Schema för Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)

» Utskriftsvänlig version (Öppnas i nytt fönster)

Din sökning
DatumLokal
2019-01-18 - 2020-01-18Hb116
DatumTidKursLokalHjälpmedelLärareGruppMoment
2019-01-21 mån08:00 – 12:00 Självständigt arbete för grundlärare 4-6, Självständigt arbete för grundlärare F-3 Hb116 dinradSjälvständigt arbete för grundlärare F­­-3 och 4-6, 15 hp
VT 2019 - Introduktion och vetenskaplig metod I
13:00 – 17:00 Utvärdering och utveckling och verksamhetsförlagd utbildning IV för grundlärare F-3 (UVK), Utvärdering och utveckling och verksamhetsförlagd utbildning IV för grundlärare 4-6 (UVK) Hb116 GLarKursstart.
Systematiskt kvalitetsarbete i teori och praktik 1
2019-01-22 tis08:00 – 12:00 Självständigt arbete för grundlärare 4-6, Självständigt arbete för grundlärare F-3 Hb116 dinradVetenskaplig metod II

Fördjupad undervisning i informationssökning + informationssökningsuppgift
13:00 – 14:30 Svenska I för grundlärare 4-6 Hb116 EbFrKursstart, kursutvecklare
2019-01-23 ons10:00 – 12:00 Externredovisning Hb116 AsFr
13:00 – 16:00 Självständigt arbete för grundlärare 4-6, Självständigt arbete för grundlärare F-3 Hb116 SaElSjälvständigt arbete för grundlärare F-3 och 4-6, 15 hp VT 2019 - akademisk skrivande
2019-01-24 tor09:00 – 10:00 Externredovisning Hb116 AsFr
10:00 – 12:00 Externredovisning Hb116 AsFr
13:00 – 17:00 Hb116 sjoemmFöreläsning
Karl Hedman
2019-01-25 fre10:00 – 12:00 Utvärdering och utveckling och verksamhetsförlagd utbildning IV för grundlärare F-3 (UVK) Hb116 GLarEtt formativt klassrum F-3
13:00 – 15:00 Utvärdering och utveckling och verksamhetsförlagd utbildning IV för grundlärare 4-6 (UVK) Hb116 GLarEtt formativt klassrum 4-6
2019-01-28 mån13:00 – 16:00 Bedömning och betygsättning för grundlärare fritidshem (UVK) Hb116 baclinFöreläsning: Planering och genomförande av undervisning
2019-01-29 tis08:00 – 12:00 Hb116 BaIn, sjoemmFöreläsning
Etiska frågor och anmälningsplikt
Start kl 8.30
13:00 – 16:00 Historia för ämneslärare, 61-90 hp Hb116 NLaiGenushistoria
2019-01-31 tor10:00 – 12:00 Externredovisning Hb116 AsFr
12:30 – 14:30 Hb116 LiYlProfessor Eva Björck, Jönköping University - Research funding and internationalization
2019-02-04 mån10:00 – 12:00 Externredovisning Hb116 YsAn
2019-02-05 tis08:30 – 10:00 Externredovisning Hb116 AsFr
10:00 – 12:00 Externredovisning Hb116 YsAn
12:30 – 14:30 Hb116 LiYlProfessor Peter Berglez, Media & Communication, Jönköping University - Experiences from writing research applications
2019-02-06 ons13:00 – 17:00 Sociala relationer, konflikthantering och pedagogiskt ledarskap i förskolan (UVK) Hb116 BaIn, sjoemmFöreläsning
Diskriminering och kränkande behandling
13 - 16
18:00 – 19:30 Hb116 GuMiFöreläsning
Vätterbranternas orkidéer? och hur de kan värnas.
Fil dr Mikael Gustafsson. Onsdag den 6 feb kl 18 i Vistasalen
2019-02-07 tor10:00 – 12:00 Externredovisning Hb116 YsAn
13:00 – 15:00 Samhällsvetenskaplig metod: introduktion Hb116 dinradAkademisk skrivande
2019-02-11 mån10:00 – 12:00 Externredovisning Hb116 YsAn
13:00 – 16:00 Samhällsvetenskaplig metod: introduktion Hb116 SvCJKvalitativa intervjuer
2019-02-12 tis10:00 – 15:00 Utvärdering och utveckling och verksamhetsförlagd utbildning IV för grundlärare F-3 (UVK), Utvärdering och utveckling och verksamhetsförlagd utbildning IV för grundlärare 4-6 (UVK) Hb116 andhelSystematiskt kvalitetsarbete i teori och praktik 3 + workshop
2019-02-13 ons10:00 – 12:00 Externredovisning Hb116 YsAn
2019-02-14 tor08:00 – 12:00 Sociala relationer, konflikthantering och pedagogiskt ledarskap i förskolan (UVK) Hb116 sjoemmFöreläsning
Jämlika och jämställda relationer
Åsa Sertenius Strivér från Kvinno - och tjejjouren i Jkpg
Start kl 9
2019-02-18 mån10:00 – 12:00 Externredovisning Hb116 AsFr
12:00 – 13:00 Hb116 wiklisÄrende nr 346418
2019-02-19 tis08:00 – 12:00 Sociala relationer, konflikthantering och pedagogiskt ledarskap i förskolan (UVK) Hb116 ohmcha, sjoemmFöreläsning
Introduktion i förskolan
Start kl 9
12:00 – 13:00 Hb116 wiklisÄrende nr 346418
2019-02-20 ons10:00 – 12:00 Externredovisning Hb116 AsFr
13:00 – 17:00 Specialpedagogik, grundkurs Hb116 CMar, SaGuFöreläsning
2019-02-21 tor12:00 – 13:00 Hb116 wiklisÄrende nr 346418
2019-02-22 fre09:00 – 11:45 Client-side Programming II, Client-side Programming Hb116 KoJoGuest lecturer Hakim el Hattab, co-founder of slides.com
And an exercise.
2019-02-25 mån08:00 – 15:00 Didaktiskt arbete i förskolan I Hb116 mralin, ohmchaKursstart delkurs 2
Start kl 9
2019-02-26 tis10:15 – 12:00 Budget och personalekonomi Hb116 floemiFöreläsning 2: Budgetering
2019-02-27 ons09:00 – 11:30 Budget och personalekonomi Hb116 floemiÖvningsuppgifter: Budgetering
2019-02-28 tor12:30 – 16:00 Matematik II för grundlärare F-3 Ha209, Hb116 widandLab Geometri
2019-03-01 fre08:00 – 16:00 Didaktiskt arbete i förskolan I Hb116, Hb419, Hc317 HaTh, SMik9-12, 13-16

Seminarium - Att växa genom möten
Projektarbetstid
2019-03-02 lör09:00 – 14:00 Arkad, Hb116, Hb117, Hc113, Hc114 WaAnÖppet hus
2019-03-04 mån08:45 – 10:00 Hb116, Orangeriet PaGaPersonalmöte
13:00 – 16:00 Skolans uppdrag och lärarens profession i ett föränderligt samhälle för grundlärare fritidshem (UVK) Hb116 falcar, ludannFritidshemmets styrdokument i historiskt och samtida perspektiv, del 1
16:15 – 16:45 Projektarbete Hb116 EELoPraktikupptakt
2019-03-05 tis10:00 – 13:00 Specialpedagogik i förskolan (UVK) Hb116 SaGuFöreläsning: Utvecklingsstörning och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
13:00 – 14:30 Specialpedagogik för ämneslärare (UVK) Hb116 CMarFöreläsning Gäst "Ett inifrånperspektiv"
2019-03-07 tor10:00 – 13:00 Specialpedagogik i förskolan (UVK) Hb116 SMadFöreläsning: Det sociala samspelet i förskolans kontext.
2019-03-12 tis10:00 – 12:00 Budget och personalekonomi Hb116 floemiÖvningsuppgifter: Personalekonomiska kalkyler och budgetering
17:00 – 20:00 Hb116 andejo, RosKExtern uthyrning
2019-03-13 ons09:30 – 11:30 Engelska I, språkfärdighet för grundlärare 4-6 Hb116 EcYv, GuMi, hellbo, OhKl, PeHa, wankatInformation om valbart ämne
11:30 – 12:00 Hb116, Hc218Projekt Sanda-gymnasiet
12:00 – 16:00 Svenska II för grundlärare 4-6 Hb116 wesasbSpråkets struktur III
2019-03-14 tor12:00 – 13:00 Hb116 wiklisÄrende nr 346418
2019-03-18 mån08:00 – 12:00 Didaktiskt arbete i förskolan I, Verksamhetsförlagd utbildning II för förskollärare Hb116 almannVFU- information
Start kl 9
13:00 – 17:00 Didaktiskt arbete i förskolan I Hb116 aspetr
Föreläsning / Intro
Ljudverkstad
2019-03-20 ons10:00 – 12:00 Svenska II för grundlärare 4-6 Hb116 wesasbSpråkets struktur V. Studenternas frågor, repetition
13:00 – 17:00 Specialpedagogik, grundkurs Hb116 SaGuFöreläsning
2019-03-21 tor11:45 – 13:00 Human Rights in International Development Work, Man, Society and Environment, Teorier och aktuell forskning i Globala studier Hb116 SvAS, wiklisNote! The lecture is in Swedish . Alumnföreläsning med Nathalie Töpperwien Blom, min resa från HLK till FN och internationellt hjälparbete. Anmälan via Career Center. Föranmälda bjuds på lättare lunch.
14:00 – 18:00 Hb116 RosK
2019-03-22 fre08:00 – 12:00 Hb116 RosK
2019-03-25 mån13:00 – 16:00 Didaktiskt arbete i förskolan I, Verksamhetsförlagd utbildning II för förskollärare Hb116 almann, HedMHandledarträff
2019-03-27 ons12:00 – 16:00 Svenska II för grundlärare 4-6 Hb116 wesasbKamratrespons på individuell skrivuppgift
2019-03-28 tor08:00 – 17:00 Didaktiskt arbete i förskolan I Hb116 aspetr, mralin, ohmchaStart kl 9
Gruppredovisning av examination Projekt - En plats
2019-04-01 mån08:45 – 10:00 Hb116, Orangeriet PaGaPersonalmöte
13:00 – 16:00 Global Challenges and Strategies for Sustainable Development Hb116 AlEl, GuMiIntroduktion till kursen. GuMi och AlEl kl 13-14
Tematisk föreläsning: Klimat, atmosfär och energi. GuMi. kl 14-16.
2019-04-02 tis08:00 – 12:00 Naturvetenskap och teknik i förskolan Hb116 AlElFöreläsning: Livsprocesser
13:00 – 15:00 Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för grundlärare fritidshem (UVK) Hb116 SaGuKonflikter och konflikters uppkomst
2019-04-03 ons08:00 – 12:00 Naturvetenskap och teknik i förskolan Hb116 AlElFöreläsning: Kemiska processer och fysikaliska fenomen
2019-04-04 tor08:00 – 17:00 Skolans uppdrag och lärarens profession i ett föränderligt samhälle för grundlärare 4-6 (UVK) Hb116 andhelLärares professionsetik
2019-04-08 mån13:00 – 17:00 Global Challenges and Strategies for Sustainable Development Hb116 GuMiIntroduction Project and essay. Nödvändigt att delta för att förstå vad som skall göras angående Project and essay. Mikael G (gumi) och Magnus Apelquist: Biosfärsområdet, lokala lösningar på globala utmaningar, Östra vätterbranterna och projekt. kl 14.00 - 17.00
2019-04-09 tis08:00 – 12:00 Samhällsorienterande ämnen för grundlärare F-3 Hb116 carpetSamhällsorienterande ämnen F-3
Antik och nordisk mytologi
2019-04-10 ons10:00 – 12:00 Medie- och kommunikationsvetenskapliga teorier och metoder l Hb116 NaASWorkshop 2-A, Semiotisk analys
15:00 – 17:00 Medie- och kommunikationsvetenskapliga teorier och metoder l Hb116 NaASSammanfattning semiotisk analys
2019-04-11 tor10:00 – 15:00 Global Challenges and Strategies for Sustainable Development Hb116 BePeTematisk föreläsning: Energi
2019-04-15 mån13:00 – 16:00 Global Challenges and Strategies for Sustainable Development Hb116 GuMiTematisk föreläsning: Vatten och mat.
2019-04-16 tis10:00 – 12:00 Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för grundlärare fritidshem (UVK) Hb116 CMar, MoGuTeorier och modeller för kommunikation samspel och relationskompetens
13:00 – 15:00 Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för grundlärare fritidshem (UVK) Hb116 CMar, MoGuKommunikativ förmåga -verbal och icke verbal komunikation
2019-04-17 ons08:30 – 12:00 Svenska III för grundlärare 4-6 Hb116 EbFrLitteraturpedagogik inför VFU
13:00 – 15:00 Samhällskunskap för ämneslärare, 1-30 hp, Samhällskunskap för ämneslärare, 1-30 hp Hb116 WeAsSamhällsgeografiska perspektiv på städer
2019-04-18 tor08:30 – 12:00 Svenska III för grundlärare 4-6 Hb116 FyMaFantasy
Bröderna Lejonhjärta
2019-04-24 ons10:00 – 12:00 Medie- och kommunikationsvetenskapliga teorier och metoder l Hb116 NaASWorkshop 5, Forskningsprocessen II
15:00 – 17:00 Medie- och kommunikationsvetenskapliga teorier och metoder l Hb116 NaASSammanfattning, forskningsprocessen II
2019-04-25 tor13:00 – 17:00 Global Challenges and Strategies for Sustainable Development Hb116 GuMiFöreläsning och övning CSR. Jenny Jacobsson.
2019-04-29 mån10:00 – 16:00 Global Challenges and Strategies for Sustainable Development Hb116 hjecarIntroduktion: Exercise- and seminar assignment, 2,5 credits Föreläsning om environmental lens, föreläsning och seminarium.
2019-05-03 fre12:00 – 17:00 Hb116 dinrad, RuUl, sveaneLicentiatseminarium Cecilia Rosenbaum
2019-05-06 mån09:00 – 12:00 Genus och andra maktordningar Hb116 HeJoKursintroduktion
Intersektionalitet
Litteratur: Edling & Liljerot och Wahl, Holgersson, Höök & Linghag
Lärare: Joel Hedegaard
13:00 – 16:00 Svenska för ämneslärare, 1-30 hp Hb116 OhKlFilmberättande och dramaturgi
2019-05-07 tis10:00 – 12:00 Specialpedagogik för grundlärare fritidshem (UVK) Hb116 SaGuSpecialpedagogiken som kunskapsområde
13:00 – 15:00 Specialpedagogik för grundlärare fritidshem (UVK) Hb116 SaGuFysiska funktionsnedsättningar
2019-05-08 ons10:00 – 12:00 Specialpedagogik för grundlärare fritidshem (UVK) Hb116 SaGuMöjligheter och hinder för matematikutvecklingen
2019-05-13 mån13:00 – 15:00 Genus och andra maktordningar Hb116 HeJoDiskrimineringslagen
Litteratur: Andersson, Andersson & Ohlsson Sandahl och Wahl, Holgersson, Höök & Linghag
Lärare: Frida Ohlsson Sandahl
2019-05-14 tis13:00 – 16:00 Specialpedagogik för grundlärare fritidshem (UVK) Hb116 SaGuBeteenderelaterad problematik
2019-05-15 ons09:00 – 12:00 Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för grundlärare 4-6 (UVK), Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för ämneslärare (UVK) Hb116, Hb316b, Hb323, Hb329, Hc213, Hc216, Hc314 HaTh, SaGuFöreläsning/workshop, konflikthantering
14:00 – 18:00 Specialpedagogik, grundkurs Hb116 CMarGruppdiskussion samt Föreläsning (gäst)
2019-05-17 fre10:00 – 12:00 Uppföljning, utvärdering och utveckling I för förskollärare (UVK) Hb116 sjoemmBedömning i förskolan
12:00 – 17:00 Hb116 dinrad, ObJoDisputation Joakim Öberg
2019-05-20 mån10:00 – 12:00 Specialpedagogik för grundlärare fritidshem (UVK) Hb116 CMar, MoGuKommunikativa kontexter
13:00 – 16:00 Specialpedagogik för grundlärare fritidshem (UVK) Hb116 CMar, MoGuPedagogisk utredning
2019-05-21 tis09:00 – 17:00 Uppföljning, utvärdering och utveckling I för förskollärare (UVK) Hb116, Hc113 almann, aspetrWorkshop enkäter
2019-05-27 mån10:00 – 12:00 Hb116 sanhakUtbildningskonferens
2019-05-29 ons08:00 – 16:00 Uppföljning, utvärdering och utveckling I för förskollärare (UVK) Hb116, Hc113 hamlil, sjoemmExamination: Grupparbete
Emma 113
Lillebil 116
2019-06-03 mån10:00 – 12:00 Genus och andra maktordningar Hb116 HeJoHBTQ/Queer
Litteratur: Ohlsson Sandahl
Lärare: Frida Ohlsson Sandahl
2019-06-05 ons10:00 – 14:00 Hb116 dinradDisputation Per Ohlsson
2019-08-20 tis08:00 – 15:00 Hb116 ohmchaDid II - Kursstart
2019-08-23 fre08:00 – 12:00 Hb116 ohmchaDid II - Föreläsning HIB
2019-09-03 tis08:45 – 10:00 Hb116, Orangeriet PaGaPersonalmöte
2019-09-24 tis08:00 – 17:00 Hb116, Hb117, Hc113, Hc114 SvASArbetsmarknadsdag IA-programmet
2019-10-01 tis08:00 - 24:00 Hb116, Hb117, Hc113, Hc114 nongueAgenda 2030-conference.
2019-10-02 ons00:00 - 24:00 Hb116, Hb117, Hc113, Hc114 nongueAgenda 2030-conference.
2019-10-03 tor00:00 - 23:59 Hb116, Hb117, Hc113, Hc114 nongueAgenda 2030-conference.
2019-10-08 tis08:45 – 10:00 Hb116, Orangeriet PaGaPersonalmöte
2019-10-28 mån10:00 – 12:00 Hb116 sanhakUtbildningskonferens
2019-11-06 ons08:00 – 17:00 Arkad, Hb116, Hb220, Hc113, Hc218, He102, Orangeriet EELoKommunikationsdagen Jkpg 2019
2019-12-03 tis08:45 – 10:00 Hb116, Orangeriet PaGaPersonalmöte
*
*
*
*
*


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information