Schema för Hälsohögskolan (HHJ)

» Utskriftsvänlig version (Öppnas i nytt fönster)

Din sökning
DatumLokal
2019-07-22 - 2020-07-22Ga934
DatumTidKursLokalHjälpmedelLärareGruppMoment
2019-08-19 mån10:00 – 12:00 Klinisk fysiologi, introduktionskurs Ga934 BolKUpprop- Programinformation Biomed. Analytiker inr. Klinisk Fysiologi
10:30 – 10:50 Ga934 jcarVisa kursböcker anat-fys för BMA klin fys
2019-08-23 fre11:00 – 12:00 Klinisk fysiologi, introduktionskurs Ga934 BolKKursintroduktion/ Programinformation Biomed. Analytiker inr. Klinisk Fysiologi
2019-08-26 mån10:30 – 12:00 Prosthetics and Orthotics Introduction Ga934 berricCourse introduction, Mandatory
13:00 – 15:00 Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga934 strtilKursintroduktion
2019-08-27 tis08:00 – 12:00 Hälsokommunikation Ga934 ekmaimKursintroduktion

Föreläsning: Teoretiska perspektiv, begrepp och modeller för kommunikation

Föreläsning: Patientcentrering - Information, undervisning och lärande
13:00 – 17:00 Psykologiska perspektiv i socialt arbete Ga934 SjMiKursstart + introduktion till psykologi. Obligatorisk närvaro.
2019-08-28 ons10:00 – 12:00 Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga934 giomarTema Existentiell omvårdnad
Föreläsning
13:00 – 16:00 Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga934 strtilTema Psykisk ohälsa
Föreläsning
Neuropsykiatriska funktionshinder
Gästföreläsare Anette Ekerheim, enhetschef, Neuropsykiatriska teamet Länssjukhuset Ryhov.
2019-08-29 tor08:00 – 12:00 Hälsokommunikation Ga934 ekmaimFöreläsning: Professionella samtal och professionalitet Föreläsning: Kommunikation som social aktivitet Litteraturseminarium: Ungas tandhälsa, individ och samhälle lärande
2019-08-30 fre08:30 – 12:00 Civilrätt Ga934 SaRoEU-rätt
2019-09-02 mån08:00 – 12:00 Vetenskapsteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning Ga934 JohDavFöreläsning: kvantitativ metod ? grundläggande statistik
13:00 – 16:00 Orthotic Management and Biomechanics I Ga934 LaLoExisting legislation, quality registries and guidelines on AFO
2019-09-03 tis08:30 – 12:00 Civilrätt Ga934 SaRoStraffrätt
13:00 – 15:00 Civilrätt Ga934 SaRoProcessrätt
2019-09-04 ons13:00 – 14:30 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap, Prosthetics and Orthotics Introduction, Socialt arbete, profession och kunskapsområde Ga334, Ga442, Ga528, Ga934, Gc310, Gc311, Gd307, Hc216, Hc217 berric, boragn, ediann, graann, johmal, jonthe, liafri, morvan, odeper, ThiFreIPL. Seminariegrupp A-I.
2019-09-05 tor08:30 – 12:00 Civilrätt Ga934 SaRoSkadestånd och ersättning.
13:00 – 15:00 Socialt arbete, profession och kunskapsområde Ga934 ediannInternationellt arbete, PPU, fältuppgift, övrig information.
2019-09-09 mån08:00 – 17:00 Ga934 JoSuUppdragsutbildning KINA (IFG)
2019-09-10 tis08:00 – 17:00 Ga934 JoSuUppdragsutbildning KINA (IFG)
2019-09-12 tor13:00 – 17:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap, Prosthetics and Orthotics Introduction, Socialt arbete, profession och kunskapsområde Ga1031, Ga334, Ga442, Ga527, Ga931, Ga934, Gc310, Gc311, Gd307 berric, boragn, ediann, graann, johmal, jonthe, liafri, morvan, odeper, ThiFreIPL. Seminariegrupp A-I.
2019-09-13 fre08:00 – 17:00 Ga934 JoSuUppdragsutbildning Kina (IFG)
2019-09-16 mån08:00 – 17:00 Ga934 JoSuUppdragsutbildning KINA.
2019-09-17 tis08:00 – 17:00 Ga934 JoSuUppdragsutbildning KINA
2019-09-18 ons08:00 – 12:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap, Prosthetics and Orthotics Introduction, Socialt arbete, profession och kunskapsområde Ga1031, Ga334, Ga528, Ga931, Ga932, Ga934, Gc310, Gc311 berric, boragn, ediann, graann, johmal, jonthe, liafri, morvan, odeper, ThiFreIPL. Seminariegrupp A-I. Tema 1:1.
13:00 – 16:00 Ga934 JoSuUppdragsutbildning KINA
2019-09-19 tor13:00 – 17:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap, Prosthetics and Orthotics Introduction, Socialt arbete, profession och kunskapsområde Ga1031, Ga334, Ga528, Ga931, Ga934, Gc310, Gc311, Gd307 berric, boragn, ediann, graann, johmal, jonthe, liafri, morvan, odeper, ThiFreIPL. Studiegrupp tema 2.
2019-09-20 fre10:00 – 12:00 Vetenskapsteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning Ga934 ekmaimFöreläsning: Kvalitativa metoder och induktiva processer
2019-09-23 mån13:00 – 15:00 Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer Ga934 GBInTema Akut ohälsa
Resurstillfälle
Omvårdnad vid akut omhändertagande och trauma
Frågor läggs in i därför avsett diskuteraforum i Pingpong. Resurstillfället kommer sedan att utgå från dessa frågor samt att föreläsaren visar och diskuterar en del praktiskt material.
2019-09-24 tis13:00 – 15:00 Ledarskap i personcentrerad omvårdnad Ga934 lindanPresentation Personligt Förbättringsarbete Projektgrupp 1-10 (alla tillsammans)
2019-09-25 ons08:30 – 12:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap, Prosthetics and Orthotics Introduction, Socialt arbete, profession och kunskapsområde Ga1031, Ga334, Ga442, Ga528, Ga932, Ga934, Gc310, Gc311 berric, boragn, ediann, graann, johmal, jonthe, liafri, morvan, odeper, ThiFreIPL. Seminariegrupp A-E Tema 2.
13:00 – 17:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap, Prosthetics and Orthotics Introduction Ga1031, Ga334, Ga442, Ga528, Ga932, Ga934, Gc310, Gc311 berric, boragn, ediann, graann, johmal, jonthe, liafri, morvan, odeper, ThiFreIPL. Seminariegrupp F-I Tema 2.
2019-09-26 tor08:00 – 12:00 Psykologiska perspektiv i socialt arbete Ga934 GMatIntroduktion till utvecklingspsykologi/utvecklingsekologi - föreläsning
2019-09-27 fre10:00 – 13:00 Psykologiska perspektiv i socialt arbete Ga934 JohDavUtvecklingspsykologi
2019-09-30 mån10:00 – 12:00 Vetenskaplig metod, fortsättningskurs, Vetenskaplig metod, fortsättningskurs Ga934 AndeAnKursintroduktion
13:00 – 15:00 Vetenskaplig metod, fortsättningskurs, Vetenskaplig metod, fortsättningskurs Ga934 AndeAnForskningsprocessen
2019-10-01 tis10:00 – 15:00 Förvaltningsrätt Ga934 SaRoIntroduktion till förvaltningsrätten.
2019-10-02 ons08:00 – 15:00 Socialt arbete, profession och kunskapsområde Ga934 ediann, ekmaim8-12 Internationellt socialt arbete. 13-15 Kvalitativ metod (grunderna)
2019-10-03 tor08:00 – 12:00 Förvaltningsrätt Ga934 SaRoKommunalrätt
13:00 – 17:00 Omvårdnad vid sviktande hälsa Ga528, Ga721, Ga934, Gc310 strtilSeminarier
2019-10-04 fre08:00 – 10:00 Vetenskaplig metod, fortsättningskurs, Vetenskaplig metod, fortsättningskurs, Vetenskaplig metod, fortsättningskurs Ga934 abeannForskningsetik
10:00 – 13:00 Arbetsliv och organisation Ga934 HKarOrganisationsteorier
2019-10-07 mån10:00 – 12:00 Vetenskaplig metod, fortsättningskurs, Vetenskaplig metod, fortsättningskurs, Vetenskaplig metod, fortsättningskurs Ga934 BAndKvantitativ metod
2019-10-08 tis08:00 – 12:00 Förvaltningsrätt Ga934 SaRoHandläggning och beslut
2019-10-09 ons10:00 – 12:00 Social Work with Groups and in Community, Social Work, Social Change with Groups and in Community Ga934 ABirWorkshop ethnicity, empowerment (Ghana)
13:00 – 15:00 Social Work with Groups and in Community, Social Work, Social Change with Groups and in Community Ga934 ABirSocial inequalities (Ghana)
2019-10-10 tor08:00 – 12:00 Personcentrerad vård i ett livscykelperspektiv Ga934 parjanFöreläsning: Verbal och icke verbal kommunikation
13:00 – 17:00 Personcentrerad vård i ett livscykelperspektiv Ga934 andcarFöreläsning: Geriatrisk omvårdnad
2019-10-15 tis08:00 – 12:00 Förvaltningsrätt Ga934 SaRoOffentlighet, sekretess och personuppgifter
2019-10-16 ons10:00 – 12:00 Förvaltningsrätt Ga934 SaRoFörvaltningsprocessen
13:00 – 15:00 Förvaltningsrätt Ga934 SaRoKontrollen över förvaltningen
2019-10-17 tor08:00 – 12:00 Förvaltningsrätt Ga934 SaRoAsylprocessen I
2019-10-20 sön08:00 – 22:00 Ga934Högskoleprovet
2019-10-21 mån08:00 – 17:00 Ga934 ostlenSK-kurs
2019-10-22 tis08:00 – 17:00 Ga934 ostlenSK-kurs
2019-10-23 ons08:00 – 17:00 Ga934 ostlenSK-kurs
2019-10-24 tor13:00 – 15:00 Socialt arbete, profession och kunskapsområde Ga934 ediann, sivannPresentation av forskning av lektor Anna S.
2019-10-25 fre08:00 – 15:00 Psykologiska perspektiv i socialt arbete Ga442, Ga934 johmal, SjMiFältuppgift - redovisning/examination
2019-11-21 tor10:00 – 12:00 Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad Ga934 KaMa, odeperPraktisk tillämpning + arbetsfysiologi ABC Grupp 1 - 8
13:00 – 15:00 Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad Ga934 KaMa, odeperPraktisk tillämpning + arbetsfysiologi ABC Grupp 9 - 16
2019-12-18 ons09:00 – 15:00 Ga934 HalJenGrundkurs gerontologi
2020-01-07 tis13:00 – 17:00 Socialt arbete, utredning, handläggning och dokumentation Ga934 egogunExamination - seminarium SimChild
2020-01-09 tor08:00 – 10:00 Socialt arbete, utredning, handläggning och dokumentation Ga934 olslenRepetition utredning, handläggning och dokumentation
10:00 – 15:00 Socialt arbete, utredning, handläggning och dokumentation Ga934 ediannEtiska dilemman i handläggning 10-12. VFU information 13-15.
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information