Schema för Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)

» Utskriftsvänlig version (Öppnas i nytt fönster)

Din sökning
DatumLokal
2019-07-22 - 2020-07-22Hb116

Ditt schema innehåller flera grupper. Ta bort bocken på de grupper du inte vill se.

              
DatumTidKursLokalHjälpmedelLärareGruppMoment
2019-08-19 mån10:00 – 12:00 Svenska ll - Tidig läs- och skrivutveckling för grundlärare F-3 Hb116Kursstart Svenska II F-3 - Anna
13:00 – 14:00 Specialpedagogik för grundlärare F-3 (UVK) Hb116 SaGuKursstart
14:15 – 16:15 Specialpedagogik för grundlärare F-3 (UVK), Specialpedagogik för grundlärare 4-6 (UVK) Hb116 CMarFöreläsning
Specialpedagogik som kunskapsområde
2019-08-20 tis09:00 – 12:00 Introduktion till HR Hb116 BPIn, ishlarHR Programansvarig Ingela Bergamo-Prvulovic 09.00-09.50
Kursintroduktion 10.00-10.45
Gästföreläsare 11.00-12.00
Läsning
Ulfsdotter Eriksson (2015) kap 2, 3 och 4
13:00 – 17:00 Didaktiskt arbete i förskolan II Hb116 ohmchaforts Kursstart
2019-08-21 ons08:30 – 12:00 Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I (UVK) Hb116 HedM, mapeVFU-information
08:30 - 09:30 F-3
10.00 - 11.00 4-6
11.00 - 12.00 Fri
16:00 – 23:59 Arkad, Ha108, Hb116, Hb118, Hc113, Orangeriet KårenPedsex
2019-08-22 tor10:00 – 13:00 Historia för ämneslärare, 61-90 hp Hb116, Hc314 karjenHistoriedidaktik. Föreläsning och workshop.
2019-08-23 fre09:00 – 12:00 Didaktiskt arbete i förskolan II Hb116 baclin, wibisaFöreläsning
2019-08-26 mån08:00 – 17:00 Barns språkliga lärande och kommunikation i förskolan Hb116 hamlilSeminarium
grupp C kl. 9-12
grupp D kl. 13-16
2019-08-27 tis10:00 – 15:00 Peace and Conflict Studies Hb116 nilmar
2019-08-28 ons09:00 – 12:00 Specialpedagogik för grundlärare F-3 (UVK), Specialpedagogik för grundlärare 4-6 (UVK) Hb116 SaGuFöreläsning
Beteenderelaterad problematik
13:00 – 17:00 Utbildningsvetenskaplig kärna I Hb116 jonevaUVK
2019-08-29 tor09:00 – 12:00 Barn, unga och vuxna i komplicerade livssituationer Hb116 hjagitKursstart
13:00 – 17:00 Peace and Conflict Studies Hb116 nilmar
2019-08-30 fre08:30 – 12:00 Vetenskapsteori och metod, företagsekonomi I, Vetenskapsteori och metod, psykologi I Hb116 lanjeaVetenskapsteori samt forskningsetik
2019-09-02 mån10:00 – 13:00 Organisationen: en introduktion Hb116 hala
13:00 – 14:30 Vetenskapsteori och metod, företagsekonomi I, Vetenskapsteori och metod, psykologi I Hb116 aktvezIntroduktion, kvantitativa metoder
Borg & Westerlund, kap 1 Bryman, Del II
2019-09-03 tis08:45 – 10:00 Hb116, Orangeriet PaGaPersonalmöte
11:30 – 13:30 Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I (UVK) Hb116 AdWeCDen professionella läraren
14:00 – 16:00 Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I (UVK) Hb116 AdWeADen professionella läraren
17:00 – 19:00 Hb116 BoEnInformationsmöte Linsen
2019-09-04 ons18:00 – 20:00 Hb116 stjulrÖppen föreläsning Erikshjälpen
2019-09-05 tor09:00 – 12:00 Organizing and Leading Change Hb116 ishlarCaroline Teh: Seminar on Managing Large Scale change
Reading: Success Factors, INC. Standford Graduate School of Business. 2008 Case E-287. Harvard Business Cases
13:00 – 15:00 Fritidshemmet som praktik för multimodalitet och interkulturalitet Hb116 rosjesBerättande, digitalt berättande och läsmiljö
2019-09-06 fre09:00 – 12:00 Feministisk filosofi och etik: en introduktion, Förskolan i ett föränderligt samhälle (UVK) Hb116 lecrob
2019-09-09 mån10:00 – 15:00 Peace and Conflict Studies Hb116 nilmar
15:00 – 17:00 Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I (UVK) Hb116 BaInBSkolans styrning
2019-09-10 tis08:00 – 12:00 Hb116 almann, daheva, domsar, lunbir, ohmchaTillfälle II - Läslyft i förskolan 19/20
12:30 – 16:30 Hb116 JaMLFöresläsning Klimatveckan, E.K.
2019-09-11 ons08:00 – 12:00 Hb116 almann, HvSa, lunbir, ohmchaTillfälle II Läslyft i förskolan 19/20
13:00 – 16:00 Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I (UVK) Hb116 ObJoBSkolans historik
2019-09-12 tor09:00 – 12:00 Organizing and Leading Change Hb116 ishlarCaroline Teh - Seminar on Tranformational Change
15:00 – 18:00 Svenska som andraspråk 1, för lärare inom vuxenutbildning, Svenska som andraspråk I Hb116 glalinFlerspråkighet och ämnet svenska som andraspråk
Styrmedel och organisation
2019-09-13 fre10:30 – 12:00 Naturorienterande ämnen och teknik II för grundlärare F-3 Hb116 EcYvNoTk F-3 II, Undervisning åk 3, Uppföljning av undervisning
2019-09-16 mån13:00 – 16:00 Förskolan i ett föränderligt samhälle (UVK) Hb116 AndS
2019-09-17 tis10:00 – 12:00 Organisationen: en introduktion Hb116 hala
2019-09-19 tor09:00 – 16:00 Förskolan i ett föränderligt samhälle (UVK) Hb116 AndS, hamlil
09:00 – 12:00 Förskolan i ett föränderligt samhälle (UVK) Hb116 AndS, hamlilExamination
2019-09-23 mån10:00 – 12:00 Utvecklingsstudier: Perspektiv och Strategier Hb116 WeAsKursintroduktion
Perspektiv och mått på utveckling, introduktion till övning
12:00 – 12:30 English for Secondary School Subject Teachers, 31-60 credits, Historia för ämneslärare, 31-60 hp, Religionsvetenskap för ämneslärare, 31-60 hp, Svenska för ämneslärare, 31-60 hp, Samhällskunskap för ämneslärare, 31-60 hp Hb116 wankatInformation om val av ämne 2
13:00 – 16:00 Matematik IV för grundlärare F-3, Matematik IV för grundlärare 4-6 Ha215, Ha303, Ha309, Hb116 EkAL, GuRoÄmnesdidaktisk fördjupning Gemensam start i Hb116
2019-09-24 tis08:00 – 17:00 Hb116, Hb117, Hc113, Hc114 SvASArbetsmarknadsdag IA-programmet
2019-09-25 ons10:00 – 12:00 Medie- och kommunikationsvetenskapliga teorier och metoder ll Hb116 frimiaAtt skriva ett uppsats-PM (kapitel 2 ur Ahrne & Svensson).
Hållbarhetsperspektiv i uppsatsskrivande.
13:00 – 15:00 Förskollärarens profession Hb116 ohmchaFörskollärares ansvarsområden och EduCare
2019-09-26 tor09:45 – 13:00 Hb116 andejoGrundläggande miljöutbildning (eng) för JUs personal
15:00 – 18:30 Handledarutbildning-VFU Hb116, Hb217b, Hb217c, Hb229, Hb329, Hc222, Hc334, Hd418, Hd419, Hd420, Hd421 GLarHandledarutbildning
2019-09-27 fre09:00 – 12:00 Socialpsykologi med grupprocesser Hb116 PeRoFöreläsning 1: Evolutionen och sociala beteenden
2019-09-30 mån10:30 – 12:00 Hb116 dinradInformationsmöte Självständigt arbete grundlärare VT20
13:00 – 15:00 Utvecklingsstudier: Perspektiv och Strategier Hb116 WeAsGenus och utveckling
2019-10-01 tis08:00 - 24:00 Hb116 nongueAgenda 2030-conference.
2019-10-02 ons00:00 - 24:00 Hb116 nongueAgenda 2030-conference.
2019-10-03 tor00:00 - 08:00 Hb116 nongueAgenda 2030-conference.
08:00 – 13:00 Omvårdnad vid sviktande hälsa Hb116 erfbjo, MaJa, skomia, strtil08.00-08.45 Resurstillfälle Jan Mårtensson
09.00-10.00 Resurstillfälle "Med andan i Halsen"
10.15-11.45 Levande bibliotek
12.05-12.50 Forumsimulering 2
Streamas mot Värnamo. Anna Johnsen finns på plats under förmiddagen (från ca 09.00) i Värnamo som resurs.
13:00 – 23:59 Hb116 nongueAgenda 2030-conference.
2019-10-04 fre08:00 – 10:00 Entrepreneurship and Business Planning Hb116 lushanS4 - Crafting and analysing business models
10:00 – 12:00 Entrepreneurship and Business Planning Hb116 lushanS4 - Crafting and analysing business models
2019-10-07 mån10:00 – 12:00 Förskollärarens profession Hb116 nilmarFöreläsning Juridik i ett professionellt lärarskap
13:00 – 14:30 Arbetsrätt II Hb116 BPInArbetslivsinriktad rehabilitering, Previa
15:00 – 18:30 Handledarutbildning-VFU Hb116, Hb217b, Hb217c, Hb313, Hb314, Hb316b, Hb329, Hc213, Hc216, Hc217, Hc222 GLarHandledarutbildning
2019-10-08 tis08:45 – 10:00 Hb116 PaGaPersonalmöte
13:00 – 15:00 Samhälle och språk Hb116 molcamgästföreläsare Madeleine Bergman
2019-10-09 ons09:00 – 10:00 Communication Perspectives Hb116 dinradQuiz
13:00 – 15:00 Contemporary Issues in International Marketing Hb116 lensamLecture 15
15:00 – 17:00 Arbetsrätt II Hb116 SeAnFöreläsning Arbetsmiljöverkets roll, jurist Christel Magnusson
2019-10-10 tor09:00 – 16:00 Svenska ll - Tidig läs- och skrivutveckling för grundlärare F-3 Hb116 carmonFöreläsning och workshop: Sagan och berättelsen
16:30 – 21:00 Hb116 andejouthyrt ABF
2019-10-11 fre09:00 – 12:00 Didaktiskt arbete i förskolan II Hb116 ohmchaFöreläsning
Extern; Edlund / Werelius
Start kl 9
2019-10-14 mån08:30 – 11:30 Didaktiskt arbete i förskolan II Hb116 AndS, ryljohFöreläsning - Seminarium
Obs! Starttid 8.30
13:00 – 16:00 Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för grundlärare F-3 (UVK) Hb116 SaGuPlan mot diskriminering och kränkande behandling
2019-10-15 tis08:30 – 10:00 Förskollärarens profession Hb116 SimUFöreläsning; Förskoleklass
12:30 – 14:30 Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I (UVK) Hb116 SMikCPedagogik
2019-10-18 fre08:00 – 16:00 Hb116, Hb323, Hc113 wenkri
2019-10-21 mån16:00 – 23:00 Hb116 LOKEngagemangsstämma
2019-10-22 tis15:00 – 18:30 Handledarutbildning-VFU Hb116, Hb217c, Hb313, Hb314, Hb316b, Hb329, Hc213, Hc222, Hc334, Hd420, Hd421 GLarHandledarutbildning
2019-10-23 ons13:00 – 16:00 Hb116 AndS, hamlil, mralin, ohmcha, rosjos, sjoemm, wenkriHandledarträff VFU 3
13:00 – 16:00 Förskollärarens profession Hb116 almann, wenkriHandledarträff VFU III
2019-10-24 tor09:00 – 12:00 Didaktiskt arbete i förskolan II Hb116, Hb217b, Hb217c, Hb229, Hb313, Hb314, Hb316b, Hb323, Hb329, Hd418, Hd419, Hd420, Hd421 baclin, ohmcha, rytcat, sjoemm, wibisaExamination a och b; Inlämningsuppgift
Vernissage
13:00 – 16:45 Hb116 johnilbokad VERA konferens JTH
17:00 – 20:00 Hb116Dag Hammarskjöldsstiftelsen
2019-10-28 mån10:00 – 12:00 Hb116 sanhakUtbildningskonferens
13:00 – 16:00 Skolans uppdrag och lärarens profession i ett föränderligt samhälle för ämneslärare Hb116 andhelFöreläsning
Lärares professionsetik
16:00 – 23:00 Hb116 LOKFöreningsstämma
2019-10-29 tis10:00 – 12:00 Utvärdering och utveckling och verksamhetsförlagd utbildning III för grundlärare fritidshem (UVK) Hb116 ElNiSjälvvärdering
13:00 – 15:00 Utvärdering och utveckling och verksamhetsförlagd utbildning III för grundlärare fritidshem (UVK) Hb116 eklannSystematiskt kvalitetsarbete
2019-10-30 ons09:00 – 16:00 Didaktiskt arbete i förskolan III Hb116 sjoemmFöreläsning
Studier
2019-10-31 tor09:45 – 13:00 Hb116 andejoGrundläggande miljöutbildning (sve) för JUs personal
13:00 – 16:00 Lärande och utveckling för förskollärare (UVK) Hb116 LuAnföreläsning Vygotskij/Dewey
2019-11-01 fre08:30 – 13:00 Globala ekonomiska och politiska institutioner Hb116 ObJoGlobal politisk ekonomi: Globala systemets uppkomst
2019-11-04 mån08:00 – 12:00 Didaktiskt arbete i förskolan III Hb116 ohmchaFöreläsning Extern; Per Alnervik
15:00 – 17:00 Hb116 gotulromexamination MKV-introduktion uppg.2
2019-11-05 tis12:00 – 13:00 Hb116 wiklisCareer Center
13:00 – 15:00 Globala ekonomiska och politiska institutioner Hb116 ObJoGlobal politisk ekonomi: Klassiska teorier och perspektiv
17:00 - 24:00 Arkad, Hb116, Hb220, Hc218, He102, Orangeriet EELoKommunikationsdagen Jkpg 2019
2019-11-06 ons00:00 - 08:00 Arkad, Hb116, Hb220, Hc218, He102, Orangeriet EELoKommunikationsdagen Jkpg 2019
08:00 – 17:00 Arkad, Hb116, Hb220, Hc113, Hc218, He102, Orangeriet EELoKommunikationsdagen Jkpg 2019
2019-11-07 tor08:00 – 12:00 Didaktiskt arbete i förskolan III Hb116Föreläsning extern fr Vaggeryds kommun
12:00 – 13:00 Hb116 wiklisCareer Center
13:00 – 17:00 Market Communication in a Digital World Hb116 lensamPhotography & Film-making Workshop
2019-11-08 fre10:00 – 12:00 Lärande och utveckling för ämneslärare (UVK) Hb116 PeRoIntelligens och kreativitet
2019-11-11 mån08:00 – 10:30 Globala ekonomiska och politiska institutioner Hb116 bergjoInternationell Handel och Transnationell produktion
11:00 – 13:00 Globala ekonomiska och politiska institutioner Hb116 bergjoDet globala Casinot
13:00 – 16:00 Migration och integration Hb116 SaRoIntroduktion till juridik.
2019-11-12 tis08:30 – 12:00 Utforskande matematik i förskolan Hb116 lunbirFöreläsning: "Geometri, mönster och samband"
13:00 – 15:00 Market Communication in a Digital World Hb116 lensamLecture 4
16:30 – 21:00 Hb116 andejolärarnas riksförbund: Lena Hartvigsson föreläsning
2019-11-13 ons08:00 – 12:00 Didaktiskt arbete i förskolan III Hb116 sjoemmFörskolan - en plats för alla barn
13:00 – 16:00 Svenska IV för grundlärare 4-6 Hb116Föreläsning:
Catarina Schmidt
Barns läspraktiker i ett demokratiskt samhälle
2019-11-14 tor08:00 – 12:00 Hb116 AlKa, almann, daheva, domsar, lunbir, ohmchaTillfälle III - Läslyft i förskolan 19/20
15:00 – 18:30 Handledarutbildning-VFU Hb116, Hb229, Hb316b, Hc213, Hc216, Hc222, Hc334, Hd418, Hd419, Hd420, Hd421 GLar, SimUHandledarutbildning
2019-11-15 fre08:00 – 12:00 Hb116 almann, daheva, lunbir, ohmchaTillfälle III - Läslyft i förskolan 19/20
2019-11-18 mån08:00 – 17:00 Hb116 sjoemm
2019-11-19 tis08:00 – 10:00 Swedish Language, Culture and Society 2, Swedish Language, Culture and Society 2, Swedish Language, Culture and Society 2 Hb116 karamaGrupp C
10:00 – 12:00 Swedish Language, Culture and Society 2, Swedish Language, Culture and Society 2, Swedish Language, Culture and Society 2 Hb116 karamaGrupp D
18:00 – 20:30 Hb116 KoJo
2019-11-21 tor08:00 – 12:00 Didaktiskt arbete i förskolan III Hb116 ohmchaFöreläsning Extern
Annika Ebefors och Marita Davidsson
2019-11-27 ons18:00 – 20:00 Hb116Lärarförbundet
2019-11-28 tor12:00 – 18:00 Arkad, Hb116 andejouppbokat år projektkontoret JU för samverkan JKPG kommun
2019-12-02 mån10:00 – 13:00 Bedömning och betygsättning för grundlärare F-3 och 4-6 (UVK) Hb116 jarkarKursstart och föreläsning
Perspektiv på kunskapsbedömning och lärares professionella roll
13:00 – 15:45 Arbetsrätt I Hb116 SeAnF1 Kursintroduktion Arbetsrätt I, juridisk metod
2019-12-03 tis08:45 – 10:00 Hb116, Orangeriet PaGaPersonalmöte
10:00 – 13:00 Bedömning och betygsättning för grundlärare F-3 och 4-6 (UVK) Hb116 jarkarFöreläsning
Bedömningsformer - formativa bedömningsprocessen
13:00 – 16:00 Svenska ll - Tidig läs- och skrivutveckling för grundlärare F-3 Hb116 SaElSpråkets struktur 2 - Ordklasser
2019-12-04 ons08:00 – 17:00 Didaktiskt arbete i förskolan III Hb116 sjoemmFörskolan - en plats för alla barn
2019-12-06 fre09:00 – 11:45 Arbetsrätt I Hb116 SeAnF4 Individuell arbetsrätt II
2019-12-09 mån09:00 – 15:00 Skolans uppdrag och lärarens profession i ett föränderligt samhälle för ämneslärare Hb116 andhelFöreläsning
Värdepedagogik
2019-12-10 tis09:00 – 12:00 Bedömning och betygsättning för grundlärare F-3 och 4-6 (UVK) Hb116 jonevaFöreläsning
Förhållandet mellan kunskapssyn, styrdokument, undervisningspraktik och olika former för bedömning (alignment)
13:00 – 16:00 Matematik III för grundlärare 4-6 Hb116 GuRoFöreläsning 5
2019-12-11 ons08:00 – 12:00 Vetenskapliga perspektiv och metoder (UVK) Hb116 ObJoKällkritik
13:00 – 17:00 Didaktiskt arbete i förskolan III Hb116 ohmchaFöreläsning - Kristina Ljunggren Jonsson
2019-12-12 tor09:00 – 12:00 Matematik III för grundlärare 4-6 Hb116 GuRoFöreläsning 6
13:00 – 17:00 Hb116 lecrobKatarina Pettersson (Linköping University)
Preschool Documentation
[Placeholder for Documentation Course, Educare masters
2019-12-13 fre09:00 – 11:45 Arbetsrätt I Hb116 SeAnF7 Diskriminering i arbetslivet
12:00 – 17:00 Hb116 BerK, bobkar?Disputation Anna-Lena Ekdahl?
2019-12-16 mån09:00 – 12:00 Identitet, kultur och religion: ett globalt perspektiv Hb116 aktvezFöreläsning
13:00 – 14:00 Matematik III för grundlärare 4-6 Hb116 carmonIntroduktion enskild skrivuppgift
2019-12-17 tis08:00 – 17:00 Didaktiskt arbete i förskolan III Hb116 almann, AndS, ohmchaExamination 1a o 1b; Starta förskola
2019-12-18 ons08:00 – 17:00 Didaktiskt arbete i förskolan III Hb116 almann, AndS, ohmchaExamination 1a o 1b; Starta förskola
2020-01-07 tis13:00 – 14:45 Arbetsrätt I Hb116 SeAnF8 Arbetstid, ledighet, bemanning
2020-01-08 ons13:00 – 16:00 Utforskande matematik i förskolan Hb116 HamMFöreläsning: Utomhusdidaktik
2020-01-09 tor09:00 – 12:00 Didaktiskt arbete i förskolan III Hb116 lecrobFöreläsning
2020-01-15 ons15:00 – 16:45 Arbetsrätt I Hb116 SeAnFrågestund inför tentan. Deadline för inlämning av frågor: 13 januari 2020.
2020-01-16 tor13:00 – 15:00 Didaktiskt arbete i förskolan III Hb116 almann, AndS, aspetr, hamlil, hjagit, lageme, lecrob, mralin, ohmcha, ReKa, rosjos, rytcat, SimU, sjoemmDid III - This is it
2020-01-20 mån13:00 – 17:00 Hb116 AndS, ohmchaDid I - Kursstart
2020-01-21 tis13:00 – 15:00 Hb116 ohmcha, ReKaDid I - Föreläsning
2020-01-23 tor08:00 – 12:00 Hb116 AndS, ohmchaDid I - Föreläsning
13:00 – 17:00 Hb116 mralin, ohmchaDid I - Föreläsning
2020-01-27 mån13:00 – 17:00 Hb116 ohmchaDid I - Föreläsning
2020-01-28 tis08:00 – 13:00 Hb116 ohmcha, wibisaDid I - Bild
Föreläsning
13:00 – 17:00 Hb116 hjagit, sjoemmSocRel, fsk
Föreläsning
Diskriminering och kränkande behandling
2020-01-30 tor08:00 – 12:00 Hb116 ohmcha, sjoemmFöreläsning
SocRel, fsk
Pedagogiskt ledarskap
2020-02-03 mån12:00 – 17:00 Hb116 ohmcha, sjoemmFöreläsning
SocRel, fsk
Introduktion i förskolan
2020-02-04 tis08:00 – 12:00 Hb116 almann, daheva, lunbir, ohmchaTillfälle IV Läslyft i förskolan 19/20
2020-02-05 ons08:00 – 12:00 Hb116 almann, daheva, lunbir, ohmchaTillfälle IV Läslyft i förskolan 19/20
2020-02-06 tor08:00 – 17:00 Hb116 sjoemmSocRel, fsk
Föreläsning
2020-02-12 ons08:00 – 12:00 Hb116 mralin, ohmchaDid I - Föreläsning Läroplan / Samverkan
2020-02-18 tis08:00 – 15:00 Hb116 ohmchaDid I - Föreläsning; extern
2020-04-21 tis08:00 – 12:00 Hb116 almann, daheva, domsar, lunbir, ohmchaTillfälle V - Läslyft i förskolan 19/20
2020-04-24 fre08:00 - 24:00 Hb116, Hc113Konferens ESRAD
2020-04-25 lör00:00 - 24:00 Hb116, Hc113Konferens ESRAD
2020-04-26 sön00:00 - 16:00 Hb116, Hc113Konferens ESRAD
2020-04-29 ons08:30 – 17:00 Hb116 andhel, baclin, ObJoRedovisningsdag
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information