Schema för Hälsohögskolan (HHJ)

» Utskriftsvänlig version (Öppnas i nytt fönster)

Din sökning
DatumLokal
2019-05-19 - 2020-05-19Ga1028
DatumTidKursLokalHjälpmedelLärareGruppMoment
2019-05-21 tis08:30 – 12:00 Biomedicinsk laboratorievetenskap, examensarbete Ga1028 ByCa, karsanGrupphandledning Grupp 1
13:00 – 16:30 Biomedicinsk laboratorievetenskap, examensarbete Ga1028 caremm, karsanGrupphandledning Grupp 2
2019-05-22 ons08:00 – 12:00 Vetenskaplig metod, fortsättningskurs Ga1028 huleva
13:00 – 16:00 Medicinsk mikrobiologi Ga1028 ByCa, WiAsGruppredovisning del 3 i patientfallen
2019-05-23 tor09:00 – 10:00 Ga1028 jonthe
11:00 – 12:00 Ga1028 jcar, KaMa, lygfreKolla höstens scheman
2019-05-24 fre08:00 – 11:00 Personcentrerad omvårdnad II Ga1028 KarFan
2019-05-27 mån08:30 – 09:00 Ga1028 jcar, lygfreMunta SSK-student
09:00 – 09:30 Ga1028 jcar, lygfreMunta SSK-student
13:00 – 13:30 Ga1028 jcar, KaMaMunta AT-student
13:30 – 14:00 Ga1028 jcar, KaMaMunta SSK-student
2019-05-28 tis09:00 – 12:00 Vetenskaplig grundkurs Ga1028, Ga1029 mantimHandledning 3 enkätuppgift - samling Ga1029
13:30 – 15:00 Ortopedteknik del 2 Ga1028 ToNiHjälpmedelsteknik - Hjälpmedelscentralen
2019-05-29 ons08:00 – 13:00 Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, inriktning kärl Ga1028 wenaniSeminarium Anatomibilder (i studiegrupper)
OBLIGATORISK NÄRVARO (håll grupperna)
08:00-09:00 grupp 4
09:00 10:00 grupp 3
10:30-11:30 grupp 2
11.30-12:30 grupp 1
Lokal: Visualiseringsbordet, plan 2

2019-06-03 mån08:00 – 17:00 Socialt arbete, profession och praktik B2011, E1105, E2326, Ga1028 ABir, akenin, ediann, kaltorExamination och PPU
2019-06-04 tis08:00 – 10:00 Personcentrerad omvårdnad II Ga1028 parjanSeminarium: Etik, kommunikation och interaktion Grupp 9-10
10:00 – 12:00 Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga1028, Ga1034 JohAnn, strtilSkriftlig paruppgift
Seminarium
Storgrupp A (JohAnn, Ga1028)
Storgrupp E (Strtil, Ga1034)
13:00 – 15:00 Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga1028, Ga1034 JohAnn, strtilSkriftlig paruppgift
Seminarium
Storgrupp D (JohAnn, Ga1028)
Storgrupp F (Strtil, Ga1034)
2019-06-05 ons08:00 – 15:00 Biomedicinsk laboratorievetenskap, examensarbete Ga1028 kraemm, wenaniRedovisningsseminarier
examensarbeten BMA fysiologi.
OBLIGATORISK NÄRVARO.
Start kl 08;10;13
08:00 – 15:00 Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, inriktning kärl Ga1028Gå o lyssna på T6 uppsatsseminarier! Start kl 08;10;13 - kom i tid.
KRAV på att närvara vid minst ett redovisningsseminarium (signera på lista i seminarierummet).
Delta gärna vid fler än ett - nästa år är det er tur!
2019-08-26 mån10:00 – 12:00 Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, grundkurs Ga1028 kraemmNervledningshastighetsbestämning 1
2019-08-27 tis08:00 – 12:00 Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, fördjupningskurs Ga1028 kraemmKursintro + Work-shop Handledning
13:00 – 16:00 Klinisk fysiologi, introduktionskurs Ga1028 astidaWorkshop Kursplan & Studieguide
2019-08-28 ons10:00 – 15:00 Radiografi - Klinisk baskurs Ga1028 joneliStickteknik
Teori och praktisk träning
2019-08-29 tor13:00 – 17:00 Anatomi och fysiologi, fortsättningskurs Ga1028, Ga1029 jcar, joneli, KaMa, lygfrePraktisk examination (RSS och BMA klin fys)
2019-09-02 mån08:00 – 12:00 Ga1028 kraemmFöreläsning BC
2019-09-03 tis08:00 – 12:30 Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, fördjupningskurs Ga1028 kraemmEKG
12:30 – 14:00 Ga1028 OtCeFBK coaching 1 (student 1-8)
14:30 – 16:00 Ga1028 OtCeFBK coaching 1 (student 9-15)
2019-09-04 ons08:00 – 11:30 Klinisk fysiologi, introduktionskurs Ga1028 astidaMer om klinisk fysiologi
OBS ta med kurslitteratur!
2019-09-05 tor10:00 – 12:00 Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, fördjupningskurs Ga1028 kraemmEkokardiografi
13:00 – 15:00 Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, fördjupningskurs Ga1028 kraemmEKOkardiografi (forts.)
2019-09-06 fre08:00 – 12:00 Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, fördjupningskurs Ga1028 kraemmWork-Shop Patientsäkerhet
2019-09-12 tor08:00 – 12:00 Ga1028 kraemm, wenaniArbets/Idrottsfysiologi, AC
09:30 – 16:00 Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, grundkurs Ga1028 joneliÖvning: Att sätta perifer venkateter. Grupper meddelas senare.
2019-09-16 mån13:00 – 16:00 Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, fördjupningskurs Ga1028Ergospirometri med öl Thomas Elvesjö
2019-09-20 fre09:00 – 12:00 Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, fördjupningskurs Ga1028 SaRoMänskliga Rättigheter
13:00 – 14:30 Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, grundkurs Ga1028 kraemmFrågestund AP, spirr, NHB.
2019-09-23 mån08:00 – 12:00 Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, grundkurs Ga1028 astida, kraemmArtikelseminarium
2019-09-25 ons12:30 – 14:30 Klinisk fysiologi, introduktionskurs Ga1028 astida, wenaniFrån student till akademisk doktor
2019-10-02 ons15:00 – 17:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Ga1028, Ga1029, Ga1030 lygfreGrupparbete skelett och leder. Grupp Jönköping + Värnamo
2019-10-03 tor09:00 – 12:00 Radiografi, introduktionskurs Ga1028, Ga1029 stetatHälsobegrepp-seminarium, grupparbete
2019-10-07 mån13:00 – 14:00 Ga1028 OtCeFBK coaching 2 (student 9-15)
14:00 – 15:00 Ga1028 OtCeFBK coaching 2 (student 1-8)
2019-10-10 tor13:00 – 14:30 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Ga1028, Ga1029, Ga1030 KaMaGrupparbete Nervsystem. Grupp Jönköping + Värnamo
2019-10-15 tis08:00 – 10:00 Klinisk fysiologi, introduktionskurs Ga1028, Ga1029 astida, berkri, OtCe, stetatIPL-seminarium, Grupp 1 och 2
08:00 – 10:00 Oral hälsa, introduktion Ga1028, Ga1029 berkriObligatoriskt! IPL- seminarium, Grupp 1 och 2
10:30 – 12:30 Oral hälsa, introduktion Ga1028, Ga1029 berkriObligatoriskt! IPL-seminarium. Grupp 3 och 4
10:30 – 12:30 Klinisk fysiologi, introduktionskurs Ga1028, Ga1029 astida, berkri, OtCe, stetatIPL-seminarium. Grupp 3 och 4
13:30 – 15:30 Klinisk fysiologi, introduktionskurs Ga1028, Ga1029 astida, berkri, OtCe, stetatIPL-seminarium, Grupp 5 och 6
13:30 – 15:30 Oral hälsa, introduktion Ga1028, Ga1029 berkriObligatoriskt! IPL- seminarium. Grupp 5 och 6
2019-10-16 ons08:30 – 10:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Ga1028, Ga1029, Ga1030 KaMaGrupparbete Nervsystem. Grupp 1 Jönköping
10:00 – 11:30 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Ga1028, Ga1029, Ga1030 KaMaGrupparbete Nervsystem. Grupp 2 Jönköping
13:00 – 15:00 Klinisk fysiologi, introduktionskurs Ga1028, Ga1029 astida, berkri, OtCe, stetatIPL-seminarium, Grupp 7 och 8
13:00 – 15:00 Oral hälsa, introduktion Ga1028, Ga1029 berkri, johbetObligatoriskt! IPL- seminarium. Grupp 7 och 8
2019-10-18 fre11:00 – 12:30 Anatomi och fysiologi, grundkurs Ga1028, Ga1030, Ga1031, Ga931 KaMa(ANB) Gruppanatomi för alla: Muskler och torso (byta sal med pl 10?)
2019-10-22 tis09:00 – 12:00 Ga1028, Ga1029, Ga1034 OtCeBMA-seminarium
13:00 – 14:30 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Ga1028, Ga1029, Ga1030 jcarGrupparbete Hjärta, kärl, muskler, torso. Grupp 2 Jönköping
14:30 – 16:00 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Ga1028, Ga1029, Ga1030 KaMaGrupparbete Hjärta, kärl, muskler, torso. Grupp 1 Jönköping
2019-10-24 tor13:00 – 14:30 Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor Ga1028, Ga1029, Ga1030 KaMaGrupparbete Hjärta, kärl, muskler, torso. Grupp Jönköping + Värnamo
2019-10-25 fre08:00 – 16:00 Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, fördjupningskurs Ga1028 astida, kraemmSeminarium Case
2019-10-29 tis08:00 – 16:00 Klinisk fysiologi, introduktionskurs Ga1028 astida, kraemm, wenaniFBK- examination
se gruppindelning på pingpong
2019-10-30 ons08:00 – 16:00 Klinisk fysiologi, introduktionskurs Ga1028 astida, kraemm, wenaniFBK- examination
se gruppindelning på pingpong
2019-11-01 fre08:00 – 16:00 Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, fördjupningskurs Ga1028 astida, kraemmSeminarium Hemtenta
2019-11-04 mån08:00 – 12:00 Neurofysiologisk undersökningsmetodik Ga1028
2019-11-05 tis08:00 – 12:00 Neurofysiologisk undersökningsmetodik Ga1028
2019-11-07 tor08:00 – 12:00 Neurofysiologisk undersökningsmetodik Ga1028
13:00 – 16:00 Neurofysiologisk undersökningsmetodik Ga1028
2019-11-12 tis08:00 – 16:00 Neurofysiologisk undersökningsmetodik Ga1028
2019-11-19 tis08:00 – 16:00 Neurofysiologisk undersökningsmetodik Ga1028
2019-11-21 tor08:00 – 16:00 Neurofysiologisk undersökningsmetodik Ga1028
2019-11-25 mån08:00 – 16:00 Neurofysiologisk undersökningsmetodik Ga1028
2019-11-28 tor08:00 – 12:00 Neurofysiologisk undersökningsmetodik Ga1028
2019-11-29 fre08:00 – 12:00 Neurofysiologisk undersökningsmetodik Ga1028
2019-12-04 ons08:00 – 12:00 Neurofysiologisk undersökningsmetodik Ga1028
12:00 – 16:00 Neurofysiologisk undersökningsmetodik Ga1028
2019-12-09 mån09:00 – 13:00 Klinisk kemi Ga1028 MobKlaKursintroduktion och introföreläsning
2019-12-10 tis08:00 – 15:00 Neurofysiologisk undersökningsmetodik Ga1028
2019-12-11 ons09:00 – 15:00 Klinisk kemi Ga1028 MobKlaNjurar och urinvägar samt kalciumbalans
2019-12-12 tor09:00 – 15:00 Klinisk kemi Ga1028 MobKlaHjärtmarkörer och CSV
2019-12-18 ons09:00 – 15:00 Klinisk kemi Ga1028 MobKlaLever och digestion
2019-12-19 tor09:00 – 15:00 Klinisk kemi Ga1028 MobKlaTumörmarkörer med Sandra
2020-01-07 tis09:00 – 15:00 Klinisk kemi Ga1028 MobKlaHemostas och läkemedel
2020-01-08 ons09:00 – 15:00 Klinisk kemi Ga1028 MobKlaÖvrigt
2020-01-09 tor09:00 – 15:00 Klinisk kemi Ga1028 MobKlaSeminarium klinisk kemi
2020-01-13 mån10:00 – 12:00 Klinisk kemi Ga1028 MobKlaFrågestund inför tentamen
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information