Schema för Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)

» Utskriftsvänlig version (Öppnas i nytt fönster)

Din sökning
DatumLärare
2020-07-11 - 2021-07-11aktvez
DatumTidKursLokalHjälpmedelLärareGruppMoment
2020-08-17 mån13:00 – 16:00 Vetenskapsteori och metod, företagsekonomi I, Vetenskapsteori och metod, psykologi I Zoom aktvez, PeRoKursintroduktion, Föreläsning 1: Vetenskapligt arbete
2020-08-20 tor09:00 – 12:00 Statistiska metoder med SPSS Hc319 aktvezFöreläsning1: Grundläggande begrepp i statistik-Statistiska metoder med SPSS, 7,5hp
2020-08-25 tis13:00 – 16:30 Psykologi, 1-30 hp, Psykologi, 1-30 hp, Psykologi, 1-30 hp, Psykologi, 1-30 hp, Psykologi, 1-30 hp Zoom aktvezDelkurs1: IT-baserad distanskurs/Kursstart Psykologiska perspektiv. Atkinson-Hillgard: kap: 1 Lundgren: kap 1,2,3,4,5
2020-08-27 tor13:00 – 16:30 Psykologi, 1-30 hp Zoom aktvezDelkurs3:Kursstart/Introduktion-Metodologi
Aronson: kap: 1-2
2020-08-28 fre09:00 – 12:00 Statistiska metoder med SPSS He212 aktvezFöreläsning2: Beskrivande statistik: presentation av data (tabeller och diagram), central- och spridningsmått. Introduktion till programvaran SPSS-Statistiska metoder med SPSS, 7,5hp
2020-08-31 mån13:00 – 14:30 Vetenskapsteori och metod, företagsekonomi I, Vetenskapsteori och metod, psykologi I Zoom aktvezIntroduktion, kvantitativa metoder
Borg & Westerlund, kap 1 Bryman, Del II
2020-09-02 ons08:30 – 10:00 Vetenskapsteori och metod, företagsekonomi I, Vetenskapsteori och metod, psykologi I He207 aktvezSPSS workshop A, grupp 1
Borg & Westerlund, kap 1-5 Bryman, Del II
10:30 – 12:00 Vetenskapsteori och metod, företagsekonomi I, Vetenskapsteori och metod, psykologi I He207 aktvezSPSS workshop A, grupp 2
Borg & Westerlund, kap 1-5 Bryman, Del II
13:00 – 14:30 Vetenskapsteori och metod, företagsekonomi I, Vetenskapsteori och metod, psykologi I He207 aktvezSPSS workshop A, grupp 3
Borg & Westerlund, kap 1-5 Bryman, Del II
15:00 – 16:30 Vetenskapsteori och metod, företagsekonomi I, Vetenskapsteori och metod, psykologi I He207 aktvezSPSS workshop A, grupp 4
Borg & Westerlund, kap 1-5 Bryman, Del II
2020-09-03 tor13:00 – 16:30 Psykologi, 1-30 hp Zoom aktvezSocial kognition - Social perception Aronson, kap:3-4
2020-09-04 fre08:30 – 10:00 Vetenskapsteori och metod, företagsekonomi I, Vetenskapsteori och metod, psykologi I He207 aktvezSPSS workshop B, grupp 1
Borg & Westerlund, kap 1-5 Bryman, Del II
10:30 – 12:00 Vetenskapsteori och metod, företagsekonomi I, Vetenskapsteori och metod, psykologi I He207 aktvezSPSS workshop B, grupp 2
Borg & Westerlund, kap 1-5 Bryman, Del II
13:00 – 14:30 Vetenskapsteori och metod, företagsekonomi I, Vetenskapsteori och metod, psykologi I He207 aktvezSPSS workshop B, grupp 3
Borg & Westerlund, kap 1-5 Bryman, Del II
15:00 – 16:30 Vetenskapsteori och metod, företagsekonomi I, Vetenskapsteori och metod, psykologi I He207 aktvezSPSS workshop B, grupp 4
Borg & Westerlund, kap 1-5 Bryman, Del II
2020-09-07 mån09:00 – 12:00 Vetenskapsteori och metod, företagsekonomi I Zoom aktvezFöretagsekonomiska frågor & problemställning J-C
2020-09-08 tis09:00 – 12:00 Vetenskapsteori och metod, företagsekonomi I Zoom aktvezFöretagsekonomiska forskningsplan och metoder J-C
2020-09-09 ons08:30 – 10:00 Vetenskapsteori och metod, företagsekonomi I, Vetenskapsteori och metod, psykologi I He207 aktvezSPSS workshop C, grupp 1
Borg & Westerlund, kap 6-9 Bryman, Del II
10:30 – 12:00 Vetenskapsteori och metod, företagsekonomi I, Vetenskapsteori och metod, psykologi I He207 aktvezSPSS workshop C, grupp 2
Borg & Westerlund, kap 6-9 Bryman, Del II
13:00 – 14:30 Vetenskapsteori och metod, företagsekonomi I, Vetenskapsteori och metod, psykologi I He207 aktvezSPSS workshop C, grupp 3
Borg & Westerlund, kap 6-9 Bryman, Del II
15:00 – 16:30 Vetenskapsteori och metod, företagsekonomi I, Vetenskapsteori och metod, psykologi I He207 aktvezSPSS workshop C, grupp 4
Borg & Westerlund, kap 6-9 Bryman, Del II
2020-09-10 tor09:00 – 12:00 Statistiska metoder med SPSS He212 aktvezFöreläsning3: Inferensstatistik: korrelationsanalys (Pearson och Spearman-Brown), t-test (one sample t-test, independent samples t-test, paired sample t-test).-Statistiska metoder med SPSS, 7,5hp
13:00 – 16:30 Psykologi, 1-30 hp Zoom aktvezJaget och sälvet-Rättfärdigande
Aronson: kap: 5-6
2020-09-11 fre10:30 – 12:00 Vetenskapsteori och metod, psykologi I Zoom aktvezSociala representationer.
2020-09-17 tor13:00 – 16:30 Psykologi, 1-30 hp Zoom aktvezProsocialt beteende-Aggression Aronson: kap: 11-12
2020-09-21 mån13:00 – 16:30 Socialpsykologi med grupprocesser Zoom aktvezSocialpsykologi med grupprocesser-
Kursstart/Introduktion - Metodologi
Aronson, kap:1-2
2020-09-22 tis13:00 – 16:30 Psykologi, 1-30 hp, Psykologi, 1-30 hp, Psykologi, 1-30 hp, Psykologi, 1-30 hp, Psykologi, 1-30 hp Zoom aktvezIT-baserad distanskurs. Vetenskaplig metod
2020-09-23 ons13:00 – 16:30 Socialpsykologi med grupprocesser Zoom aktvez, ishlarJaget och självet-Rättfärdigande Aronson, kap:5-6
2020-09-24 tor13:00 – 16:30 Psykologi, 1-30 hp Zoom aktvez, borklaAttityder och fördomar Aronson: kap: 7,13
2020-09-25 fre09:00 – 12:00 Statistiska metoder med SPSS He212 aktvezFöreläsning4: Inferens statistik: ANOVA (one-way och two-way)-Statistiska metoder med SPSS, 7,5hp
2020-09-28 mån13:00 – 16:30 Socialpsykologi med grupprocesser Zoom aktvezAttityder och fördomar, Aronson, kap:7, 13
2020-09-29 tis13:00 – 16:30 Psykologi, 1-30 hp, Psykologi, 1-30 hp, Psykologi, 1-30 hp, Psykologi, 1-30 hp, Psykologi, 1-30 hp Zoom aktvezIT-baserad distanskurs. Hur använder man egentligen statistik del I Borg & Westerlund, kap 1?4.
2020-10-01 tor13:00 – 16:30 Psykologi, 1-30 hp Zoom aktvezKonformity-Grupprocesser Aronson: kap: 8-9
2020-10-02 fre13:00 – 16:30 Socialpsykologi med grupprocesser Zoom aktvezSocial kognition, Aronson, kap:3
2020-10-05 mån13:00 – 16:30 Socialpsykologi med grupprocesser Zoom aktvezSocial perception Aronson, kap:4
2020-10-06 tis13:00 – 16:30 Psykologi, 1-30 hp, Psykologi, 1-30 hp, Psykologi, 1-30 hp, Psykologi, 1-30 hp, Psykologi, 1-30 hp Zoom aktvezIT-baserad distanskurs. Hur använder man egentligen statistik del II Borg & Westerlund, kap. 1?4.
2020-10-07 ons13:00 – 16:30 Socialpsykologi med grupprocesser Zoom aktvezKonformitet? Grupprocesser, Aronson, kap:8-9
2020-10-08 tor13:00 – 16:30 Psykologi, 1-30 hp Zoom aktvez, ishlarInterpersonal attraction, Aronson, kap:10
2020-10-09 fre09:00 – 12:00 Statistiska metoder med SPSS He212 aktvezFöreläsning5: Inferensstatistik: regressionsanalys (enkel linjär regression och multipel linjär regression).-Statistiska metoder med SPSS, 7,5hp
13:00 – 16:30 Socialpsykologi med grupprocesser Zoom aktvezProsocialt beteende, Aronson, kap:11
2020-10-12 mån13:00 – 16:30 Socialpsykologi med grupprocesser Zoom aktvez, borklaAggression, Aronson, kap:12
2020-10-13 tis13:00 – 16:30 Psykologi, 1-30 hp, Psykologi, 1-30 hp, Psykologi, 1-30 hp, Psykologi, 1-30 hp, Psykologi, 1-30 hp Zoom aktvezIT-baserad distanskurs. Hur använder man egentligen statistik del III
Borg & Westerlund, kap 5?9. Wahlgren, kap. 5,6,7,9.
2020-10-14 ons13:00 – 16:00 Socialpsykologi med grupprocesser Hc113 aktvezAtt bedöma en film
2020-10-15 tor13:00 – 16:30 Socialpsykologi med grupprocesser Ha209 aktvez, ishlarInterpersonal attraktion, Aronson, kap:10 + Gruppövningar
2020-10-16 fre09:00 – 12:00 Statistiska metoder med SPSS He212 aktvezFöreläsning6: Inferensstatistik: reliabilitetsanalys (Cronbachs alfa och split half), presentation av faktoranalys.-Statistiska metoder med SPSS, 7,5hp
13:00 – 16:30 Socialpsykologi med grupprocesser Zoom aktvezSocialpsykologin och vardagen
16:30 – 18:30 Hc114 aktvezSeminarium
2020-10-29 tor09:00 – 12:00 Statistiska metoder med SPSS He212 aktvezFöreläsning7: icke-parametrisk statistik i SPSS. Spearman Rho, Mann Whitney-U, Kruskal-wallis H Test-Statistiska metoder med SPSS, 7,5hp
13:00 – 16:30 Psykologi, 1-30 hp Zoom aktvezDelkurs4: Kursstart/ A/O ? Introduktion och forskningsansatser HR ? Trends in Human Resources Aronsson m.fl. kap. 1-2 Noe m.fl. kap. 2
2020-11-05 tor13:00 – 16:30 Psykologi, 1-30 hp Zoom aktvez, ishlarA/O Urval HR ? Planning & Selection Aronsson m.fl. kap 20 Noe m.fl. kap.5-6
2020-11-12 tor13:00 – 16:30 Psykologi, 1-30 hp Zoom aktvez, ishlar
A/O ? Anställningsrelationen HR ? HRM; Psych Contract Aronsson m.fl. kap. 6-7
2020-11-17 tis13:00 – 16:30 Psykologi, 1-30 hp, Psykologi, 1-30 hp, Psykologi, 1-30 hp, Psykologi, 1-30 hp, Psykologi, 1-30 hp Zoom aktvezIT-baserad distanskurs. Språk och tanke Atkinson-Hillgard: kap: 9
2020-11-19 tor13:00 – 16:30 Psykologi, 1-30 hp Zoom aktvez, ishlarA/O Arbetsmiljö, klimat och kultur HR ? Safety and Health Aronsson m.fl. kap. 9 Noe m.fl. sid. 84-93
2020-12-03 tor13:00 – 16:30 Psykologi, 1-30 hp Zoom aktvez, ishlarA/O ? Arbetsmotivation HR ? Managing Employees´ Performance Aronsson m.fl. kap. 11 Noe m.fl. kap. 10
2020-12-10 tor13:00 – 16:30 Psykologi, 1-30 hp Zoom aktvez, ishlarA/O-Attityder HR-Training Employees Aronsson m.fl. kap. 12 Noe m.fl. kap. 7
2020-12-14 mån13:00 – 16:00 Identitet, kultur och religion: ett globalt perspektiv aktvezFöreläsning
2020-12-15 tis13:00 – 16:30 Psykologi, 1-30 hp, Psykologi, 1-30 hp, Psykologi, 1-30 hp, Psykologi, 1-30 hp, Psykologi, 1-30 hp Zoom aktvezIT-baserad distanskurs. Intelligens - Personlighet Atkinson-Hillgard: kap: 12-13
2020-12-17 tor13:00 – 16:30 Psykologi, 1-30 hp Zoom aktvez, ishlarA/O ? Anställnings-otrygghet och avveckling HR ? Seperating and Retaining Employees Aronsson m.fl. kap. 8 Noe m.fl. kap. 11