Schema för Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)

» Utskriftsvänlig version (Öppnas i nytt fönster)

Din sökning
DatumLokal
2019-01-18 - 2020-01-18Hc113
DatumTidKursLokalHjälpmedelLärareGruppMoment
2019-01-18 fre13:00 – 15:00 Hc113 dinrad, sveaneDocentförelsäning Anette Svensson
2019-01-21 mån08:00 – 10:00 Examensarbete för grundlärare 4-6, Examensarbete för grundlärare F-3 Hc113 SaElExamensarbete för grundlärare F-3 och 4-6
10:00 – 12:00 Vetenskaplig metod i fritidshemmets pedagogik Hc113 bacjohKursstart
13:00 – 15:00 Graphic Print Production, Graphic Print Production Hc113 LiDaCourse start and intro to graphic manual
15:00 – 17:00 Bedömning och betygsättning för grundlärare fritidshem (UVK) Hc113 jarkarKursstart
2019-01-22 tis08:00 – 12:00 Hc113 sjoemmKursstart
SocRel
Start kl 9
13:00 – 17:00 Strategic HR Hc113 lanjea
2019-01-23 ons08:00 – 12:00 Hc113 sjoemmFöreläsning
Sociala samhällsrelationer
Start kl 9
12:00 – 13:00 Hc113
13:00 – 16:00 Vetenskaplig metod i fritidshemmets pedagogik Hc113 HMarVetenskapsteoretiska utgångspunkter och skolnära forskningsmetoder
2019-01-24 tor08:30 – 12:00 Vetenskaplig metod i fritidshemmets pedagogik Hc113 BaInDen röda tråden
2019-01-25 fre09:00 – 12:00 Bedömning och betygsättning för grundlärare fritidshem (UVK) Hc113 jarkarFöreläsning:
Formativa bedömningsprocessen
13:00 – 15:00 Hc113 dinrad, filzlaDocentföreläsning Zlatan Filipovic
2019-01-29 tis09:00 – 12:00 Svenska - kommunikation och språk I för grundlärare F-3 Hc113 CAPiTidig språkutveckling och att kartlägga elevers språkliga medvetenhet i förskoleklass
13:00 – 16:00 Svenska - kommunikation och språk I för grundlärare F-3 Hc113 almaneMultimodalt perspektiv på barns tidiga språk och kommunikation
16:00 – 18:00 Hc113 wiklisÄrende nr 346418
2019-01-30 ons09:00 – 12:00 Vetenskaplig metod i fritidshemmets pedagogik Hc113 aktvezKvantitativ metod I
2019-01-31 tor09:00 – 17:00 Bedömning och betygsättning för grundlärare fritidshem (UVK) Hc113 falcar
2019-02-05 tis08:00 – 17:00 Sociala relationer, konflikthantering och pedagogiskt ledarskap i förskolan (UVK) Hc113 AndS, HaTh, sjoemmKonflikthantering
Start kl 9
2019-02-06 ons08:30 – 12:00 Svenska - kommunikation och språk I för grundlärare F-3 Hc113 EbFrBilderbokens kännetecken och framväxt
13:00 – 16:00 Vetenskaplig metod i fritidshemmets pedagogik Hc113 ReKaForskningsetik
2019-02-07 tor17:30 – 20:30 Hc113 stjulrRädda barnen.
2019-02-11 mån13:00 – 16:00 Vetenskaplig metod i fritidshemmets pedagogik Hc113 falcarMetoder i examensarbetet
Intervjuer, Analys och Forskningsdesign
2019-02-12 tis13:00 – 16:00 Fritidshemmets pedagogiska grunder Hc113 EbFrVillkor och möjligheter för elevers språklärande
2019-02-13 ons08:00 – 12:00 Didaktiskt arbete i förskolan I Hc113 almann, mralinFöreläsning
Start kl 9
13:00 – 16:00 Vetenskapliga metoder och verksamhetsförlagd utbildning IV för förskollärare (UVK) Hc113 almann, rytcatFöreläsning
2019-02-14 tor10:00 – 12:00 Vetenskaplig metod i fritidshemmets pedagogik Hc113 HeJoEtnografi/observation
2019-02-20 ons09:00 – 12:00 Verksamhetsförlagd utbildning IV för grundlärare fritidshem Hc113 BaIn, falcar, HedM, ludannHandledarkonferens VFU IV Fri
2019-02-21 tor08:00 – 15:30 Hc113 ToAnHögskoledagen, Andreas Torén
17:00 – 20:00 Hc113 ObJo, SvCJOffentliga föreläsningar
2019-02-25 mån09:00 – 12:00 Matematik II för grundlärare F-3 Ha209, Hc113 lunbir
13:00 – 16:00 Svenska II för grundlärare 4-6 Hc113 JWGuStyrdokument, skrivmoment
2019-02-26 tis09:00 – 17:00 Skolans uppdrag och lärarens profession i ett föränderligt samhälle för grundlärare fritidshem (UVK) Hc113 andhelLärares professionsetik föreläsning + cases
2019-02-28 tor10:00 – 13:00 Specialpedagogik i förskolan (UVK) Hc113 hjagitFöreläsning: Olika funktionsnedsättningar.
13:00 – 15:00 Intercultural and International Communication, Intercultural and International Communication Hc113 frimiaExtern Föreläsning (Nadia Arshad)
17:00 – 20:00 Hc113 ObJo, SvCJOffentliga föreläsningar
2019-03-01 fre12:00 – 15:00 Global Talent and Giftedness Management: To Understand and Keep Competence, Global Talent and Giftedness Management: To Understand and Keep Competence Hc113 PeRoGTGM Lecture 2: From talent to giftedness
2019-03-04 mån13:00 – 16:00 Specialpedagogik för ämneslärare (UVK) Hc113 SaGuFöreläsning: Beteenderelaterad problematik
2019-03-06 ons10:00 – 12:00 Verksamhetsförlagd utbildning Hc113 EELoMattias Karlsson Sjöberg, Moderskeppet. Föreläsning och utdelning av inlogg till Moderskeppets kursutbud.
12:00 – 16:00 Svenska II för grundlärare 4-6 Hc113 wesasbSpråkets struktur II
2019-03-07 tor17:00 – 20:00 Hc113 ObJo, SvCJOffentliga föreläsningar
2019-03-08 fre08:30 – 12:00 Svenska II för grundlärare 4-6 Hc113 JWGuSkrivstrategier, skrivprocess
2019-03-12 tis13:00 – 15:00 Specialpedagogik för ämneslärare (UVK) Hc113 CMarFöreläsning: Stödfunktioner och samverkanspartners
2019-03-13 ons10:00 – 13:00 Man, Society and Environment Hc113 GuMiVattenförsörjning - beroende och miljöpåverkan
2019-03-14 tor08:30 – 12:00 Svenska II för grundlärare 4-6 Hc113 JWGuSkrivprocess och responsgivande
17:00 – 20:00 Hc113 ObJo, SvCJOffentliga föreläsningar
2019-03-18 mån12:30 – 17:00 Hc113 andejo, RosKExtern uthyrning
2019-03-20 ons09:00 – 12:00 Matematik II för grundlärare F-3 Ha209, Hc113 mape
12:50 – 15:50 Matematik II för grundlärare F-3 Hc113 mape
2019-03-21 tor13:00 – 16:00 Matematik II för grundlärare F-3 Ha209, Hc113 lunbirArbete med skrivuppgift
2019-03-22 fre12:30 – 14:00 Matematik II för grundlärare F-3 Ha209, Hc113 HedM, lunbirVFU-information
2019-03-27 ons08:00 – 17:00 Hc113, Hc334, Hd418, Hd419, Hd420, Hd421 sebkatSpp Handledarutbildning 18/19
2019-03-28 tor08:00 – 17:00 Hc113, Hc334, Hd418, Hd419, Hd420, Hd421 sebkatSpp Handledarutbildning 18/19
17:00 – 20:00 Hc113 ObJo, SvCJOffentliga föreläsningar
2019-04-02 tis08:00 – 10:00 Corporate Finance Hc113 olsmicF1
10:00 – 12:00 Corporate Finance Hc113 olsmicF2
13:00 – 17:00 Naturvetenskap och teknik i förskolan Hc113 SimUFöreläsning
2019-04-04 tor12:00 – 13:00 Hc113
2019-04-08 mån08:00 - 24:00 Hc113 bagsanMuDD2019 Conference
2019-04-09 tis00:00 - 17:00 Hc113 bagsanMuDD2019 Conference
2019-04-11 tor08:00 – 12:00 Hc113 SimUFöreläsning reserv
17:00 – 20:00 Hc113 ObJo, SvCJOffentliga föreläsningar
2019-04-17 ons13:00 – 17:00 Hc113 bobkarEtik-dag.
2019-04-24 ons08:00 – 13:00 Hc113 GuMi
2019-04-25 tor17:00 – 20:00 Hc113 ObJo, SvCJOffentliga föreläsningar
2019-04-30 tis08:00 – 17:00 Samhällsorienterande ämnen för grundlärare F-3 Hc113 ObJoRedovisningsdag Samhällsorienterande ämnen F-3
2019-05-02 tor08:00 - 24:00 Hc113, Orangeriet andejo, RosKExtern uthyrning
2019-05-03 fre00:00 - 17:00 Hc113, Orangeriet andejo, RosKExtern uthyrning
2019-05-06 mån08:45 – 10:00 Hc113, Orangeriet PaGaPersonalmöte
10:00 – 12:00 Uppföljning, utvärdering och utveckling I för förskollärare (UVK) Hc113 mralinKursstart
13:00 – 17:00 Naturvetenskap och teknik i förskolan Hc113Tema Hållbar utveckling
2019-05-07 tis08:00 – 17:00 Naturvetenskap och teknik i förskolan Hc113Tema Hållbar utveckling
2019-05-08 ons09:00 – 12:00 Uppföljning, utvärdering och utveckling I för förskollärare (UVK) Hc113 AndSFöreläsning: från Kvalite till meningsskapande
13:00 – 16:00 Genus och andra maktordningar Hc113 AhlHJämställdhetsarbete ur ett organisationsperspektiv
Litteratur: Ackar och Ahl samt Wahl, Holgersson, Höök & Linghag
Lärare: Helene Ahl
2019-05-13 mån13:00 – 16:00 Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för grundlärare 4-6 (UVK), Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för ämneslärare (UVK) Hc113 SaGuGäst Sofi Hermanssson
2019-05-15 ons09:00 – 12:00 Uppföljning, utvärdering och utveckling I för förskollärare (UVK) Hc113 mralinGästföreläsning: Systematisk kvalitetsarbete i praktiken
2019-05-16 tor08:00 – 17:00 Hc113, Hc334, Hd418, Hd419, Hd420, Hd421 sebkatSpp Handledarutbildning 18/19
17:00 – 20:00 Hc113 ObJo, SvCJOffentliga föreläsningar
2019-05-20 mån13:00 – 16:00 Genus och andra maktordningar Hc113 HeJoMaskulinitet
Litteratur: Connell & Messerschmidt och Engström
Lärare: Joel Hedegaard
2019-05-21 tis09:00 – 17:00 Uppföljning, utvärdering och utveckling I för förskollärare (UVK) Hb116, Hc113 almann, aspetrWorkshop enkäter
2019-05-23 tor14:00 – 16:00 Hb117, Hc113 AdWe
2019-05-24 fre13:00 – 16:00 Genus och andra maktordningar Hc113 HeJoFunktionsvariation, ålder och etnicitet/kulturell bakgrund
Litteratur: Hedegaard & Hugo, Boström och Aktas & Persson
Lärare: Joel Hedegaard
2019-05-27 mån10:00 – 12:00 Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för grundlärare 4-6 (UVK), Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för ämneslärare (UVK) Hc113 SaGuPlan
13:00 – 16:00 Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för grundlärare 4-6 (UVK), Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för ämneslärare (UVK) Hc113 SaGuFöreläsning Främja, förebygga och åtgärda
2019-05-28 tis09:00 – 12:00 Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för grundlärare 4-6 (UVK), Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för ämneslärare (UVK) Hc113 CMarFöreläsning Identitet, samlevnad och sexualitet
Gäst: Hanna Möllås
13:00 – 16:00 Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för grundlärare 4-6 (UVK), Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för ämneslärare (UVK) Hb217b, Hb217c, Hb313, Hb314, Hb316b, Hc113, Hc213, Hc314, Hc334, Hd421 CMarWorkshop
2019-05-29 ons08:00 – 16:00 Uppföljning, utvärdering och utveckling I för förskollärare (UVK) Hb116, Hc113 hamlil, sjoemmExamination: Grupparbete
Emma 113
Lillebil 116
2019-08-28 ons08:00 – 18:00 Hc113, Hc114 AlEl, AsPe, lecrob, samtobForskningskonferens
2019-09-24 tis08:00 – 17:00 Hb116, Hb117, Hc113, Hc114 SvASArbetsmarknadsdag IA-programmet
2019-10-01 tis08:00 - 24:00 Hb116, Hb117, Hc113, Hc114 nongueAgenda 2030-conference.
2019-10-02 ons00:00 - 24:00 Hb116, Hb117, Hc113, Hc114 nongueAgenda 2030-conference.
2019-10-03 tor00:00 - 23:59 Hb116, Hb117, Hc113, Hc114 nongueAgenda 2030-conference.
2019-11-06 ons08:00 – 17:00 Arkad, Hb116, Hb220, Hc113, Hc218, He102, Orangeriet EELoKommunikationsdagen Jkpg 2019
*
*
*
*
*


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information