Schema för Tekniska Högskolan (JTH)

» Utskriftsvänlig version (Öppnas i nytt fönster)

Din sökning
DatumLokal
2019-07-22 - 2020-07-22E1017

Ditt schema innehåller flera grupper. Ta bort bocken på de grupper du inte vill se.

                                            
DatumTidKursLokalHjälpmedelLärareGruppMoment
2019-08-19 mån08:00 – 11:00 E1017, E1022, E1028, E1029, E1405, E1418, E1419, E3231, E4304, E4404 johjesUpprop
10:45 – 12:00 E1017 ArAnUpprop
12:30 – 16:00 E1017 JPetRoll Call
2019-08-20 tis09:00 – 12:00 E1017 johsonProgramaktiviteter
2019-08-21 ons09:00 – 12:00 Svenska ll - Tidig läs- och skrivutveckling för grundlärare F-3 E1017, Ha108, Hc318Grupp A Föreläsning: 9.00-10.20 - Att avkoda och ljuda bokstäver, sal Ha108 (Anna)
Grupp B Workshop: 9.00-10.20- Att sjunga och känna bokstäver med kroppen (Elisabet Andersson) sal Hc318
Grupp A 10.40-12.00 Workshop - att sjunga och känna bokstäver med kroppen (Elisabet Andersson) sal Hc318
Grupp B kl 10.40-12.00 - Att avkoda och ljuda bokstäver med kroppen (Anna) sal Ja108

2019-08-22 tor10:00 – 11:00 E1017 isrsig, johsonLabbintroduktion
13:00 – 16:00 E1017 linandInspiera utbildning
2019-08-26 mån08:00 – 09:45 Logistics Engineering E1017 thimatLecture 1
10:00 – 11:45 Informations- och kommunikationsteknik E1017 kvaandFöreläsning 1. Introduktion
13:00 – 14:45 Byggmaterial och byggteknik 2 E1017 KarPG1Övning
15:00 – 16:45 Projektledning och gruppdynamik E1017 skorigKursintroduktion
Gruppindelning
17:00 – 18:45 Byggmaterial och byggteknik 2 E1017 KarPG2Övning
2019-08-27 tis08:00 – 09:45 Entreprenörskap och affärsplanering E1017G2RESERVTID
10:00 – 11:45 Entreprenörskap och affärsplanering E1017G3RESERVTID
13:00 – 15:00 Projektledning och gruppdynamik E1017 skorigF1, Projekt
15:00 – 17:00 Projektledning och gruppdynamik E1017 skorigÖÖ1, Projekt
2019-08-28 ons08:00 – 09:45 Byggmaterial och byggteknik 2 E1017 KarPG5Övning
10:00 – 11:45 Byggmaterial och byggteknik 2 E1017 KarPG4Övning
13:00 – 15:00 Projektledning och gruppdynamik E1017 skorigÖÖ2, Projekt
15:00 – 16:45 Väg- och trafikteknik E1017 ScToFöreläsning
2019-08-29 tor08:00 – 09:45 Projektledning och gruppdynamik E1017 skorigÖ1Övning
10:00 – 11:45 Projektledning och gruppdynamik E1017 skorigF3, Projekt
13:00 – 16:45 Industrial Product Realization in Collaboration E1017, E1022, E1219, E1419 jakjasG1, G2, G3, G4Seminarie
2019-08-30 fre08:00 – 11:45 Design Philosophy and Practice (Human Factors 1) E1017, E2205 vanano Simple intro task in UX design (analog)
2019-09-02 mån08:00 – 09:45 Logistics Engineering E1017 thimatLecture 2
10:00 – 11:45 Informations- och kommunikationsteknik E1017 kvaandFöreläsning 3. Tillämpningar, logistik och IT
13:00 – 14:45 Byggmaterial och byggteknik 2 E1017 KarPG1Övning
15:00 – 16:45 Projektledning och gruppdynamik E1017 skorigÖÖ3, Projekt
17:00 – 18:45 Byggmaterial och byggteknik 2 E1017 KarPG2Övning
2019-09-03 tis08:00 – 09:45 Entreprenörskap och affärsplanering E1017 wisaSeminarium Science Park grupp A
10:00 – 11:45 Entreprenörskap och affärsplanering E1017 wisaSeminarium Science Park grupp A
13:00 – 15:00 Projektledning och gruppdynamik E1017 skorigF4, Projekt
15:00 – 17:00 Projektledning och gruppdynamik E1017 skorigÖÖ4, Projekt
2019-09-04 ons08:00 – 09:45 Byggmaterial och byggteknik 2 E1017 KarPG5Övning
10:00 – 11:45 Byggmaterial och byggteknik 2 E1017 KarPG4Övning
13:00 – 15:00 Projektledning och gruppdynamik E1017 skorigÖÖ5, Projekt
2019-09-05 tor08:00 – 09:45 Projektledning och gruppdynamik E1017 skorigÖ1Övning
10:00 – 11:45 Projektledning och gruppdynamik E1017 skorigF6, Projekt
2019-09-06 fre08:00 – 10:00 Design Philosophy and Practice (Human Factors 1), Design Philosophy and Practice (Human Factors 1) E1017 lunlin, vananoImprove existing product
2019-09-09 mån08:00 – 09:45 Logistics Engineering E1017 thimatLecture 4
13:00 – 14:45 Byggmaterial och byggteknik 2 E1017 KarPG1Övning
15:00 – 16:45 Projektledning och gruppdynamik E1017 skorigÖÖ6, Projekt
17:00 – 18:45 Byggmaterial och byggteknik 2 E1017 KarPG2Övning
2019-09-10 tis08:00 – 09:45 Entreprenörskap och affärsplanering E1017 varmagSeminarium - Ekonomiträning 1 Grupp A
10:00 – 11:45 Entreprenörskap och affärsplanering E1017 varmagSeminarium - Ekonomiträning 1 Grupp B
13:00 – 14:45 Projektbaserad exteriör ljusdesign E1017 AKarInformation om NFK (Praktiken)
2019-09-11 ons08:00 – 09:45 Byggmaterial och byggteknik 2 E1017 KarPG5Övning
10:00 – 11:45 Byggmaterial och byggteknik 2 E1017 KarPG4Övning
13:00 – 15:00 Projektledning och gruppdynamik E1017 skorigSSEM A, grupperna A, B, C
OBL
15:00 – 19:00 Projektledning och gruppdynamik E1017 skorigSSEM A, grupperna D, E, F
OBL
2019-09-12 tor08:00 – 09:45 Projektledning och gruppdynamik E1017 skorigÖ1Övning
10:00 – 11:45 Projektledning och gruppdynamik E1017 skorigF7, Ledarskap
13:00 – 16:45 Industrial Product Realization in Collaboration E1017, E1022, E1219, E1419 jakjasG1, G2, G3, G4Seminarie
2019-09-13 fre08:00 – 11:45 Design Philosophy and Practice (Human Factors 1) E1017 vananoProject work
2019-09-16 mån08:00 – 09:45 Tekniska rapporter E1017 bjajonFöreläsning
10:00 – 11:45 Informations- och kommunikationsteknik E1017 kvaandFöreläsning 5. Processer, system, gränssnitt och standardisering.
13:00 – 14:45 Byggmaterial och byggteknik 2 E1017 KarPG1Övning
15:00 – 16:45 Projektledning och gruppdynamik E1017 skorigÖÖ7, Ledarskap
17:00 – 18:45 Byggmaterial och byggteknik 2 E1017 KarPG2Övning
2019-09-17 tis08:00 – 09:45 Entreprenörskap och affärsplanering E1017 varmagSeminarium Ekonomi-träning 2 Grupp A
10:00 – 11:45 Entreprenörskap och affärsplanering E1017 varmagSeminarium - Ekonomiträng 2 - Grupp B
13:00 – 16:45 Projektledning och gruppdynamik E1017 skorigSSEM B, Grupperna D, E, F
OBL
2019-09-18 ons08:00 – 09:45 Byggmaterial och byggteknik 2 E1017 KarPG5Övning
10:00 – 11:45 Byggmaterial och byggteknik 2 E1017 KarPG4Övning
13:00 – 16:45 Projektledning och gruppdynamik E1017 skorigSSEM B, grupperna A, B, C
OBL
2019-09-19 tor08:00 – 09:45 Projektledning och gruppdynamik E1017 skorigÖ1Övning
08:00 – 09:45 Inköpslogistik E1017 ijaridOutsourcing
13:00 – 16:45 Industrial Product Realization in Collaboration E1017, E1022, E1219, E1419 jakjasG1, G2, G3, G4Seminarie
2019-09-20 fre08:00 – 11:45 Design Philosophy and Practice (Human Factors 1) E1017 vananoDesign and Emotion
12:00 – 16:00 Det operativa ledarskapet E1017, E1111, E1112, E1211, E4433, E4434 HHKaDet operativa ledarskapet 15 hp (Fristående kurs)
2019-09-23 mån08:00 – 09:45 Logistics Engineering E1017 thimatLecture 7
13:00 – 14:45 Byggmaterial och byggteknik 2 E1017 KarPG1Övning
15:00 – 16:45 Projektledning och gruppdynamik E1017 skorigFöreläsning
17:00 – 18:45 Byggmaterial och byggteknik 2 E1017 KarPG2Övning
2019-09-24 tis08:00 – 09:45 Entreprenörskap och affärsplanering E1017 wisaG2Seminarium - Case A G2
10:00 – 11:45 Entreprenörskap och affärsplanering E1017 wisaG3Seminarium - Case A G3
13:00 – 15:00 Projektledning och gruppdynamik E1017 skorigF10, Ledarskap
15:00 – 18:00 Projektledning och gruppdynamik E1017 skorigÖÖ8-10, Ledarskap & förberedelse SEM C
2019-09-25 ons08:00 – 09:45 Byggmaterial och byggteknik 2 E1017 KarPG5Övning
10:00 – 11:45 Byggmaterial och byggteknik 2 E1017 KarPG4Övning
13:00 – 18:00 Projektledning och gruppdynamik E1017 skorigINL, Projekt, OBL
2019-09-26 tor08:00 – 09:45 Projektledning och gruppdynamik E1017 skorigÖ1Övning
13:00 – 16:45 Industrial Product Realization in Collaboration E1017, E1022, E1219, E1419 jakjasG1, G2, G3, G4Seminarie
2019-09-27 fre08:00 – 11:45 Design Philosophy and Practice (Human Factors 1) E1017 trajon, vananoMilestone 1 presesntation
2019-09-30 mån08:00 – 09:45 Logistics Engineering E1017 thimatLecture 9
10:00 – 11:45 Informations- och kommunikationsteknik E1017 kvaandReservtid för eventuellt alternativ till inspelad föreläsning i flödessimulering.
13:00 – 14:45 Byggmaterial och byggteknik 2 E1017 KarPG1Övning
17:00 – 18:45 Byggmaterial och byggteknik 2 E1017 KarPG2Övning
2019-10-01 tis08:00 – 09:45 Entreprenörskap och affärsplanering E1017 thimatProjekthandledning 3 - bokas på Pingpong
10:00 – 11:45 Entreprenörskap och affärsplanering E1017 thimatProjekthandledning 3 - bokas på Pingpong
13:00 – 15:00 Projektledning och gruppdynamik E1017 skorigPresentation, Projekt, grupperna A, B, C, OBL
2019-10-02 ons08:00 – 09:45 Byggmaterial och byggteknik 2 E1017 KarPG5Övning
10:00 – 12:00 Projektledning och gruppdynamik E1017 skorigF11, Ledarskap
10:00 – 11:45 Byggmaterial och byggteknik 2 E1017 KarPG4Övning
14:00 – 15:00 Projektledning och gruppdynamik E1017 skorigSSEM3, gruppB
2019-10-03 tor08:00 – 09:45 Projektledning och gruppdynamik E1017 skorigÖ1Övning
10:00 – 11:45 Projektledning och gruppdynamik E1017 skorigÖ2Övning
13:00 – 16:45 Industrial Product Realization in Collaboration E1017, E1022, E1219, E1419 jakjasG1, G2, G3, G4Seminarie
2019-10-04 fre08:00 – 11:45 Design Philosophy and Practice (Human Factors 1) E1017 lunlin, vananoMilestone 2 Presentation
15:00 – 16:45 Produktionslogistik E1017 WJoaModul 10a+10b
2019-10-07 mån08:00 – 09:45 Logistics Engineering E1017 thimatLecture 11
10:00 – 12:00 Forma med ljus E1017 AdMa
13:00 – 14:45 Byggmaterial och byggteknik 2 E1017 KarPG1Övning
15:00 – 16:45 Projektledning och gruppdynamik E1017 skorigFöreläsning
17:00 – 18:45 Byggmaterial och byggteknik 2 E1017 KarPG2Övning
2019-10-08 tis08:00 – 09:45 Entreprenörskap och affärsplanering E1017 thimatRedovisning affärsplan - bokas på Pingpong
10:00 – 11:45 Entreprenörskap och affärsplanering E1017 thimatRedovisning affärsplan - bokas på Pingpong
13:00 – 18:00 Projektledning och gruppdynamik E1017 skorigINL Ledarskap, OBL
2019-10-09 ons08:00 – 09:45 Byggmaterial och byggteknik 2 E1017 KarPG5Övning
10:00 – 11:45 Byggmaterial och byggteknik 2 E1017 KarPG4Övning
13:00 – 18:00 Projektledning och gruppdynamik E1017 skorigRestredovisningstillfälle
SEM A, SEM B, INL Projekt, INL Ledarskap,
Presentation Projekt
Anmälan krävs
2019-10-10 tor08:00 – 09:45 Projektledning och gruppdynamik E1017 skorigÖ1Övning
08:00 – 12:00 Projektledning och gruppdynamik E1017 skorigRestredovisningstillfälle
SEM A, SEM B, INL Projekt, INL Ledarskap,
Presentation Projekt
Anmälan krävs (om även denna tid behövs)
10:00 – 11:45 Projektledning och gruppdynamik E1017 skorigÖ2Övning
13:00 – 16:45 Industrial Product Realization in Collaboration E1017, E1022, E1219, E1419 jakjasG1, G2, G3, G4Seminarie
2019-10-11 fre08:00 – 11:45 Design Philosophy and Practice (Human Factors 1) E1017 lunlin, vananoHow to write reflections about the project
2019-10-15 tis08:00 – 16:45 E1017 anktom, kardanLogistik föreläsning
2019-10-16 ons08:00 – 16:45 E1017 anktom, kardanLogistik föreläsning
2019-10-18 fre09:00 – 15:00 E1017 johbjoUtbildningsledarträff
2019-10-20 sön08:00 – 22:00 E1017Högskoleprovet
2019-10-21 mån08:00 – 09:45 BIM 3 Analys och verifiering - Hus E1017 karsamFöreläsning
10:00 – 11:45 Research Methods in Computer Science and Informatics E1017 ferbruG1Seminar
13:00 – 14:45 Termodynamik och energiteknik E1017 mattaiFöreläsning
15:00 – 16:45 Mekanik och hållfasthetslära 3 E1017 mahlenFöreläsning
2019-10-22 tis08:00 – 09:45 Material- och produktionsstyrning E1017 tiefreFöreläsning 3
10:00 – 11:45 Leadership and Project Management E1017 BLisG1Seminar
13:00 – 14:45 Non-linear Finite Element Analysis E1017 hanpetLecture
15:00 – 16:45 Mathematics for Intelligent Systems E1017 AandExercise
2019-10-23 ons08:00 – 11:45 Konstruktionselement E1017 wadchrG1Lab
13:00 – 14:45 Work-Human-Technology E1017 coedenG2Seminar - Reserve
15:00 – 16:45 Projektbaserad exteriör ljusdesign E1017 AKarFöreläsning
2019-10-24 tor08:00 – 09:45 Research Methods in Computer Science and Informatics E1017 ferbruG2Seminar
10:00 – 11:45 Material- och produktionsstyrning E1017 tiefreFöreläsning
13:00 – 14:45 Mathematics for Intelligent Systems E1017 AandLecture
15:00 – 16:45 Mathematics for Intelligent Systems E1017 AandExercise
2019-10-25 fre08:00 – 09:45 Termodynamik och energiteknik E1017 mattaiFöreläsning
10:00 – 11:45 Linear Algebra and Optimization E1017 IvTjLecture
13:00 – 14:45 Envariabelanalys (civ.ing) E1017 IvTjFöreläsning
15:00 – 16:45 Work-Human-Technology E1017 coedenG3Seminar - Reserve
2019-10-28 mån08:00 – 09:45 BIM 3 Analys och verifiering - Hus E1017 karsamFöreläsning
10:00 – 11:45 Research Methods in Computer Science and Informatics E1017 ferbruG1Seminar
13:00 – 14:45 Termodynamik och energiteknik E1017 mattaiFöreläsning
15:00 – 16:45 Mekanik och hållfasthetslära 3 E1017 mahlenFöreläsning
2019-10-29 tis08:00 – 09:45 Material- och produktionsstyrning E1017 tiefreÖvning 1
10:00 – 11:45 Leadership and Project Management E1017 BLisG1Seminar
13:00 – 14:45 Non-linear Finite Element Analysis E1017 hanpetLecture
15:00 – 16:45 Mathematics for Intelligent Systems E1017 AandExercise
2019-10-30 ons08:00 – 11:45 Konstruktionselement E1017 wadchrG1Lab
13:00 – 14:45 Work-Human-Technology E1017 coeden, karmagG2Seminar - HTO Models
2019-10-31 tor08:00 – 09:45 Research Methods in Computer Science and Informatics E1017 ferbruG2Seminar
10:00 – 11:45 Material- och produktionsstyrning E1017 tiefreHandledning Cyklettfall 1 (1a, 1b och 1d)
13:00 – 14:45 Mathematics for Intelligent Systems E1017 AandLecture
15:00 – 16:45 Mathematics for Intelligent Systems E1017 AandExercise
2019-11-01 fre08:00 – 09:45 Termodynamik och energiteknik E1017 mattaiFöreläsning
10:00 – 11:45 Linear Algebra and Optimization E1017 IvTjLecture
13:00 – 14:45 Envariabelanalys (civ.ing) E1017 IvTjFöreläsning
15:00 – 16:45 Work-Human-Technology E1017 coeden, karmagG3Seminar - HTO Models
2019-11-04 mån08:00 – 09:45 BIM 3 Analys och verifiering - Hus E1017 karsamFöreläsning
10:00 – 11:45 Research Methods in Computer Science and Informatics E1017 ferbruG1Seminar
13:00 – 14:45 Termodynamik och energiteknik E1017 mattaiFöreläsning
15:00 – 16:45 Mekanik och hållfasthetslära 3 E1017 mahlenFöreläsning
2019-11-05 tis08:00 – 09:45 Material- och produktionsstyrning E1017 tiefreFöreläsning 5
10:00 – 11:45 Leadership and Project Management E1017 BLisG1Seminar
13:00 – 14:45 Non-linear Finite Element Analysis E1017 hanpetLecture
15:00 – 16:45 Mathematics for Intelligent Systems E1017 AandExercise
2019-11-06 ons08:00 – 11:45 Konstruktionselement E1017 wadchrG1Lab
13:00 – 14:45 Work-Human-Technology E1017 coedenG2Seminar - Cognition Lab Exercises.
15:00 – 16:45 Projektbaserad exteriör ljusdesign E1017 AKarFöreläsning
2019-11-07 tor08:00 – 09:45 Research Methods in Computer Science and Informatics E1017 ferbruG2Seminar
10:00 – 11:45 Material- och produktionsstyrning E1017 tiefreSeminarium Cyklettfall 1 (1a, 1b och 1d)
13:00 – 14:45 Mathematics for Intelligent Systems E1017 AandLecture
15:00 – 16:45 Mathematics for Intelligent Systems E1017 AandExercise
2019-11-08 fre08:00 – 09:45 Termodynamik och energiteknik E1017 mattaiFöreläsning
10:00 – 11:45 Linear Algebra and Optimization E1017 IvTjLecture
13:00 – 14:45 Envariabelanalys (civ.ing) E1017 IvTjFöreläsning
15:00 – 16:45 Work-Human-Technology E1017 coedenG3Seminar - Cognition Lab Exercises.
2019-11-11 mån08:00 – 09:45 BIM 3 Analys och verifiering - Hus E1017 karsamFöreläsning
10:00 – 11:45 Research Methods in Computer Science and Informatics E1017 ferbruG1Seminar
13:00 – 14:45 Termodynamik och energiteknik E1017 mattaiFöreläsning
15:00 – 16:45 Mekanik och hållfasthetslära 3 E1017 mahlenFöreläsning
2019-11-12 tis08:00 – 09:45 Material- och produktionsstyrning E1017 tiefreFöreläsning 6 + Introduktion av Cyklettfall 3 (3a, 3b och 3c)
10:00 – 11:45 Leadership and Project Management E1017 BLisG1Seminar
13:00 – 14:45 Non-linear Finite Element Analysis E1017 hanpetLecture
15:00 – 16:45 Mathematics for Intelligent Systems E1017 AandExercise
2019-11-13 ons08:00 – 11:45 Konstruktionselement E1017 wadchrG1Lab
13:00 – 14:45 Work-Human-Technology E1017 coeden, karmagG2Seminar - Case studies with application of HTO concept
15:00 – 16:45 Projektbaserad exteriör ljusdesign E1017 AKarFöreläsning
2019-11-14 tor08:00 – 09:45 Research Methods in Computer Science and Informatics E1017 ferbruG2Seminar
10:00 – 11:45 Material- och produktionsstyrning E1017 tiefreHandledning cyklettfall 3 (3a, 3b och 3c)
13:00 – 14:45 Mathematics for Intelligent Systems E1017 AandLecture
15:00 – 16:45 Mathematics for Intelligent Systems E1017 AandExercise
2019-11-15 fre08:00 – 09:45 Termodynamik och energiteknik E1017 mattaiFöreläsning
10:00 – 11:45 Linear Algebra and Optimization E1017 IvTjLecture
13:00 – 14:45 Envariabelanalys (civ.ing) E1017 IvTjFöreläsning
15:00 – 16:45 Work-Human-Technology E1017 coeden, karmagG3Seminar - Case studies with application of HTO concept
2019-11-18 mån08:00 – 09:45 BIM 3 Analys och verifiering - Hus E1017 karsamFöreläsning
10:00 – 11:45 Research Methods in Computer Science and Informatics E1017 ferbruG1Seminar
13:00 – 14:45 Termodynamik och energiteknik E1017 mattaiFöreläsning
15:00 – 16:45 Mekanik och hållfasthetslära 3 E1017 mahlenFöreläsning
2019-11-19 tis08:00 – 09:45 Material- och produktionsstyrning E1017 tiefreÖvning 2
10:00 – 11:45 Leadership and Project Management E1017 BLisG1Seminar
13:00 – 14:45 Non-linear Finite Element Analysis E1017 hanpetLecture
15:00 – 16:45 Mathematics for Intelligent Systems E1017 AandExercise
2019-11-20 ons08:00 – 16:00 E1017, E1022, E1028, E1029, E1105, E1111, E1112, E1113b, E1118, E1206, E1211, E1217, E1219, E1303, E1305, E1313, E1314, E1316, E1317, E1405, E1418, E1419, E1423, E4304 efrjosFörbokat för "Karriärum"
13:00 – 14:45 Work-Human-Technology E1017 coedenG2Seminar - Reserve
2019-11-21 tor08:00 – 09:45 Research Methods in Computer Science and Informatics E1017 ferbruG2Seminar
10:00 – 11:45 Material- och produktionsstyrning E1017 tiefreSeminarium Cyklettfall 3 (3a, 3b och 3c)
13:00 – 14:45 Mathematics for Intelligent Systems E1017 AandLecture
15:00 – 16:45 Mathematics for Intelligent Systems E1017 AandExercise
2019-11-22 fre08:00 – 09:45 Termodynamik och energiteknik E1017 mattaiFöreläsning
10:00 – 11:45 Linear Algebra and Optimization E1017 IvTjLecture
13:00 – 14:45 Envariabelanalys (civ.ing) E1017 IvTjFöreläsning
15:00 – 16:45 Work-Human-Technology E1017 coedenG3Seminar - Reserve
2019-11-25 mån08:00 – 09:45 BIM 3 Analys och verifiering - Hus E1017 karsamFöreläsning
10:00 – 11:45 Research Methods in Computer Science and Informatics E1017 ferbruG1Seminar
13:00 – 14:45 Termodynamik och energiteknik E1017 mattaiFöreläsning
15:00 – 16:45 Mekanik och hållfasthetslära 3 E1017 mahlenFöreläsning
2019-11-26 tis08:00 – 09:45 Material- och produktionsstyrning E1017 tiefreÖvning 3
10:00 – 11:45 Leadership and Project Management E1017 BLisG1Seminar
13:00 – 14:45 Non-linear Finite Element Analysis E1017 hanpetLecture
15:00 – 16:45 Mathematics for Intelligent Systems E1017 AandExercise
2019-11-27 ons08:00 – 11:45 Konstruktionselement E1017 wadchrG1Lab
13:00 – 14:45 Work-Human-Technology E1017 coedenG2Seminar - Reserve
15:00 – 16:45 Projektbaserad exteriör ljusdesign E1017 AKarSeminarie om Självstudieuppgifterna 12 st
2019-11-28 tor08:00 – 09:45 Research Methods in Computer Science and Informatics E1017 ferbruG2Seminar
10:00 – 11:45 Material- och produktionsstyrning E1017 tiefreFöreläsning 10
13:00 – 14:45 Mathematics for Intelligent Systems E1017 AandLecture
15:00 – 16:45 Mathematics for Intelligent Systems E1017 AandExercise
2019-11-29 fre08:00 – 09:45 Termodynamik och energiteknik E1017 mattaiFöreläsning
10:00 – 11:45 Linear Algebra and Optimization E1017 IvTjLecture
13:00 – 14:45 Envariabelanalys (civ.ing) E1017 IvTjFöreläsning
15:00 – 16:45 Work-Human-Technology E1017 coedenG3Seminar - Reserve
2019-12-02 mån08:00 – 09:45 BIM 3 Analys och verifiering - Hus E1017 karsamFöreläsning
10:00 – 11:45 Research Methods in Computer Science and Informatics E1017 ferbruG1Seminar
13:00 – 14:45 Termodynamik och energiteknik E1017 mattaiFöreläsning
15:00 – 16:45 Mekanik och hållfasthetslära 3 E1017 mahlenFöreläsning
2019-12-03 tis08:00 – 09:45 Material- och produktionsstyrning E1017 tiefreÖvning 4
10:00 – 11:45 Leadership and Project Management E1017 BLisG1Seminar
13:00 – 14:45 Non-linear Finite Element Analysis E1017 hanpetLecture
15:00 – 16:45 Mathematics for Intelligent Systems E1017 AandExercise
2019-12-04 ons08:00 – 11:45 Konstruktionselement E1017 wadchrG1Lab
13:00 – 14:45 Work-Human-Technology E1017 coedenG2Seminar - Reserve
2019-12-05 tor08:00 – 09:45 Research Methods in Computer Science and Informatics E1017 ferbruG2Seminar
10:00 – 11:45 Material- och produktionsstyrning E1017 tiefreExtratillfälle, buffert mot variationer, används ej om inte behövs
13:00 – 14:45 Mathematics for Intelligent Systems E1017 AandLecture
15:00 – 16:45 Mathematics for Intelligent Systems E1017 AandExercise
2019-12-06 fre09:00 – 16:00 Produktutvecklingsprojekt E1017 larconSlutredovisning
2020-01-10 fre09:00 – 15:00 E1017 johbjoUtbildningsledarträff
2020-03-06 fre09:00 – 15:00 E1017 johbjoUtbildningsledarträff
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information