noggrant inför denna praktiska tillämpningsdag enligt instruktion i Canvas. Gruppindelning görs i Canvas via Personer / HPRK19_0270_PTdag_8_Simulering
2021-01-18 mån08:30 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga722, Ga724, Ga728 graann, ptrchr, wigchaKompletteringstillfälle PT-dag 4-9 enligt särskilt schema. Se i Canvas för detaljer. Fastställs fredagen veckan före kompletteringstillfällen.
2021-01-19 tis08:30 – 12:00 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga710-712, Ga720, Ga722, Ga724, Ga728 ananna, graann, gusmar, ptrchr, skomiaKompletteringstillfälle PT-dag 4-9 enligt särskilt schema. Se i Canvas för detaljer. Fastställs fredagen veckan före kompletteringstillfällen.
13:00 – 16:30 Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet Ga710-712, Ga724, Ga728 ananna, gusmar, ptrchrKompletteringstillfälle PT-dag 10 enligt särskilt schema. Se i Canvas för detaljer. Fastställs fredagen veckan före kompletteringstillfällen.