Schema för Tekniska Högskolan (JTH)

» Utskriftsvänlig version (Öppnas i nytt fönster)

Din sökning
DatumKurs
2019-07-22 - 2020-07-22TFLG18_H19_T9210

Ditt schema innehåller flera grupper. Ta bort bocken på de grupper du inte vill se.

                   
DatumTidProgramLokalHjälpmedelLärareGruppMoment
2019-08-26 mån13:00 – 14:45 TGIO7H19 E4404 JoEvKursintroduktion
2019-08-27 tis13:00 – 14:45 TGIO7H19 E1022 JoEvFöreläsning 1: Introduktion till logistik
2019-08-28 ons10:00 – 11:45 TGIO7H19 E4404 JoEvFöreläsning 2: Produkter och produktion
2019-08-29 tor08:00 – 09:45 TGIO7H19 E4205 kvaandG2Lab Excel 1
10:00 – 11:45 TGIO7H19 E4205 kvaandG1Lab Excel 1
13:00 – 14:45 TGIO7H19 E3205 kvaandG4Lab Excel 1
15:00 – 16:45 TGIO7H19 E3205 kvaandG3Lab Excel 1
2019-08-30 fre10:00 – 11:45 TGIO7H19 E1405 JoEvFöreläsning 3: Materialhantering och lagerverksamhet
2019-09-02 mån13:00 – 14:45 TGIO7H19 E4404 JoEvFöreläsning 4: Förpackningar och miljö
2019-09-03 tis08:00 – 09:45 TGIO7H19 E4404 JoEvFöreläsning 6: Kundservice
2019-09-04 ons10:00 – 11:45 TGIO7H19 E4404 WiToFöreläsning 5a: Produktionsteknik
2019-09-05 tor08:00 – 09:45 TGIO7H19 E4205 kvaandG2Lab Word 1
10:00 – 11:45 TGIO7H19 E4205 kvaandG1Lab Word 1
13:00 – 14:45 TGIO7H19 E3205 kvaandG4Lab Word 1
15:00 – 16:45 TGIO7H19 E3205 kvaandG3Lab Word 1
2019-09-09 mån08:00 – 09:45 TGIO7H19 B2044 JoEvFöreläsning 7: Lagerfunktioner och logistikkostnader
10:00 – 11:45 TGIO7H19 E1028 JoEvÖvning 1: ABC-analys, Lagerränta, Ordersärkostnad
2019-09-10 tis13:00 – 14:45 TGIO7H19 E1028 JoEvFöreläsning 8: Flödesrelaterade nyckeltal
2019-09-11 ons10:00 – 11:45 TGIO7H19 E4404 JoEvÖvning 2: Flödesrelaterade nyckeltal
13:00 – 14:45 TGIO7H19 E4404 JoEvFrågor och svar
2019-09-16 mån13:00 – 14:45 TGIO7H19 E4404 JoEvFöreläsning 9: Totalkostnadsanalys och flödeskartläggning
15:00 – 16:45 TGIO7H19 E4404 JoEvÖvning 3: Flödesrelaterade nyckeltal, Totalkostnadsanalys
2019-09-18 ons10:00 – 11:45 TGIO7H19 E4404 JoEvIntroduktion av Cyklett 1 samt frågor och svar
2019-09-19 tor08:00 – 11:45 TGIO7H19 E2326 JoEvG3, G4Handledning av Cyklett 1
08:00 – 09:45 TGIO7H19 E4205 kvaandG2Lab Word 2.
10:00 – 11:45 TGIO7H19 E4205 kvaandG1Lab Word 2.
13:00 – 16:45 TGIO7H19 E3231 JoEvG1, G2Handledning av Cyklett 1
13:00 – 14:45 TGIO7H19 E3205 kvaandG4Lab Word 2.
15:00 – 16:45 TGIO7H19 E3205 kvaandG3Lab word 2.
2019-09-20 fre15:00 – 16:45 TGIO7H19 E4404 JoEvReserv
2019-09-23 mån16:50 – 17:00 TGIO7H19 hedlisInlämning Cyklett delrapport 1a
2019-09-24 tis09:00 – 16:00 TGIO7H19 E1105 hedlis, solkriG1, G2Supply chain game
Obligatorisk närvaro
2019-09-25 ons09:00 – 16:00 TGIO7H19 E1105 hedlis, solkriG3, G4Supply chain game
Obligatorisk närvaro
2019-09-26 tor08:00 – 09:45 TGIO7H19 E4205 kvaandG2Lab Excel 2.
10:00 – 11:45 TGIO7H19 E4205 kvaandG1Lab Excel 2.
10:00 – 11:45 TGIO7H19 E2326 JoEvG3, G4Delseminarium Cyklett 1
Obligatorisk närvaro
13:00 – 14:45 TGIO7H19 B3052 JoEvG1, G2Delseminarium Cyklett 1
Obligatorisk närvaro
13:00 – 14:45 TGIO7H19 E3205 kvaandG4Lab Excel 2.
15:00 – 16:45 TGIO7H19 E3205 kvaandG3Lab Excel 2.
2019-09-30 mån16:50 – 17:00 TGIO7H19 hedlisInlämning Cyklett delrapport 1b
2019-10-01 tis11:00 – 11:45 TGIO7H19 E1219 hedlis, JoEvRättning av delrapport 1b
2019-10-02 ons16:50 – 17:00 TGIO7H19 hedlisInlämning rättning av annan grupps Cyklettrapport
2019-10-03 tor08:00 – 13:00 TGIO7H19 JoEvSustainability day
Obligatorisk närvaro
13:00 – 14:45 TGIO7H19 E3205 kvaandG4Lab PPT 1-2
15:00 – 16:45 TGIO7H19 E3205 kvaandG3Lab PPT 1-2
2019-10-04 fre08:00 – 09:45 TGIO7H19 E2432 kvaandG2Lab PPT 1-2
10:00 – 11:45 TGIO7H19 E2432 kvaandG1Lab PPT 1-2
2019-10-07 mån16:50 – 17:00 TGIO7H19 hedlisInlämning Cyklett delrapport 1c
2019-10-08 tis08:00 – 14:30 TGIO7H19 WiToStudiebesök på Fläkt Woods, samling 8.45 vid Fläkt Woods, Fläktgatan 1
Obligatorisk närvaro
2019-10-10 tor08:00 – 14:00 TGIO7H19 WiToStudiebesök på Fagerhult, Samling 8.05 utanför bokad buss vid Gjuterigatan
Obligatorisk närvaro
2019-10-21 mån13:00 – 14:45 TGIO7H19 E4404 JoEvFöreläsning 10: Distribution
2019-10-22 tis13:00 – 14:45 TGIO7H19 E1418 JoEvÖvning 4: Centralisering, Totalkostnadsanalys, Tyngdpunktsmetoden
2019-10-23 ons10:00 – 11:45 TGIO7H19 E4404 JoEvFöreläsning 11: Transportplanering och logistikföretag
13:00 – 14:45 TGIO7H19 E1405 JoEvIntroduktion av Cyklett 2 samt frågor och svar
2019-10-24 tor08:00 – 09:45 TGIO7H19 E4205 kvaandG2Lab. Word examination.
09:00 – 11:45 TGIO7H19 E2326 JoEvG3, G4Handledning av Cyklett 2
10:00 – 11:45 TGIO7H19 E4205 kvaandG1Lab. Word examination.
13:00 – 15:45 TGIO7H19 E3231 JoEvG1, G2Handledning av Cyklett 2
13:00 – 14:45 TGIO7H19 E3205 kvaandG4Lab. Word examination.
15:00 – 16:45 TGIO7H19 E3205 kvaandG3Lab. Word examination.
2019-10-25 fre16:50 – 17:00 TGIO7H19 WiToInlämning av reflektionen av studiebesöken
2019-10-28 mån13:00 – 14:45 TGIO7H19 E4404 JoEvReserv
16:50 – 17:00 TGIO7H19 hedlisInlämning Cyklett delrapport 2a
2019-10-29 tis10:00 – 11:45 TGIO7H19 E1219 JoEvG3, G4Delseminarium Cyklett 2
Obligatorisk närvaro
13:00 – 14:45 TGIO7H19 E1418 JoEvG1, G2Delseminarium Cyklett 2
Obligatorisk närvaro
2019-10-30 ons10:00 – 11:45 TGIO7H19 E4404 JoEvReserv
2019-10-31 tor08:00 – 09:45 TGIO7H19 E4205 kvaandG2Lab Excel 3
10:00 – 11:45 TGIO7H19 E4205 kvaandG1Lab Excel 3
13:00 – 14:45 TGIO7H19 E3205 kvaandG4Lab Excel 3
15:00 – 16:45 TGIO7H19 E3205 kvaandG3Lab Excel 3
16:50 – 17:00 TGIO7H19 hedlisInlämning Cyklett delrapport 2b
2019-11-01 fre13:00 – 13:45 TGIO7H19 E1105 hedlis, JoEvRättning av delrapport 2b
2019-11-04 mån13:00 – 14:45 TGIO7H19 E4404 JoEvFöreläsning 12: Säkerhetslager och orderkvantiteter
Övning 5: Orderkvantiteter
16:50 – 17:00 TGIO7H19 hedlisInlämning rättning av annan grupps Cyklettrapport
2019-11-05 tis12:00 – 14:45 TGIO7H19 E1418 JoEvFöreläsning 12: Säkerhetslager och orderkvantiteter
Övning 5: Orderkvantiteter
2019-11-06 ons10:00 – 11:45 TGIO7H19 E4404 WiToFöreläsning 5b: Produktionsteknik
2019-11-07 tor13:00 – 14:45 TGIO7H19 E1028 JoEvIntroduktion av Cyklett 3 samt frågor och svar
16:50 – 17:00 TGIO7H19 hedlisInlämning Cyklett delrapport 2c
2019-11-11 mån09:00 – 11:45 TGIO7H19 E1219 JoEvG3, G4Handledning av Cyklett 3
13:00 – 15:45 TGIO7H19 E1105 JoEvG1, G2Handledning av Cyklett 3
2019-11-13 ons16:50 – 17:00 TGIO7H19 hedlisInlämning Cyklett delrapport 3a
2019-11-14 tor08:00 – 09:45 TGIO7H19 E4205 kvaandG2Lab Excel 4
10:00 – 11:45 TGIO7H19 E4205 kvaandG1Lab Excel 4
10:00 – 11:45 TGIO7H19 E2326 JoEvG3, G4Delseminarium Cyklett 3
Obligatorisk närvaro
13:00 – 14:45 TGIO7H19 E3231 JoEvG1, G2Delseminarium Cyklett 3
Obligatorisk närvaro
13:00 – 14:45 TGIO7H19 E3205 kvaandG4Lab Excel 4
15:00 – 16:45 TGIO7H19 E3205 kvaandG3Lab Excel 4
2019-11-15 fre15:00 – 16:45 TGIO7H19 E4404 JoEvFöreläsning 13: Materialstyrningsmetoder och prognostisering
16:50 – 17:00 TGIO7H19 hedlisInlämning Cyklett delrapport 3b
2019-11-18 mån09:00 – 09:45 TGIO7H19 E2326 hedlis, JoEvRättning av delrapport 3b
13:00 – 14:45 TGIO7H19 E4404 JoEvÖvning 6: Materialstyrningsmetoder, Prognostisering
2019-11-19 tis12:00 – 14:45 TGIO7H19 E1418 JoEvFöreläsning 14: Materialförsörjning
Introduktion av Cyklett 4
16:50 – 17:00 TGIO7H19 hedlisInlämning rättning av annan grupps Cyklettrapport
2019-11-21 tor10:00 – 11:45 TGIO7H19 E2326 JoEvG3, G4Handledning av Cyklett 4
13:00 – 14:45 TGIO7H19 E3231 JoEvG1, G2Handledning av Cyklett 4
2019-11-22 fre16:50 – 17:00 TGIO7H19 hedlisInlämning Cyklett delrapport 4a
16:50 – 17:00 TGIO7H19 hedlisInlämning Cyklett delrapport 3c
2019-11-25 mån13:00 – 14:45 TGIO7H19 E3231 JoEvG3, G4Delseminarium Cyklett 4
Obligatorisk närvaro
15:00 – 16:45 TGIO7H19 E1105 JoEvG1, G2Delseminarium Cyklett 4
Obligatorisk närvaro
2019-11-26 tis16:50 – 17:00 TGIO7H19 hedlisInlämning Cyklett delrapport 4b
2019-11-27 ons12:00 – 12:45 TGIO7H19 E4304 hedlis, JoEvRättning av delrapport 4b
2019-11-28 tor08:00 – 09:45 TGIO7H19 E4205 kvaandG2Lab examination Excel
10:00 – 11:45 TGIO7H19 E4205 kvaandG1Lab examination Excel
13:00 – 14:45 TGIO7H19 E3205 kvaandG4Lab examination Excel
15:00 – 16:45 TGIO7H19 E3205 kvaandG3Lab examination Excel
16:50 – 17:00 TGIO7H19 hedlisInlämning rättning av annan grupps Cyklettrapport
2019-11-29 fre15:00 – 15:45 TGIO7H19 E4404 JoEvKurssummering
2019-12-03 tis13:00 – 14:45 TGIO7H19 E1028 JoEvFrågor och svar
16:50 – 17:00 TGIO7H19 hedlisInlämning Cyklett delrapport 4c
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information