Schema för Hälsohögskolan (HHJ)

» Utskriftsvänlig version (Öppnas i nytt fönster)

Din sökning
DatumLokal
2019-01-18 - 2020-01-18Ga527
DatumTidKursLokalHjälpmedelLärareGruppMoment
2019-01-18 fre07:30 – 13:30 B2044, B4065, Ga527 JaMLJU Exam
2019-01-21 mån08:00 – 09:15 Ortopedteknik, fortsättningskurs Ga527 ThiFreKursintroduktion, obligatorisk närvaro
10:00 – 12:00 Vetenskaplig metod, fördjupning Ga527 AhInKursintroduktion
13:00 – 15:30 Aktivitet och utveckling genom hela livet Ga527 jcar(ANF-AT) Cellen
2019-01-22 tis08:00 – 17:30 Patientsäkerhet - strategisk säkerhetsledning i vård och omsorg (uppdragsutbildning) Ga527 grejohAxel Ros, Erik Hollnagel
2019-01-23 ons09:00 – 10:00 Applied Materials Technology Ga527 KalSCourse Introduction
10:00 – 12:00 Applied Materials Technology Ga527 KalS, mahlenSolid mechanics, lecture
13:00 – 15:00 Aktivitet och utveckling genom hela livet Ga1031, Ga527 EdEv, SiLeStudiegruppsarbete. Se separat schema.
2019-01-24 tor08:00 – 09:00 Occupational Therapy, Preventive, Remedial and Compensatory Interventions Ga527 SiLeLecture: Orthosis
10:00 – 12:00 Applied Materials Technology Ga527 KalS, mahlenSolid mechanics, lecture
2019-01-25 fre08:00 – 11:00 Biomekanik Ga527 berricTentamen 2; Beräkningar - Ny tid för denna tentamen meddelas iuner v 3
11:00 – 13:00 Vetenskaplig metod, fördjupning Ga527 AhInLitteraturstudier
14:00 – 16:00 Vetenskaplig metod, fördjupning Ga527 AhInKvantitativ metod
2019-01-28 mån09:00 – 12:00 Aktivitet och utveckling genom hela livet Ga527 EdEvIntroduktion: Tema 1
13:00 – 16:00 Aktivitet och utveckling genom hela livet Ga527 SaRoFöreläsning: Offentlig förvaltning och kommunerna
2019-01-29 tis08:00 – 09:30 Aktivitet och utveckling genom hela livet Ga527 lygfre(ANF-AT) Skelett och leder
13:00 – 16:00 Pathophysiology related to Prosthetics and Orthotics Ga527 lygfreLecture orthopaedics
2019-01-30 ons08:00 – 10:00 Applied Materials Technology Ga527 KalS, mahlenSolid mechanics Lecture
10:00 – 12:00 Aktivitet och utveckling genom hela livet Ga527 johmalFöreläsning: Personlighetspsykologi
15:00 – 17:00 Vetenskaplig metod, fördjupning Ga527 jontheSeminarium Teori och litteraturanknytning grupp 4
2019-01-31 tor08:00 – 10:00 Personcentrerad omvårdnad II Ga527 KarFanFöreläsning sårvård. Föreläsare: Malin Munter.
13:00 – 16:00 Vetenskaplig metod, fördjupning Ga527 janingWorkshop Kvalitativ metod
2019-02-01 fre09:00 – 12:00 Aktivitet och utveckling genom hela livet Ga527 gunveeFöreläsning: Kön, genus & klass, samt kultur & etnicitet
2019-02-04 mån09:00 – 12:00 Aktivitet och utveckling genom hela livet Ga527 jcar(ANF-AT) Nervcellen OBS! Tiden ändrad till 9-12!
2019-02-05 tis09:00 – 11:30 Aktivitet och utveckling genom hela livet Ga527 jcar(ANF-AT) Högre funktioner
13:00 – 15:00 Aktivitet och utveckling genom hela livet Ga527, Ga528 boragn, lygfreStudiegruppsarbete 13-15 Resurs: Anatomi & fysiologi + Psykologi. Se separat schema.
2019-02-06 ons08:00 – 12:00 Ortopedteknik, fortsättningskurs Ga527Föreläsning Sko. Del 1
13:00 – 17:00 Ortopedteknik, fortsättningskurs Ga527Föreläsning Sko. Del 2
2019-02-07 tor08:00 – 16:00 Projektplanering och stöd för kvalitetsförbättring Ga527 grejohFelicia Gabrielsson-Järhult, Marlene Ockander
2019-02-08 fre10:00 – 12:00 Aktivitet och utveckling genom hela livet Ga527 EdEv, johmal, lygfreSeminarium Tema 1, se separat schema
13:00 – 15:00 Aktivitet och utveckling genom hela livet Ga527 EdEv, johmal, KaMaSeminarium Tema 1, se separat schema
2019-02-11 mån13:00 – 16:00 Aktivitet och utveckling genom hela livet Ga527 SaRoFöreläsning: Ekonomisk familjerätt
2019-02-12 tis08:30 – 11:30 Occupational Therapy, Preventive, Remedial and Compensatory Interventions Ga527, Ga529Workshop: Assistive devices Cognition- Abilia. gr 1-6. starts in Ga527.
13:00 – 16:30 Occupational Therapy, Preventive, Remedial and Compensatory Interventions Ga503, Ga504, Ga505, Ga527 ostwalWorkshop: Neurological approach cognition and perception. studygroup 1+2+3+4+5+6. starts in ga 527
2019-02-13 ons15:00 – 16:30 Occupational Therapy, Preventive, Remedial and Compensatory Interventions Ga527, Ga529, Ga530 jonthe, SiLeStudygroup 1+2+3+4+5+6 (starts in ga 527)
2019-02-14 tor08:30 – 10:30 Occupational Therapy, Preventive, Remedial and Compensatory Interventions Ga527 FrSoSeminar: Mobility
10:30 – 11:00 Occupational Therapy, Preventive, Remedial and Compensatory Interventions Ga527 jontheResourcetime with Courseleader if you have questions in swedish or english! Welcome!
2019-02-15 fre10:00 – 12:00 Cardiovascular Nursing from a person Centered Perspective, Cardiovascular Nursing from a person Centered Perspective Ga527 BAndSeminar Adherence & Behavioral change
2019-02-18 mån08:30 – 10:00 Occupational Therapy, Preventive, Remedial and Compensatory Interventions Ga527, Ga530 ostwalStudygroups 1
+2+3 (Starts in Ga527)
10:00 – 12:00 Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga527 gtwiklotTema Akut ohälsa
Föreläsning
Omvårdnad i samband med smärta
13:30 – 15:00 Hälsa och hälsofrämjande omvårdnad i ett livscykelperspektiv Ga527 tjahanFöreläsning psykisk hälsa ur ett livscykelperspektiv, Hanna Jörnborn Tjäder
2019-02-19 tis08:30 – 12:00 Pathophysiology related to Prosthetics and Orthotics Ga527 lygfreLecture osteoporosis and soft tissue injuries
2019-02-20 ons08:00 – 21:00 Patientsäkerhet - strategisk säkerhetsledning i vård och omsorg (uppdragsutbildning) Ga527 grejohAxel Ros, Erik Hollnagel
2019-02-21 tor08:00 – 17:00 Patientsäkerhet - strategisk säkerhetsledning i vård och omsorg (uppdragsutbildning) Ga527 grejohAxel Ros, Erik Hollnagel
2019-02-25 mån08:30 – 12:00 Pathophysiology related to Prosthetics and Orthotics Ga527 lygfreLecture, Dysfunctions related to the vertebral column
13:00 – 15:00 Occupational Therapy, Preventive, Remedial and Compensatory Interventions Ga527 morvanLecture: Recovery in Mental health
2019-02-26 tis08:30 – 10:00 Occupational Therapy, Preventive, Remedial and Compensatory Interventions Ga504, Ga505, Ga527, Ga530 ostwal, SiLeStudygroups 1+2+3+4+5+6 (Starts in Ga527)
10:00 – 12:00 Vetenskaplig metod, fortsättningskurs, Vetenskaplig metod, fortsättningskurs Ga527 siesanEtik
13:00 – 15:00 Aktivitet och utveckling genom hela livet Ga527 boragnFöreläsning: Krispsykologi
2019-02-27 ons08:00 – 11:00 Occupational Therapy, Preventive, Remedial and Compensatory Interventions Ga527 morvanWorkshop: psychosocial approach group 3+5+6
2019-02-28 tor10:00 – 18:00 Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, examensarbete för masterexamen, Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, verksamhetsförlagd utbildning Ga527 grejohExamensarbete: Ann-Christine Andersson, Boel Andersson-Gäre
VFU: Nicoline Vackerberg, Ann-Christine Andersson
2019-03-01 fre09:00 – 12:00 Aktivitet och utveckling genom hela livet Ga527 SaRoFöreläsning: Avtal och köp
2019-03-04 mån09:00 – 09:30 Occupational Therapy, Preventive, Remedial and Compensatory Interventions Ga527 jontheResourcetime with Courseleader if you have questions in swedish or english! Welcome!
10:00 – 12:00 Occupational Therapy, Preventive, Remedial and Compensatory Interventions Ga527 arekri, ostwalTheme day: Sexual health. See more information in pingpong.
2019-03-05 tis08:30 – 10:00 Occupational Therapy, Preventive, Remedial and Compensatory Interventions Ga527, Ga529, Ga530 ostwal, SiLeStudygroups 1+2+3+4+5+6
(Starts in Ga527)
11:00 – 16:55 Occupational Therapy, Preventive, Remedial and Compensatory Interventions Ga343, Ga505, Ga527, Ga529, Ga530, Gd307 SiLeThemeday: Creative activities. You find more information in Pingpong
Start in Ga527 (Yvonne Londos)
2019-03-06 ons08:00 – 10:05 Applied Materials Technology Ga527 KalS, mahlenSolid mechanics, lecture
13:00 – 15:00 Aktivitet och utveckling genom hela livet Ga527, Ga529 boragn, KaMaStudiegruppsarbete 13-15 Resurs: Anatomi & fysiologi + Psykologi. Se separat schema.
2019-03-07 tor10:00 – 12:00 Applied Materials Technology Ga527 KalS, mahlenSolid mechanics, lecture
13:00 – 15:00 Occupational Therapy, Preventive, Remedial and Compensatory Interventions Ga527 ostwalCase seminar: Ethics
15:00 – 16:00 Occupational Therapy, Preventive, Remedial and Compensatory Interventions Ga527 EdEvOnly for swedishspeaking students: Information from programcoordinator about continue studies
2019-03-08 fre10:00 – 12:00 Aktivitet och utveckling genom hela livet Ga527 EdEv, jcar, SaRoSeminarium Tema 3, se separat schema
13:00 – 15:00 Aktivitet och utveckling genom hela livet Ga527 EdEv, jcar, SaRoSeminarium Tema 3, se separat schema
2019-03-11 mån09:00 – 12:00 Aktivitet och utveckling genom hela livet Ga527 EdEvIntroduktion: Tema 4
13:00 – 16:00 Aktivitet och utveckling genom hela livet Ga527 SaRoFöreläsning: Arbetsrätt
2019-03-12 tis10:00 – 12:00 Aktivitet och utveckling genom hela livet Ga527 gunveeFöreläsning: Socialpsykologi
13:00 – 16:00 Occupational Therapy, Preventive, Remedial and Compensatory Interventions Ga527 morvanSeminar: Clientcase: Psychosocial app Gr. 5+2+3 (Yvonne Londos)
2019-03-13 ons10:00 – 18:00 Vetenskapsteori och vetenskaplig metod Ga527 grejohAnn-Christine Andersson, Sofia Kjellström
2019-03-14 tor08:00 – 16:00 Projektplanering och stöd för kvalitetsförbättring Ga527 grejohFelicia Gabrielsson-Järhult, Marlene Ockander
2019-03-15 fre08:00 – 12:00 Occupational Therapy, Preventive, Remedial and Compensatory Interventions Ga503, Ga504, Ga527, Ga529, Ga530 AhInThemeday: Pain see separate information on Pingpong
2019-03-18 mån13:30 – 15:00 Ga527 jontheHandledarträff T4
14:30 – 15:00 Occupational Therapy, Preventive, Remedial and Compensatory Interventions Ga527 jonthe"FIKA" for the students with supervisors (they have a meeting at school). Se sep document in pingpong.
15:30 – 16:00 Ga527 jontheHAndledarträff T4
2019-03-19 tis09:00 – 12:00 Occupational Therapy, Preventive, Remedial and Compensatory Interventions Ga527 SiLeSeminar: accessibility in home (+external teacherresource)
studygroup 4+6+1
13:00 – 16:00 Occupational Therapy, Preventive, Remedial and Compensatory Interventions Ga527 SiLeSeminar: accessibility in home (+external teacherresource) studygroup 2+3+5
2019-03-20 ons08:00 – 10:00 Applied Materials Technology Ga527 KalS, mahlenSolid mechanics, lecture
10:00 – 11:30 Occupational Therapy, Preventive, Remedial and Compensatory Interventions Ga527, Ga529, Ga530 ostwal, SiLeStudygroups: 1+2+3+4+5+6 (starts in Ga527
13:00 – 15:00 Aktivitet och utveckling genom hela livet Ga527, Ga529 EdEv, SiLeStudiegruppsarbete. Se separat schema.
2019-03-21 tor08:00 – 17:30 Patientsäkerhet - strategisk säkerhetsledning i vård och omsorg (uppdragsutbildning) Ga527 grejohAxel Ros, Erik Hollnagel
2019-03-25 mån13:00 – 16:00 Occupational Therapy, Preventive, Remedial and Compensatory Interventions Ga527 gredidLecture: Neurological approach. Children.
2019-03-26 tis09:00 – 12:00 Occupational Therapy, Preventive, Remedial and Compensatory Interventions Ga527 gredidWorkshop: neurological app Children gr. 1+2+4
13:00 – 16:00 Occupational Therapy, Preventive, Remedial and Compensatory Interventions Ga527 gredidWorkshop: neurological app Children gr.3+5+6
2019-03-27 ons10:00 – 12:00 Aktivitet och utveckling genom hela livet Ga527, Ga529 boragn, KaMaStudiegruppsarbete, Resurs: Anatomi & fysiologi + Psykologi. Se separat schema.
2019-03-28 tor08:00 – 16:00 Occupational Therapy, Preventive, Remedial and Compensatory Interventions Ga527Workshop with teachers from Thailand. see sep information in Pingpong.
2019-04-03 ons10:00 – 12:00 Aktivitet och utveckling genom hela livet Ga527 JohDavFöreläsning: Utvecklingspsykologi
13:00 – 15:00 Aktivitet och utveckling genom hela livet Ga527 EdEvKursintroduktion
2019-04-04 tor10:00 – 12:00 Aktivitet och utveckling genom hela livet Ga527 gredidLecture: Children, Motor Development
13:00 – 15:00 Aktivitet och utveckling genom hela livet Ga527, Ga529 EdEv, SiLeStudiegruppsarbete
2019-04-05 fre08:00 – 09:00 Ortopedteknik, fortsättningskurs Ga527 crajes, KalSG1AFO - Quiz Group A
09:00 – 11:00 Ortopedteknik, fortsättningskurs Ga527 RuDa, ThiFreAFO - Case Seminar (demo) first half group 2+group 3
2019-04-06 lör08:00 – 22:00 Ga527Högskoleprovet
2019-04-10 ons10:00 – 12:00 Aktivitet och utveckling genom hela livet Ga527, Ga529 JohDavStudiegruppsarbete: Resurs, psykologi
13:00 – 15:00 Aktivitet och utveckling genom hela livet Ga527, Ga529 EdEv, SiLeStudiegruppsarbete
2019-04-11 tor08:00 – 16:00 Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, examensarbete för masterexamen, Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, verksamhetsförlagd utbildning Ga527 grejohExamensarbete: Ann-Christine Andersson, Boel Andersson-Gäre
VFU: Nicoline Vackerberg, Ann-Christine Andersson
2019-04-16 tis13:00 – 15:00 Aktivitet och utveckling genom hela livet Ga527, Ga529 EdEv, SiLeStudiegruppsarbete
2019-04-17 ons10:30 – 12:00 Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga527 strtilTema Långvarig ohälsa
Caseseminarie
När kunskapen blev central
Förbered med individuell inläsning kurslitteratur samt i studiegrupp
Studiegrupp 1-10
2019-04-18 tor10:00 – 12:00 Aktivitet och utveckling genom hela livet Ga527 JohDav, SiLeSeminarium: Barn
13:00 – 15:00 Aktivitet och utveckling genom hela livet Ga527 JohDav, SiLeSeminarium: Barn
2019-04-23 tis08:00 – 09:30 Occupational Therapy, Preventive, Remedial and Compensatory Interventions Ga527 jonthefollow up Clinical Placement
10:00 – 12:00 Occupational Therapy, Preventive, Remedial and Compensatory Interventions Ga527 jonthe, ostwalsummary seminarium before examination
13:00 – 15:00 Aktivitet och utveckling genom hela livet Ga527, Ga529 EdEv, SiLeStudiegruppsarbete
2019-04-24 ons10:00 – 18:00 Projektplanering och stöd för kvalitetsförbättring Ga527 grejohFelicia Gabrielsson-Järhult, Marlene Ockander
2019-04-25 tor08:00 – 16:00 Vetenskapsteori och vetenskaplig metod Ga527 grejohAnn-Christine Andersson, Sofia Kjellström
2019-04-29 mån10:00 – 12:00 Aktivitet och utveckling genom hela livet Ga527, Ga529 EdEv, SiLeStudiegruppsarbete
13:00 – 15:00 Aktivitet och utveckling genom hela livet Ga527, Ga529 JohDavStudiegruppsarbete: Resurs, psykologi
2019-05-02 tor10:00 – 12:00 Aktivitet och utveckling genom hela livet Ga527 EdEv, JohDavSeminarium: Ungdom
13:00 – 15:00 Aktivitet och utveckling genom hela livet Ga527 EdEv, JohDavSeminarium: Ungdom
2019-05-06 mån10:00 – 12:00 Arbetsterapi, information, undervisning och handledning Ga527 SiLeKursintroduktion
13:00 – 15:00 Arbetsterapi, information, undervisning och handledning Ga527 SiLePedagogik inom rehabilitering
2019-05-08 ons10:00 – 18:00 Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, examensarbete för masterexamen, Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, verksamhetsförlagd utbildning Ga527 grejohExamensarbete: Ann-Christine Andersson, Boel Andersson-Gäre
VFU: Nicoline Vackerberg, Ann-Christine Andersson
2019-05-09 tor08:00 – 16:00 Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, examensarbete för masterexamen, Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, verksamhetsförlagd utbildning Ga527 grejohExamensarbete: Ann-Christine Andersson, Boel Andersson-Gäre
VFU: Nicoline Vackerberg, Ann-Christine Andersson
2019-05-10 fre08:55 – 16:55 Arbetsterapi, information, undervisning och handledning Ga527 SiLeKommunikationsteknik inom rehabilitering
2019-05-14 tis08:00 – 17:00 Patientsäkerhet - strategisk säkerhetsledning i vård och omsorg (uppdragsutbildning) Ga527 grejohAxel Ros, Erik Hollnagel
2019-05-15 ons13:00 – 16:00 Ga527 BjAnDigital tentamen AFR
2019-05-16 tor13:05 – 17:05 Arbetsterapi, information, undervisning och handledning Ga527, Ga528, Ga529, Ga530 SiLePecha Kucha + Litteratur sem
Se sparat schema
2019-05-23 tor09:00 – 12:00 Ga527 janingArkansas
13:05 – 17:00 Arbetsterapi, information, undervisning och handledning Ga505, Ga527, Ga529 SiLeStudiegrupp
2019-05-24 fre13:00 – 15:00 Ga527 janing
2019-05-28 tis10:00 – 18:00 Projektplanering och stöd för kvalitetsförbättring Ga527 grejohFelicia Gabrielsson-Järhult, Marlene Ockander
2019-05-29 ons08:00 – 16:00 Vetenskapsteori och vetenskaplig metod Ga527 grejohAnn-Christine Andersson, Sofia Kjellström
2019-06-03 mån08:00 – 17:00 Arbetsterapi, examensarbete Ga527, Ga529, Gd307 AhInSeminarium Examensarbete
2019-06-04 tis10:00 – 18:00 Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, examensarbete för masterexamen, Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, verksamhetsförlagd utbildning Ga527 grejohExamensarbete: Ann-Christine Andersson, Boel Andersson-Gäre
VFU: Nicoline Vackerberg, Ann-Christine Andersson
2019-06-05 ons08:00 – 16:00 Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, examensarbete för masterexamen, Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, verksamhetsförlagd utbildning Ga527 grejohExamensarbete: Ann-Christine Andersson, Boel Andersson-Gäre
VFU: Nicoline Vackerberg, Ann-Christine Andersson
2019-10-20 sön08:00 – 22:00 Ga527Högskoleprovet
*
*
*
*
*


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information