Schema för Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)

» Utskriftsvänlig version (Öppnas i nytt fönster)

Din sökning
DatumLokal
2019-07-22 - 2020-07-22Ha209

Ditt schema innehåller flera grupper. Ta bort bocken på de grupper du inte vill se.

         
DatumTidKursLokalHjälpmedelLärareGruppMoment
2019-08-15 tor13:00 – 15:00 Ha209 magnboAvdelningsmöte ÄLG
2019-08-19 mån08:30 – 12:30 Management and Planning in International Work Ha209 hjecarCourse introduction and International development cooperation
Introduction assignment 1
13:00 – 15:45 Matematik I för grundlärare 4-6 Ha209 widandFöreläsning 1
2019-08-20 tis08:30 – 12:30 Management and Planning in International Work Ha209 hjecarSwedish Aid policy framework and Result based management
15:00 – 17:00 Organizing and Leading Change Ha209 ishlar2. Perspectives on Organisational Change
Reading: Burke Ch 5,6.
Van de Ven, A. H., & Poole, M. S. (2005). Alternative Approaches for Studying Organizational Change. Organization Studies: 26 (9), 1377-1404.
2019-08-21 ons09:00 – 12:00 Bedömning och betygssättning för ämneslärare (UVK) Ha209 schthePedagogisk planering och relationen mellan kursplanens olika delar
13:00 – 16:00 Specialpedagogik för grundlärare F-3 (UVK) Ha209 DHGuFöreläsning
Tal- och språkstörningar
2019-08-22 tor09:00 – 12:00 Didaktiskt arbete i förskolan II Ha108, Ha209, Hb217b, Hb217c, Hb229, Hb313, Hb314, Hb316b, Hb323, Hb329, Hd418, Hd419, Hd420, Hd421 ohmchaLitteraturseminarium
2019-08-23 fre09:00 – 12:00 Management and Planning in International Work Ha208, Ha209, Ha215, Hb217b, Hb217c hjecarSwedish aid Debate Making deveopment work; What works and what doesn´t?
Compulsery and part of assignment 1
12:00 – 13:00 Management and Planning in International Work Ha209 SvASInformation om MFS och examensarbetet
2019-08-26 mån10:00 – 16:00 Management and Planning in International Work Ha209 hjecarSwedish aid Debate Making deveopment work; What works and what doesn´t?
Compulsery and part of assignment 1
SIda Guest lecture
2019-08-27 tis09:00 – 16:00 Svenska ll - Tidig läs- och skrivutveckling för grundlärare F-3 Ha209Föreläsning: Att skriva sig till läsning med lärplatta (Gunilla Celen)
2019-08-28 ons08:00 – 10:00 Kommunikation, reklam och marknad Ha209 linulfFöreläsning
10:00 – 16:00 Utbildningsvetenskaplig kärna III (VAL) Ha209 HMar
16:30 – 19:00 Skolnära forskningsmetoder och forskningsdesign, VAL Ha209 bacjoh, HMar
2019-08-30 fre09:00 – 12:00 Didaktiskt arbete i förskolan II Ha209 baclin, KrJeIntro uppgift KonstArt
2019-09-02 mån08:00 – 17:00 Didaktiskt arbete i förskolan II Ha108, Ha118, Ha209Gruppstudier KonstArt
2019-09-03 tis10:00 – 13:00 Organisationen: en introduktion Ha209 hala
13:00 – 16:00 English for Secondary School Subject Teachers, 31-60 credits, Historia för ämneslärare, 31-60 hp, Religionsvetenskap för ämneslärare, 31-60 hp, Svenska för ämneslärare, 31-60 hp, Samhällskunskap för ämneslärare, 31-60 hp Ha209 GLarGemensam ämnesdidaktsik föreläsning för ämneslärarprogrammet- Bedömning och betygssättning
2019-09-04 ons13:00 – 16:00 Specialpedagogik för grundlärare F-3 (UVK), Specialpedagogik för grundlärare 4-6 (UVK) Ha209, Hc319, Hc320 CMar, SaGu, svahelRedovisning gruppuppgift
2019-09-05 tor09:00 – 16:00 Didaktiskt arbete i förskolan II Ha118, Ha209 baclinGruppstudier KonstArt
2019-09-06 fre09:00 – 16:00 Didaktiskt arbete i förskolan II Ha118, Ha209 KrJeGruppstudier KonstArt
2019-09-09 mån09:00 – 12:00 Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I (UVK) Ha209 ObJoCSkolans historik
13:00 – 16:00 Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I (UVK) Ha209 ObJoASkolans historik
2019-09-10 tis09:00 – 12:00 Matematik I för grundlärare 4-6 Ha209, Ha303, Ha311 jarkarLaboration 1 Planering av matematik lektion
13:00 – 16:00 Matematik I för grundlärare 4-6 Ha209, Ha303, Ha311 jarkarGrupparbete laboration 1
2019-09-12 tor08:00 – 12:00 Bedömning och betygssättning för ämneslärare (UVK) Ha209 schtheWorkshop skolans dokumentations- och feedbackpraktiker
13:00 – 16:00 Fritidshemmet som praktik för multimodalitet och interkulturalitet Ha209 eklannExaminerande redovisning: Intersektionalitet
2019-09-13 fre08:30 – 15:45 Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) - Internationellt arbete Ha209 hjecarVFU information
2019-09-16 mån09:00 – 12:00 Matematik I för grundlärare 4-6 Ha209 carmon, jarkar, mape, widandHanledning inför skriftlig tentamen Grupp A 9-12
Handledning inför enskild skrivuppgift Grupp B 10-12, Monica och Karin finns på sina rum
13:00 – 16:00 Matematik I för grundlärare 4-6 Ha209 carmon, jarkar, mape, widandHanledning inför skriftlig tentamen Grupp B 13-16 Handledning inför enskild skrivuppgift Grupp A 13-15, Monica och Karin finns på sina rum
2019-09-17 tis09:00 – 12:00 Barns språkliga lärande och kommunikation i förskolan Ha209, Hb323 JWGuSeminarium flerspråkighet i förskolan
Grupp C och D kl 9-12
2019-09-18 ons13:00 – 17:00 Specialpedagogik, grundkurs Ha209 SaGuFöreläsning
Litteraturseminarium
2019-09-19 tor10:00 – 12:00 Communication Across Cultures, Sustainability and Communication Ha209 frimiaBlock 4 - Guest lecture/workshop - Normstorm - part 2
13:00 – 16:00 Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I (UVK) Ha209, Ha215, Hb117, Hb419, Hb420, Hb422, Hc114, Hc317, Hc318, Hd418, Hd419, Hd420 BaIn, carmon, eklann, ElNi, halann, HaTh, joneva, karama, kjomar, norlen, schthe, svahelExamminationstillfälle del 2
2019-09-20 fre08:30 – 10:30 Ha209 JaMLJU exam, reservsal
2019-09-23 mån10:00 – 12:00 Matematik IV för grundlärare F-3, Matematik IV för grundlärare 4-6 Ha209 EkAL, mapeIntroduktion learning study och kursstart
13:00 – 14:45 Ekonomi, entreprenörskap och marknadsföring Ha209 varmagFöreläsning 5a
2019-09-24 tis09:00 – 16:00 Ha209 widandReserv några vecokr till jag fått besked från föreläsare
2019-09-25 ons09:00 – 16:00 Svenska ll - Tidig läs- och skrivutveckling för grundlärare F-3 Ha209 OhKlFöreläsning: mulitmodal berättelse
2019-09-26 tor09:00 – 12:00 Matematik II för grundlärare 4-6 Ha209 iPad HLK Bild/Matematik 1 (15 st), iPad HLK Bild/Matematik 2 (10 st)IKT Labb Med Isabell Johansson
Grupp B
13:00 – 16:00 Matematik II för grundlärare 4-6 Ha209 iPad HLK Bild/Matematik 1 (15 st), iPad HLK Bild/Matematik 2 (10 st)IKT Labb med Isabell Johansson
Grupp A
2019-09-27 fre10:00 – 16:00 Förskollärarens profession Ha209 rytcatKollektiva minnesberättelser - föreläsning
Samlingssalen
2019-09-30 mån09:00 – 12:00 Didaktiskt arbete i förskolan II, Förskollärarens profession Ha209, Hb117, Hc318, Hc319, Hc320 ohmcha, wenkriDid II - Förskollärarens profession
Gör din röst hörd - presentation av examensarbete
13:00 – 15:00 Communication Perspectives Ha209Föreläsning
2019-10-01 tis09:00 – 16:00 Fritidshemmet som praktik för multimodalitet och interkulturalitet Ha209 baclinWorkshop IKT på fritidshemmet: Grupp 1 fm, Grupp 2 em
2019-10-02 ons08:00 – 12:00 Förskollärarens profession Ha209 wenkriNormstorm
12:30 – 17:00 Matematik II för grundlärare 4-6 Ha209Labb 2 GeoGebra Anders och Svetlana
2019-10-03 tor09:00 – 12:00 Svenska ll - Tidig läs- och skrivutveckling för grundlärare F-3 Ha209 almaneFöreläsning: Barnbokens byggklossar
2019-10-07 mån09:00 – 12:00 Matematik II för grundlärare 4-6 Ha108, Ha209, Ha215 wibisaIntroduktion till Seminarium 4:
Estetiska uttrycksformer och mönster‐ konstruktion mönster, symmetrier
13:00 – 16:00 Matematik II för grundlärare 4-6 Ha108, Ha209, Ha215 wibisaGrupparbete ‐ verkstad Inför Seminarium 4: 14/10
2019-10-08 tis09:00 – 16:00 Svenska ll - Tidig läs- och skrivutveckling för grundlärare F-3 Ha209 almaneSeminarium
2019-10-09 ons08:30 – 10:00 English for Secondary School Subject Teachers, 31-60 credits, Historia för ämneslärare, 31-60 hp, Religionsvetenskap för ämneslärare, 31-60 hp, Svenska för ämneslärare, 31-60 hp, Samhällskunskap för ämneslärare, 31-60 hp Ha209 kjomarGemensam ämnesdidaktisk föreläsning för ämneslärarprogrammet- Språkutvecklande arbetssätt Ämne 2
10:30 – 12:00 English for Secondary School Subject Teachers, 31-60 credits, Historia för ämneslärare, 31-60 hp, Religionsvetenskap för ämneslärare, 31-60 hp, Svenska för ämneslärare, 31-60 hp, Samhällskunskap för ämneslärare, 31-60 hp Ha209 kjomarGemensam ämnesdidaktisk föreläsning- Språkutvecklande arbetssätt Ämne 1
2019-10-10 tor08:00 – 16:00 Förskollärarens profession Ha209, Ha215, Ha311, Hb313, Hb314, Hb316b, Hb419 almann, wenkriWorkshop; Professionen i praktiken. Avslutning och återkoppling med Jennie Ahlgren
2019-10-11 fre08:30 – 10:20 Matematik II för grundlärare 4-6 Ha209 widandLaboration 3
Geometriska konstruktioner Grupp A
10:40 – 12:30 Matematik II för grundlärare 4-6 Ha209 widandLaboration 3 Geometriska konstruktioner Grupp B
13:30 – 15:00 Matematik II för grundlärare 4-6 Ha209 widandHandledning inför skriftlig tentamen öppen
2019-10-14 mån09:00 – 12:00 Matematik II för grundlärare 4-6 Ha209 wibisaSeminarium 4 Grupp B
13:00 – 16:00 Matematik II för grundlärare 4-6 Ha209 wibisaSeminarium 4 Grupp A
2019-10-15 tis09:00 – 10:30 Matematik II för grundlärare 4-6 Ha209 carmon, jarkarIntroduktion till individuell skrivuppgift
2019-10-16 ons09:00 – 16:00 Ha209Seminarium 5 Flersråkighet etc Amale, inte klart
2019-10-17 tor13:00 – 16:30 Socialpsykologi med grupprocesser Ha209 aktvez, ishlarInterpersonal attraktion, Aronson, kap:10 + Gruppövningar
2019-10-18 fre09:00 – 12:00 Didaktiskt arbete i förskolan II Ha108, Ha209, Ha215, Ha303, Ha305, Hb420, Hc114, Hc222, Hc318, Hc319, Hd418, Hd419, Hd420, Hd421 AndS, ohmcha, ryljohExamination Seminarium
12:30 – 13:30 Matematik II för grundlärare 4-6 Ha209, Ha311 widandProblemlösnings-övning i grupp, gruppB
13:40 – 16:40 Matematik II för grundlärare 4-6 Ha209 widandHandledning inför skriftlig tentamen
2019-10-21 mån10:00 – 13:00 Migration och integration Ha209 bergjo, nilmagKursintroduktion och föreläsning
2019-10-22 tis10:00 – 13:00 Migration och integration Ha209 bergjoFÖreläsning
2019-10-24 tor08:00 – 17:00 Ha209, Hb117 lunbirFörskoleklass
2019-10-28 mån08:00 – 09:30 Utvärdering och utveckling och verksamhetsförlagd utbildning III för grundlärare fritidshem (UVK) Ha209 eklann, ElNiKursstart UoU
09:30 – 12:30 Matematik II för grundlärare 4-6 Ha209 widandFöreläsning 7
13:00 – 16:00 English for Teachers in Preschool Class and Primary School Years 1-3 Ha209 DHGuEngelska F-3
Kursintroduktion
2019-10-29 tis09:00 – 16:00 Ha209Engelska F-3
09:00 – 16:00 English for Teachers in Preschool Class and Primary School Years 1-3 Ha209 DHGuEngelska F-3
09:00 – 12:00 English for Teachers in Preschool Class and Primary School Years 1-3 Ha209 norlen
2019-10-30 ons09:00 – 16:00 English for Teachers in Preschool Class and Primary School Years 1-3 Ha209 DHGuEng F-3
2019-10-31 tor10:00 – 13:00 English for Teachers in Preschool Class and Primary School Years 1-3 Ha209 maljenWriting 1
2019-11-01 fre09:00 – 12:00 Vetenskapliga perspektiv och metoder (UVK) Ha209, Hb221, Hc114, Hc216, Hc217, Hc318, Hc319, Hc320Seminarium: Vad är kunskap? (Obligatoriskt) Särskilt seminarieschema kommer i Canvas
13:00 – 16:00 Vetenskapliga perspektiv och metoder (UVK) Ha209, Hb221, Hc114, Hc216, Hc217, Hc318, Hc319, Hc320Seminarium: Vad är kunskap? (Obligatoriskt) Särskilt seminarieschema kommer i Canvas
2019-11-04 mån09:00 – 12:00 Ha209 AdWe, almann, HedM, JWGuVFU-konferens, lärarutbildning
13:00 – 16:00 English for Teachers in Preschool Class and Primary School Years 1-3 Ha209 norlen
2019-11-05 tis10:00 – 13:00 English for Teachers in Preschool Class and Primary School Years 1-3 Ha209 DeAnPhonetics 1
14:00 – 17:00 English for Teachers in Preschool Class and Primary School Years 1-3 Ha209 DeAnGrammar 1
2019-11-06 ons09:00 – 16:00 English for Teachers in Preschool Class and Primary School Years 1-3 Ha209 DHGuEngelska F-3
2019-11-07 tor09:00 – 12:00 English for Teachers in Preschool Class and Primary School Years 1-3 Ha209 DHGuEngelska F-3
13:00 – 16:00 Ha209 magnboAvdelningsmöte ÄLG
2019-11-11 mån13:00 – 16:00 English for Teachers in Preschool Class and Primary School Years 1-3 Ha209 norlenEngelska F-3
2019-11-12 tis10:00 – 13:00 English for Teachers in Preschool Class and Primary School Years 1-3 Ha209 DeAnPhonetics 2
2019-11-13 ons09:00 – 16:00 English for Teachers in Preschool Class and Primary School Years 1-3 Ha209 DHGuEngelska F-3
2019-11-14 tor10:00 – 13:00 English for Teachers in Preschool Class and Primary School Years 1-3 Ha209 maljenWriting 2
13:00 – 17:00 Migration och integration Ha209
2019-11-18 mån13:00 – 16:00 English for Teachers in Preschool Class and Primary School Years 1-3 Ha209 norlenEngelska F-3
2019-11-19 tis10:00 – 13:00 English for Teachers in Preschool Class and Primary School Years 1-3 Ha209 DeAnPhonetics examination
2019-11-20 ons09:00 – 16:00 English for Teachers in Preschool Class and Primary School Years 1-3 Ha209 DHGuEngelska F-3
2019-11-21 tor10:00 – 13:00 English for Teachers in Preschool Class and Primary School Years 1-3 Ha209 DeAnGrammar 2
2019-11-25 mån13:00 – 16:00 English for Teachers in Preschool Class and Primary School Years 1-3 Ha209 norlenEngelska F-3
2019-11-26 tis09:00 – 16:00 English for Teachers in Preschool Class and Primary School Years 1-3 Ha209 DHGuEngelska F-3
2019-11-28 tor10:00 – 13:00 English for Teachers in Preschool Class and Primary School Years 1-3 Ha209 DeAnGrammar 3
14:00 – 17:00 English for Teachers in Preschool Class and Primary School Years 1-3 Ha209 lincla
2019-11-29 fre10:00 – 12:00 Migration och integration Ha209
2019-12-02 mån09:00 – 16:00 English for Teachers in Preschool Class and Primary School Years 1-3 Ha209 DHGuICT Gunilla Celén
11:00 – 12:00 Matematik III för grundlärare 4-6 Ha209 carmon, widandKursstart och introduktion Laboration 1 läromedelsgranskning
2019-12-03 tis09:00 – 16:00 English for Teachers in Preschool Class and Primary School Years 1-3 Ha209 DHGuEngelska F-3
2019-12-04 ons09:00 – 16:00 English for Teachers in Preschool Class and Primary School Years 1-3 Ha209 DHGuEngelska F-3
2019-12-05 tor10:00 – 13:00 English for Teachers in Preschool Class and Primary School Years 1-3 Ha209 maljenWriting 3
14:00 – 17:00 English for Teachers in Preschool Class and Primary School Years 1-3 Ha209 lincla
2019-12-06 fre09:00 – 12:00 Matematik III för grundlärare 4-6 Ha209 lunbirSeminarium 1 Algebra
2019-12-09 mån13:00 – 16:00 English for Teachers in Preschool Class and Primary School Years 1-3 Ha209 DHGuEngelska F-3
2019-12-10 tis09:00 – 16:00 English for Teachers in Preschool Class and Primary School Years 1-3 Ha209 DHGuEngelska F-3
2019-12-11 ons10:00 – 17:00 English for Teachers in Preschool Class and Primary School Years 1-3 Ha209 linclaOral examinations
2019-12-12 tor10:00 – 13:00 English for Teachers in Preschool Class and Primary School Years 1-3 Ha209 DeAnGrammar 4
2019-12-13 fre09:00 – 12:00 Matematik III för grundlärare 4-6 Ha209 kerklaSeminarium 2 Mönster
2019-12-16 mån09:00 – 12:00 Matematik III för grundlärare 4-6 Ha209Föreläsning 8 Kombinatorik Andreas Eckert
13:00 – 16:00 Ha209Engelska F-3
13:00 – 16:00 English for Teachers in Preschool Class and Primary School Years 1-3 Ha209 DHGuEngelska F-3
2019-12-17 tis10:00 – 13:00 English for Teachers in Preschool Class and Primary School Years 1-3 Ha209 DeAnGrammar 5
2019-12-18 ons09:00 – 16:00 English for Teachers in Preschool Class and Primary School Years 1-3 Ha209 DHGuEngelska F-3
2019-12-19 tor09:00 – 16:00 English for Teachers in Preschool Class and Primary School Years 1-3 Ha209 DHGuEngelska F-3
2019-12-20 fre09:00 – 12:00 English for Teachers in Preschool Class and Primary School Years 1-3 Ha209 DHGuEngelska F-3
2020-01-07 tis09:00 – 16:00 Ha209Engelska F-3
2020-01-16 tor08:00 – 17:00 Utvärdering och utveckling och verksamhetsförlagd utbildning III för grundlärare fritidshem (UVK) Ha209, Ha215 eklann, ElNiExamination
2020-01-28 tis08:00 – 17:00 Arkad, Ha209, He102, Orangeriet andejoJTH AI dag/konferans
2020-01-29 ons08:00 - 24:00 Ha108, Ha118, Ha120, Ha209, Ha211 ohmchaDid I - Estetiska lärprocesser
Fre - Examination
2020-01-30 tor00:00 - 24:00 Ha108, Ha118, Ha120, Ha209, Ha211 ohmchaDid I - Estetiska lärprocesser
Fre - Examination
2020-01-31 fre00:00 - 17:00 Ha108, Ha118, Ha120, Ha209, Ha211 ohmchaDid I - Estetiska lärprocesser
Fre - Examination
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information