Schema för Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)

» Utskriftsvänlig version (Öppnas i nytt fönster)

Din sökning
DatumLärare
2021-01-27 - 2022-01-27andhel
DatumTidKursLokalHjälpmedelLärareGruppMoment
2021-01-28 tor13:00 – 15:00 English for Secondary School Subject Teachers, 1-30 credits, Historia för ämneslärare, 1-30 hp, Religionsvetenskap för ämneslärare, 1-30 hp, Samhällskunskap för ämneslärare, 1-30 hp, Samhällskunskap för ämneslärare, 1-30 hp, Svenska för ämneslärare, 1-30 hp, Svenska för ämneslärare, 1-30 hp andhelGemensam ämnesdidaktisk föreläsning - styrdokument
2021-03-10 ons08:30 – 14:30 Ha108, Hc319, Hc320 iPad HLK Bild/Matematik 1 (15 st), iPad HLK Bild/Matematik 2 (10 st) andhel, baclin, elflar, ObJoF-3 SO: Workshops (se deltaljerat schema i dokument "Planering").
Obligatoriskt tillfälle
2021-04-07 ons08:30 – 14:30 Ha108, Ha211, Hc114, Hc319 iPad HLK Bild/Matematik 1 (15 st) andhel, baclin, ObJoF-3 SO: Workshops (se deltaljerat schema i dokument "Planering").
Obligatoriskt tillfälle
2021-04-08 tor08:00 – 17:00 Utvärdering och utveckling och verksamhetsförlagd utbildning IV för grundlärare F-3 (UVK), Utvärdering och utveckling och verksamhetsförlagd utbildning IV för grundlärare 4-6 (UVK) andhel, elflar, GLar, jarkar, lunbir, schtheSeminarium 2
2021-04-15 tor08:30 – 15:00 Hc319, Hc320 andhel, ObJoF-3 SO: Vår demokratis värdegrund OBS - Grupper - se dokument "Planering"
Obligatoriskt moment
2021-04-16 fre09:00 – 15:00 AdWe, ahljen, andhel, baclin, carpet, CMar, DeAn, hellbo, jarkar, joneva, kjomar, ObJo, OhKl, SaRe, schthe, smisus, svahel, widandUtbildningsdag Antagningsprov
2021-04-21 ons08:30 – 14:30 Ha108, Hc319, Hc320 andhel, baclin, elflar, ObJoF-3 SO: Workshops (se deltaljerat schema i dokument "Planering").
Obligatoriskt tillfälle
2021-05-25 tis08:00 – 16:30 ahljen, andhel, DeAn, jarkar, ObJo, widandBedömardag Antagningsprov
2021-06-02 ons08:00 – 16:30 andhel, CMar, DeAn, jarkar, svahel, widandBedömardag Antagningsprov
2021-06-28 mån08:00 – 16:30 andhel, carpet, SaReBedömardag Antagningsprov