Schema för Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)

» Utskriftsvänlig version (Öppnas i nytt fönster)

Din sökning
DatumLokal
2019-07-22 - 2020-07-22Ha215
DatumTidKursLokalHjälpmedelLärareGruppMoment
2019-08-20 tis09:00 – 11:00 Ha215 maljenCulture and Society: Oral Exam, retake
Examiner: Philippa Joy Berglund
2019-08-22 tor10:00 – 13:00 Svenska för ämneslärare, 61-90 hp Ha215 LuBaSvenskans släkthistoria
2019-08-23 fre09:00 – 12:00 Management and Planning in International Work Ha208, Ha209, Ha215, Hb217b, Hb217c hjecarSwedish aid Debate Making deveopment work; What works and what doesn´t?
Compulsery and part of assignment 1
2019-08-27 tis10:00 – 12:00 Svenska för ämneslärare, 61-90 hp Ha215 LuBaRunsvenska
2019-08-29 tor10:00 – 12:00 Bild för lärare åk 1-3 (1-30 hp). Ingår i Lärarlyftet II, Bild för lärare åk 4-6 (1-30 hp). Ingår i Lärarlyftet II, Bild för fritidspedagoger eller motsvarande (1-30 hp). Ingår i Lärarlyftet II Ha215 OhKlNärträff 4
13:00 – 16:00 Svenska ll - Tidig läs- och skrivutveckling för grundlärare F-3 Ha215, Hb229, Hb316b, Hb323, Hd418 halannHem och expertgrupper
2019-08-30 fre09:00 – 12:00 Samhällskunskap för ämneslärare, 31-60 hp Ha215 schtheSamhällskunskapsdidaktik
13:00 – 16:00 Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I (UVK) Ha215, Hb316b, Hb420, Hb422, Hc114, Hc317, Hc318, Hc319, Hd418, Hd419, Hd420, Hd421 BaIn, carmon, eklann, ElNi, halann, HaTh, joneva, karama, kjomar, norlen, schthe, svahelReflektionsuppgift 1 i grupp
2019-09-03 tis09:00 – 16:00 Ha215
2019-09-04 ons09:00 – 16:00 Ha215
2019-09-05 tor10:00 – 12:00 Ha215 SMikSeminarium Helene Hugo
13:00 – 16:00 Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I (UVK) Ha215, Ha303, Ha305, Hb220, Hb316b, Hb419, Hb420, Hb422, Hc114, Hd418, Hd419, Hd420 BaIn, carmon, eklann, ElNi, halann, HaTh, joneva, karama, kjomar, norlen, schthe, svahelExaminationstillfälle del 1 enligt särskilt schema
2019-09-06 fre08:00 – 17:00 Ha215 HaTh
2019-09-09 mån09:00 – 12:00 Ha215 EcYvGrupparbete
13:00 – 16:00 Didaktiskt arbete i förskolan II Ha108, Ha215 baclin, wibisaRedovisning KonstArt
2019-09-10 tis09:00 – 16:00 Didaktiskt arbete i förskolan II Ha108, Ha215 baclin, wibisaRedovisning KonstArt
2019-09-12 tor13:00 – 16:00 Ha215 eklannExamination
2019-09-13 fre08:00 – 12:00 Naturorienterande ämnen och teknik II för grundlärare F-3 Ha108, Ha215, Ha303, Ha305, Ha308, Ha309, Ha311, Ha408, Hb217b, Hb217c, Hb219, Hb316b, Hc113, Hc216, Hc317, Hd418 BePe, EcYvNoTk F-3 II, Undervisning åk 3
13:00 – 16:00 Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I (UVK) Ha108, Ha215, Hb117, Hb419, Hb420, Hb422, Hc114, Hc216, Hc217, Hc317, Hc318, Hc319 BaIn, carmon, eklann, ElNi, halann, HaTh, joneva, karama, kjomar, norlenReflektionsuppgift 2 i grupp
2019-09-17 tis13:00 – 16:00 Svenska för ämneslärare, 61-90 hp Ha215 rosjes
2019-09-19 tor08:30 – 10:00 Ha215 AdWe, andhel, BaIn, carmon, eklann, ElNi, halann, HaTh, joneva, linulr, norlen, ObJo, SaGu, schthe, SMik, svahelKursuppföljning FSLV
10:00 – 13:00 Bedömning och betygssättning för ämneslärare (UVK) Ha215, Hd418, Hd421 GLar, schthe, torrogExaminationsseminarium
13:00 – 16:00 Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I (UVK) Ha209, Ha215, Hb117, Hb419, Hb420, Hb422, Hc114, Hc317, Hc318, Hd418, Hd419, Hd420 BaIn, carmon, eklann, ElNi, halann, HaTh, joneva, karama, kjomar, norlen, schthe, svahelExamminationstillfälle del 2
2019-09-20 fre08:00 – 17:00 Introduction to Interventions in Childhood Ha215 BAEv, mchelaExamination seminar asssignment 2
9:00-12:00: Group 1 & 2
13:00-16:00: Group 3 & 4
2019-09-23 mån13:00 – 16:00 Matematik IV för grundlärare F-3, Matematik IV för grundlärare 4-6 Ha215, Ha303, Ha309, Hb116 EkAL, GuRoÄmnesdidaktisk fördjupning Gemensam start i Hb116
2019-09-24 tis13:00 – 16:00 Svenska för ämneslärare, 31-60 hp Ha215 almaneUtredande och argumenterande texttyper
Övning: språkriktighet
2019-09-26 tor13:00 – 16:00 Svenska för ämneslärare, 61-90 hp Ha215 rosjes
2019-09-27 fre10:00 – 16:00 Förskollärarens profession Ha208, Ha215 rytcatKollektiva minnesberättelser - grupparbete
2019-10-01 tis13:00 – 15:00 Sustainability and Communication Ha215 BaLeBlock 3 - Economical aspects of sustainable communication
2019-10-02 ons13:00 – 16:00 Svenska för ämneslärare, 31-60 hp Ha215 almaneSkolans och elevernas språkbruk
2019-10-03 tor10:00 – 14:00 Religionsvetenskap för ämneslärare, 61-90 hp Ha215 kjomarSeminarium didaktik: Uppgift: Barnes
2019-10-04 fre08:00 – 16:00 Förskollärarens profession Ha215, Hb117, Hc319 linulr, rosjos, wenkriExamination 1. Grupper finnas på pingpong.
2019-10-07 mån09:00 – 12:00 Matematik II för grundlärare 4-6 Ha108, Ha209, Ha215 wibisaIntroduktion till Seminarium 4:
Estetiska uttrycksformer och mönster‐ konstruktion mönster, symmetrier
13:00 – 16:00 Matematik II för grundlärare 4-6 Ha108, Ha209, Ha215 wibisaGrupparbete ‐ verkstad Inför Seminarium 4: 14/10
2019-10-08 tis11:00 – 16:00 Fritidshemmet som praktik för multimodalitet och interkulturalitet Ha118, Ha211, Ha215 wibisaWorkshop: Multimodalitet
2019-10-09 ons09:00 – 16:00 Fritidshemmet som praktik för multimodalitet och interkulturalitet Ha118, Ha211, Ha215 wibisaWorkshop: Multimodalitet
2019-10-10 tor08:00 – 16:00 Förskollärarens profession Ha209, Ha215, Ha311, Hb313, Hb314, Hb316b, Hb419 almann, wenkriWorkshop; Professionen i praktiken. Avslutning och återkoppling med Jennie Ahlgren
2019-10-11 fre08:00 – 17:00 Introduction to Interventions in Childhood Ha215 mchela, ReKaPeer review assignment 3
Group 1: 8:00-12:00
Group 2: 13:00-16:00
2019-10-14 mån16:15 – 17:15 Svenska ll - Tidig läs- och skrivutveckling för grundlärare F-3 Ha108, Ha215, Hb229, Hb323, Hc222 halann, norlen, rosjes, SaGu, svahelMöte med VFU-lärare inför VFU III
2019-10-17 tor09:00 – 16:00 Matematik IV för grundlärare F-3, Matematik IV för grundlärare 4-6 Ha118, Ha215, Ha303, Ha305, Ha311, Hc222 EkAL, jarkar, lunbir, mape, widandHandledning Learning study
2019-10-18 fre09:00 – 12:00 Didaktiskt arbete i förskolan II Ha108, Ha209, Ha215, Ha303, Ha305, Hb420, Hc114, Hc222, Hc318, Hc319, Hd418, Hd419, Hd420, Hd421 AndS, ohmcha, ryljohExamination Seminarium
2019-10-24 tor08:00 – 17:00 Introduction to Interventions in Childhood Ha215 BAEv, mchela, ReKaExam seminars: Assignment 3
N.B. NOTE ROOM NUMBERS AND EXAMINERS BELOW

8:00-12:00 Mats, Hc314
8:00-12:00 Eva, Ha215
13:00-17:00 Karin, Ha215
2019-10-28 mån13:00 – 15:00 Ha215, Ha303Professionsetik
2019-11-06 ons09:00 – 16:00 Bild för grundlärare, 1-15 hp Ha215 OhKl
2019-11-14 tor13:00 – 17:00 Ha108, Ha118, Ha215 almann, daheva, lunbir, ohmchaTillfälle III - Läslyft i förskolan 19/20
2019-11-19 tis10:00 – 13:00 Ha215 DHGuSal för fonetikexamination med eng F-3, förutom Ha209
2019-11-21 tor08:00 – 12:00 Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 - Teknik, Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 - Fysik Ha215, Ha303, Ha308, Ha311, Ha408, Hb317, Hc114, Hc216, Hc217, Hc318, Hc320 EcYvElevbesök, fysikundervisning
2019-11-25 mån13:00 – 16:00 Vetenskapliga perspektiv och metoder (UVK) Ha215, Hb316b, Hc213, Hc217, Hc222 annmar, ReKa, rosjos, SMikG2Seminarium forskningsdesign (Obligatoriskt)
2019-11-26 tis09:00 – 12:00 Vetenskapliga perspektiv och metoder (UVK) Ha108, Ha215, Hb316b, Hb323, Hc213 annmar, ReKa, rosjos, SMikG2Seminarium forskningsdesign (Obligatoriskt)
13:00 – 16:00 Vetenskapliga perspektiv och metoder (UVK) Ha215, Hb316b, Hb323 annmar, ReKa, rosjos, SMikG2Seminarium forskningsdesign (Obligatoriskt)
2019-12-05 tor10:00 – 16:30 Bild för lärare åk 1-3 (1-30 hp). Ingår i Lärarlyftet II, Bild för lärare åk 4-6 (1-30 hp). Ingår i Lärarlyftet II, Bild för fritidspedagoger eller motsvarande (1-30 hp). Ingår i Lärarlyftet II Ha108, Ha215 baclin, wibisaLärarlyftet, närträff 6
2019-12-06 fre09:00 – 16:00 Svenska ll - Tidig läs- och skrivutveckling för grundlärare F-3 Ha215, Hc217, Hc319, Hc320 halann, norlen, rosjes, SaGu, svahelVFU-uppföljning
2019-12-09 mån08:00 – 17:00 Utforskande matematik i förskolan Ha108, Ha215, Hb217c, Hb220, Hb313, Hb314, Hb316b, Hb323, Hc216, Hc217, Hc319, Hc320 EkAL, rosjos, SimUWorkshop variationsteorin
2020-01-07 tis08:00 – 17:00 Utforskande matematik i förskolan Ha215, Hb323 HaTh, hellbo, SimUHandledning barnprogram
2020-01-09 tor09:00 – 16:00 Lärande och utveckling för grundlärare (UVK) Ha118, Ha208, Ha215, Ha303, Hb135, Hb217b, Hb217c, Hb229, Hb313, Hb314, Hb316b, Hb323, Hb329 HamM, SaReLOU G
Litt sem gruppvis fm och em
Schemat - se via pingpong
2020-01-14 tis13:00 – 16:00 Vetenskapliga perspektiv och metoder (UVK) Ha215, Hc213, Hc314, Hc317, Hc318 annmar, CMar, ReKa, rosjos, SMikSeminarium forskningsdesign (Obligatoriskt)
2020-01-15 ons09:00 – 12:00 Vetenskapliga perspektiv och metoder (UVK) Ha215, Hc213, Hc314, Hc317, Hc318 annmar, CMar, ReKa, rosjos, SMikSeminarium forskningsdesign (Obligatoriskt)
2020-01-16 tor08:00 – 17:00 Utvärdering och utveckling och verksamhetsförlagd utbildning III för grundlärare fritidshem (UVK) Ha209, Ha215 eklann, ElNiExamination
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information