Schema för Hälsohögskolan (HHJ)

» Utskriftsvänlig version (Öppnas i nytt fönster)

Din sökning
DatumLokal
2019-05-19 - 2020-05-19Ga931
DatumTidKursLokalHjälpmedelLärareGruppMoment
2019-05-20 mån13:00 – 16:00 Vetenskaplig grundkurs Ga931 mantimRäknestuga
2019-05-21 tis09:00 – 11:00 Medicinsk fysik Ga931 bjaannSeminarium röntgen grupp 2
13:46 – 17:00 Ga931 KaMaanatomistudier
2019-05-22 ons09:00 – 13:00 Hälsa och hälsofrämjande omvårdnad i ett livscykelperspektiv Ga931 linmalIntroduktion till fördjupningstemat Barn och ungdomar samt vuxna. Handledning examinationsuppgift 6 hp.
2019-05-23 tor08:00 – 13:00 Ga528, Ga931 strtilSlutseminarium 1
14:30 – 15:00 Ga931 jcar, StMaPresentera Portsmouth
2019-05-27 mån09:15 – 12:00 Vetenskaplig grundkurs Ga931 bjaannArtikelseminarium
12:30 – 14:00 Ga931 astida
14:00 – 15:30 Biomedicinsk laboratorievetenskap, examensarbete Ga931 astida, kraemm, wenaniAlla studenter inom BMA fysiologi
(T2, T4 & T6):
Välkomna på fika och kungörande och
prisutdelning av hedersomnämnanden.
Fira att T6 har lämnat in sina uppsatsrapporter inför redovisningsseminariet!
14:00 – 15:30 Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, inriktning kärl Ga931 astida, kraemm, wenaniAlla studenter inom BMA fysiologi (T2, T4 & T6):
Välkomna på fika och kungörande och prisutdelning av hedersomnämnanden.
Fira att T6 har lämnat in sina uppsatsrapporter inför slutseminariet!
14:00 – 15:30 Medicinsk fysik Ga931 astida, kraemm, wenaniAlla studenter inom BMA fysiologi (T2, T4 & T6):
Välkomna på fika och kungörande och prisutdelning av hedersomnämnanden.
Fira att T6 har lämnat in sina uppsatsrapporter inför slutseminariet!
15:30 – 16:30 Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, inriktning kärl Ga931 astida, kraemmTerminsutvärdering
2019-05-28 tis09:00 – 11:00 Ga931 mazoThesis rehearsal
12:30 – 15:30 Ga931 jcarTenta Vårdadm
13:00 – 15:00 Anatomi och sjukdomslära Ga931 jcar, lygfreSkriftlig tentamen del B:1 + frivillig VG-uppgift
15:30 – 18:00 Ga931 StMa
2019-05-29 ons10:00 – 12:00 Medicinsk fysik, Medicinsk fysik, inriktning röntgen och ultraljud (uppdragsutbildning) Ga931 bjaannUltraljudseminarium Grupp 1
13:00 – 15:00 Medicinsk fysik Ga931 bjaannUltraljudseminarium Grupp 2
2019-06-03 mån08:00 – 12:00 Ga931 boragnPPU-socionomprogrammet
13:00 – 16:00 Ga931 abeann
2019-06-04 tis08:00 – 15:00 Biomedicinsk laboratorievetenskap, examensarbete Ga931 kraemm, wenaniRedovisningsseminarier
examensarbeten BMA fysiologi.
OBLIGATORISK NÄRVARO.
Start kl 08;10;13
08:00 – 15:00 Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, inriktning kärl Ga931Gå o lyssna på T6 uppsatsseminarier! Start kl 08;10;13 - kom i tid.
KRAV på att närvara vid minst ett redovisningsseminarium (signera på lista i seminarierummet).
Delta gärna vid fler än ett - nästa år är det er tur!
2019-06-05 ons08:00 – 11:00 Oral hälsa och hälsofrämjande i ett livscykelperspektiv Ga931, Ga932 berkri, JaBr, LiUl, StMaSeminarium: Hälsofrämjande arbete inomtandvården kring barn,ungdom och äldre- opponentskap baserat på litteraturstudie.
11:00 – 13:00 Prosthetics and Orthotics, Thesis Ga931 RuDaPROGRAM EVALUATION - WITH SMÖRGÅSTÅRTA
13:00 – 16:00 Arbetsterapi, information, undervisning och handledning Ga931 ostwal, SiLeSeminarium Informationsuppdrag
16:00 – 17:00 Arbetsterapi, information, undervisning och handledning Ga931 jontheInfo VFU
2019-06-10 mån09:00 – 10:00 Oral hälsa, introduktion (uppdragsutbildning) Ga931
13:00 – 15:00 Ga931 SaRoMöte om ANB
2019-06-13 tor10:00 – 12:00 Ga931 SaRoInformation från rektor
2019-08-19 mån10:00 – 12:00 Oral hälsa, introduktion Ga931 BolKUpprop Programinformation Tandhygienistprogrammet
2019-08-23 fre11:00 – 12:00 Oral hälsa, introduktion Ga931 BolKKursintroduktion/ Programinformation Tandhygienistprogrammet
2019-08-26 mån09:00 – 12:00 Laboratoriemetodik, fördjupad och tillämpad kurs Ga931 krosti, MobKla, OtCeKursintroduktion (Obligatorisk närvaro)
2019-08-27 tis10:00 – 12:00 Oral hälsa, introduktion Ga931 berkriKursintroduktion Oral Hälsa Introduktion
13:00 – 16:00 Oral hälsa, introduktion Ga931 berkriTandvårdsorganisationen, Rätt klädd och rena händer
2019-08-28 ons08:00 – 10:00 Klinisk fysiologi, introduktionskurs, Radiografi, introduktionskurs Ga931 astida, BjBe, stetatKommunikation: barn och vuxna med speciella behov
10:00 – 12:00 Klinisk fysiologi, introduktionskurs, Radiografi, introduktionskurs Ga931 astida, stetatPatientsäkerhet och avvikelserapportering
13:00 – 15:00 Klinisk fysiologi, introduktionskurs, Radiografi, introduktionskurs Ga931 astida, stetatKommunikation och mötet med personer med neurokognitiv sjukdom (lektor: Irene Ericsson)
2019-08-29 tor08:00 – 12:00 Klinisk fysiologi, introduktionskurs Ga931 astida, kraemmYrke & profession
2019-08-30 fre12:30 – 14:30 Prosthetics and Orthotics Introduction Ga931 berricProsthetics and Orthotics
2019-09-03 tis13:00 – 16:00 Oral hälsa, introduktion Ga931 berkri, janhen, johbetCoaching FBK, 2 resurser. Grupp A & B samt info studiebesök, IPL
2019-09-04 ons13:00 – 16:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Ga1031, Ga931, Ga932 lunddaRäknestuga
2019-09-05 tor08:30 – 12:00 Oral hälsa, introduktion Ga931 berkriHuvudämnet oral hälsa
2019-09-12 tor13:00 – 17:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap, Prosthetics and Orthotics Introduction, Socialt arbete, profession och kunskapsområde Ga1031, Ga334, Ga442, Ga527, Ga931, Ga934, Gc310, Gc311, Gd307 berric, boragn, ediann, graann, johmal, jonthe, liafri, morvan, odeper, ThiFreIPL. Seminariegrupp A-I.
2019-09-18 ons08:00 – 12:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap, Prosthetics and Orthotics Introduction, Socialt arbete, profession och kunskapsområde Ga1031, Ga334, Ga528, Ga931, Ga932, Ga934, Gc310, Gc311 berric, boragn, ediann, graann, johmal, jonthe, liafri, morvan, odeper, ThiFreIPL. Seminariegrupp A-I. Tema 1:1.
13:00 – 15:00 Ga931, Ga932 Coaching FBK Grupp A+ B, Oral Hälsa Introduktion
2019-09-19 tor13:00 – 17:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap, Prosthetics and Orthotics Introduction, Socialt arbete, profession och kunskapsområde Ga1031, Ga334, Ga528, Ga931, Ga934, Gc310, Gc311, Gd307 berric, boragn, ediann, graann, johmal, jonthe, liafri, morvan, odeper, ThiFreIPL. Studiegrupp tema 2.
2019-09-24 tis13:00 – 16:00 Oral hälsa, introduktion Ga931 berkri, janhen, johbetCoaching FBK, 2 resurser. Grupp A & B
2019-09-25 ons08:00 – 16:00 Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, grundkurs, Radiografi - Klinisk baskurs Ga931 bjaann, kraemmSeminarium i hållbar utveckling
2019-10-01 tis08:30 – 12:00 Oral hälsa, introduktion Ga931 berkriTandhälsa och tandhygienistyrket internationellt
2019-10-02 ons09:00 – 12:00 Klinisk fysiologi, introduktionskurs, Radiografi, introduktionskurs Ga931 astida, stetat, WiAsMikrobiologi I
2019-10-09 ons09:00 – 12:00 Klinisk fysiologi, introduktionskurs, Radiografi, introduktionskurs Ga931 astida, stetat, WiAsMikrobiologi II
2019-10-10 tor08:30 – 12:00 Oral hälsa, introduktion Ga206a, Ga503, Ga504, Ga505, Ga930, Ga931 berkri, janhenObligatoriskt! Examinationsseminarium tandutveckling, 2 resurser
2019-10-16 ons09:00 – 12:00 Klinisk fysiologi, introduktionskurs, Radiografi, introduktionskurs Ga931 astida, stetat, WiAsMikrobiologi III
13:00 – 16:30 Oral hälsa, beslutsfattande teori och behandling vid oral sjukdom Ga931 janhenFöreläsning scaling - manuell och maskinell + slipning
Lena Patomella
2019-10-17 tor08:30 – 12:00 Oral hälsa, introduktion Ga206a, Ga503, Ga504, Ga505, Ga930, Ga931 berkri, janhenObligatoriskt! Examinationsseminarie, 2 resurser. Oral hälsa Introduktion
2019-10-18 fre12:30 – 14:00 Anatomi och fysiologi, grundkurs Ga1028, Ga1030, Ga1031, Ga931 KaMa(ANB) Gruppanatomi för alla: Muskler och torso (byta sal med pl 10?)
2019-10-20 sön08:00 – 22:00 Ga931Högskoleprovet
2019-10-21 mån08:30 – 12:00 Oral hälsa, introduktion Ga206a, Ga503, Ga504, Ga505, Ga930, Ga931 berkri, johbet, StMaObligatoriskt! Examinationsseminarium Etik, MS+ 1 resurs. oral Hälsa Introduktion
2019-10-22 tis08:30 – 12:00 Oral hälsa, introduktion Ga931, Ga932 berkri, johbetObligatoriskt! Examinations seminarie FBK, 2 resurser. oral Hälsa Introduktion
13:00 – 16:00 Oral hälsa, introduktion Ga931, Ga932 berkri, johbetObligatoriskt! Examinations seminarium FBK, 2 resurser. Oral Hälsa Introduktion
2019-11-04 mån08:30 – 12:00 Anatomy and Physiology, Basic Course Ga931 lygfre(P&O) 8:30-9:30 Course introduction after that lecture, the Cell
2019-11-05 tis08:30 – 10:00 Anatomy and Physiology, Basic Course Ga931 lygfre(P&O) Lecture, the skeletal system and joints
13:00 – 14:30 Anatomi och fysiologi, grundkurs Ga931 KaMa(BMA-lab) Föreläsning Skelett och leder.
2019-11-07 tor08:30 – 11:30 Anatomy and Physiology, Basic Course Ga931 KaMa(P&O) Lecture Nervous System 1 (the neuron)
2019-11-11 mån08:30 – 11:30 Anatomy and Physiology, Basic Course Ga931 KaMa(P&O) Lecture, Nervous system 2: neuroanatomy
2019-11-12 tis08:30 – 12:30 Anatomy and Physiology, Basic Course Ga931 KaMa(P&O) Lecture Nervous system 3 (sensory system + autonomic nervous system)
12:30 – 15:30 Anatomi och fysiologi, grundkurs Ga931 lygfre(BMA-lab) Motorik och muskelfysiologi
2019-11-14 tor08:30 – 11:30 Anatomy and Physiology, Basic Course Ga931 lygfre(P&O) Lecture, motor functions and muscle physiology
2019-11-15 fre08:30 – 11:30 Anatomy and Physiology, Basic Course Ga931 jcar(P&O) Lecture: Endocrine System
12:30 – 14:30 Anatomy and Physiology, Basic Course Ga931 jcar(P&O) Tutorial session and after that Quiz 1
2019-11-18 mån08:30 – 11:30 Anatomy and Physiology, Basic Course Ga931 KaMa(P&O) Lecture, cardiovascular system: The heart
2019-11-19 tis08:30 – 11:30 Anatomy and Physiology, Basic Course Ga931 KaMa(P&O) Lecture: Cardio vascular system: blood vessels and lymphatic system
2019-11-21 tor13:00 – 16:00 Anatomy and Physiology, Basic Course Ga931 jcar(P&O) Lecture: Respiratory System
2019-11-25 mån08:30 – 11:30 Anatomy and Physiology, Basic Course Ga931 KaMa(P&O) Lecture, gastro intestinal system
12:30 – 13:30 Anatomy and Physiology, Basic Course Ga931 KaMa(P&O) Lecture, reproductive system
2019-11-28 tor08:30 – 11:30 Anatomy and Physiology, Basic Course Ga931 jcar(P&O) Lecture: Urinary System. Acid - base balance
2019-11-29 fre08:30 – 11:00 Anatomy and Physiology, Basic Course Ga931 KaMa(P&O) Lecture, Metabolism and homeostasis
12:00 – 14:00 Anatomy and Physiology, Basic Course Ga931 KaMa(P&O) Tutorial session and after that quiz 2.
2019-12-02 mån08:30 – 11:00 Anatomi och fysiologi, grundkurs Ga931 KaMa(BMA-lab) Cellmetabolism och homeostas
12:00 – 14:00 Anatomi och fysiologi, grundkurs Ga931 jcar(BMA-lab) Resurs och Dugga 2
2019-12-17 tis09:00 – 12:00 Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor Ga931, Ga932, Ga934 oudbil, RuLoPatientfall
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information