Schema för Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)

» Utskriftsvänlig version (Öppnas i nytt fönster)

Din sökning
DatumLokal
2019-07-22 - 2020-07-22Hc113

Ditt schema innehåller flera grupper. Ta bort bocken på de grupper du inte vill se.

              
DatumTidKursLokalHjälpmedelLärareGruppMoment
2019-08-19 mån10:00 – 12:00 Introduktion till HR Hc113 BPInUpprop Programstart HT 2019
12:00 – 12:30 Hc113 PavMonKick off information from the Student Association , PedSex and Bluecrew
13:00 – 16:30 Bedömning och betygssättning för ämneslärare (UVK) Hc113 GLarKursstart, Perspektiv på kunskapsbedömning
2019-08-20 tis08:00 – 10:00 Globala utmaningar: introduktion till Globala studier Hc113 ObJoGlobala utmaningar
Kurs- och terminsstart
10:00 – 11:00 Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I (UVK) Hc113 AdWe, HedMVFU-information. OBS! Endast för ämneslärare.
13:00 – 15:00 Organizing and Leading Change Hc113 ishlar1. Course Introduction
Reading: Burke ch 3-4


Gill, R. (2003). Change management ? or change leadership? Journal of Change Management, 3 (4), 307-318.
2019-08-21 ons09:00 – 11:30 Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I (UVK) Hb323, Hc113 AdWe, ericke, HaThPrograminformation och kursintroduktion för Ämneslärarprogrammet.
OBS! Programinformation för kompletterande pedagogisk utbildning KPU ges i sal Hb323 kl. 09:00-10:45. Kursintroduktion för FSLV sker gemensamt i Hc113 kl. 11:00

16:00 – 23:59 Arkad, Ha108, Hb116, Hb118, Hc113, Orangeriet KårenPedsex
2019-08-22 tor09:00 – 12:00 Organizing and Leading Change Hc113 ishlarCaroline Teh - Seminar Perspectives on Organisational Change
13:00 – 16:00 Specialpedagogik för grundlärare F-3 (UVK), Specialpedagogik för grundlärare 4-6 (UVK) Hc113 svahelFöreläsning
Möjligheter och hinder i matematikutvecklingen
2019-08-23 fre09:00 – 12:00 Förskolan i ett föränderligt samhälle (UVK) Hc113 baclin
09:00 – 16:00 Barns språkliga lärande och kommunikation i förskolan Hc113 hamlilSeminarium: Förskolans samtal som kunskapskälla.
grupp B 9-12
grupp A 13-16
2019-08-26 mån08:30 – 12:00 Fritidshemmet som praktik för multimodalitet och interkulturalitet Hc113 rosjesFöreläsning: Språkutvecklande arbetssätt I
13:00 – 16:00 Bedömning och betygssättning för ämneslärare (UVK) Hc113 GLarLärandeteorier och bedömningsformer
16:00 – 22:00 Arkad, Hb117, Hb118, Hb221, Hb317, Hc113, Hc114, Hc216, Hc217, Hc317, Orangeriet KårenBlue Crew
2019-08-27 tis10:00 – 12:00 Organizing and Leading Change Hc113 ishlarLars Ishäll
13:00 – 16:00 Specialpedagogik för grundlärare F-3 (UVK), Specialpedagogik för grundlärare 4-6 (UVK) Hc113 hjagitFöreläsning
Stödfunktioner, samverkanspartners och IKT
2019-08-28 ons08:00 – 18:00 Hc113, Hc114 AlEl, AsPe, lecrob, samtobForskningskonferens
2019-08-29 tor10:00 – 12:00 Ledarskap i personcentrerad omvårdnad Hc113 odeperFöreläsning: Tema Katastrofmedicinska riktlinjer
13:00 – 15:00 Ledarskap i personcentrerad omvårdnad Hc113 andcarFöreläsning Tema Kärnkompetenser
15:00 – 17:00 Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I (UVK) Hb220, Hc113, Hc218 BaIn, HaTh, kjomarKursstart
17:00 – 20:00 Hc113 ObJo, SvCJOffentliga föreläsningar
2019-08-30 fre08:00 – 12:00 Barns språkliga lärande och kommunikation i förskolan Hc113 ohmchaFöreläsning: Alla barns språkliga lärande + Didaktiska perspektiv på musik och språk
2019-09-02 mån08:00 – 11:30 Fritidshemmet som praktik för multimodalitet och interkulturalitet Hc113 rosjesExaminerande seminarium: Språkutvecklande arbetssätt
13:00 – 16:00 Barns språkliga lärande och kommunikation i förskolan Hc113 lecrobFöreläsning "Språk, tänkande och kommunikation" kl. 13-16
2019-09-03 tis10:00 – 12:00 Bedömning och betygssättning för ämneslärare (UVK) Hc113 GLarBetygssystem och betygsättning
13:00 – 14:45 Manufacturing Technology Hc113 ghaehsLecture
2019-09-04 ons10:00 – 12:00 Globala utmaningar: introduktion till Globala studier Hc113 bergjoGlobala utmaningar
Johanna Föreläsning III
13:00 – 14:45 Byggherre och förvaltning Hc113 olsthoFöreläsning - Johanna Hellström Foyen Advokatbyrå
15:00 – 18:30 Handledarutbildning-VFU Hc113 GLarKursstart handledarutbildning
2019-09-05 tor09:00 – 12:00 Svenska ll - Tidig läs- och skrivutveckling för grundlärare F-3 Hc113 halannDialogisk högläsning som metod
17:00 – 20:00 Hc113 ObJo, SvCJOffentliga föreläsningar
2019-09-06 fre10:00 – 13:00 Organisationen: en introduktion Hc113 hala
2019-09-09 mån10:00 – 11:45 Work-Human-Technology, Work-Human-Technology Hc113 coedenLecture - Human abilities and needs from a cognitive perspective
13:00 – 16:00 Bedömning och betygssättning för ämneslärare (UVK) Hc113 schtheSkolans dokumentation
2019-09-10 tis09:00 – 12:00 Organizing and Leading Change Hc113 ishlarLars Ishäll: 5 - Transformational Change.
Readings: Burke Ch 9., Leonard Ch20.,
Bartunek, J. M., & Jones, E. B. (2017). How Organizational Transformation Has Been Continuously Changing and Not Changing. Research in Organizational Change and Development: 25, 143-169.
12:00 – 15:00 Organisationen: en introduktion Hc113 hala
16:00 – 19:00 Hc113 wiklisCareer Center
2019-09-11 ons09:00 – 12:00 Barns språkliga lärande och kommunikation i förskolan Hc113 hamlilGästföreläsning: Att arbeta med de hundra språken
13:00 – 14:45 Byggherre och förvaltning Hc113 olsthoFöreläsning
16:00 – 18:00 Hc113Lärarförbundet
2019-09-12 tor11:00 – 12:00 Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I för förskollärare (UVK) Hc113 almannUppföljning inspelad föreläsning om Reflektion
17:00 – 20:00 Hc113 ObJo, SvCJOffentliga föreläsningar
2019-09-13 fre08:00 – 12:00 Naturorienterande ämnen och teknik II för grundlärare F-3 Ha108, Ha215, Ha303, Ha305, Ha308, Ha309, Ha311, Ha408, Hb217b, Hb217c, Hb219, Hb316b, Hc113, Hc216, Hc317, Hd418 BePe, EcYvNoTk F-3 II, Undervisning åk 3
2019-09-16 mån08:00 – 09:45 Work-Human-Technology, Work-Human-Technology Hc113 coedenLecture - Human prerequisites and needs from a physical and physiological point of view. Anthropometry, postures, lifting and repetitive motions.
12:30 – 14:30 Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I (UVK) Hc113 SMikBUtbildningsfilosofi
2019-09-17 tis09:00 – 12:00 Organizing and Leading Change Hc113 ishlarLars 6 - Change in Crisis.
Readings: Burke Ch 14-15., Bundy, J., Pfarrer, M. D. (2015); Barnett, M. L., King, A. A. (2008)
2019-09-19 tor09:00 – 12:00 Organizing and Leading Change Hc113 ishlarCaroline Teh - 4 Managing change during crisis Seminar
Cates, Karen and Riederer, G (2013). The Perils and Pitfalls of Leading Change: A Young Manager?s Turnaround Journey. Kelloggs School of Management. KEl 768. Harvard Business Cases.
Kanter Moss Rosabeth (2005). Leadership for Change: Enduring Skills for Change Master. Harvard Business School. 9-304-062
13:00 – 15:00 Communication Across Cultures, Sustainability and Communication Hc113 frimiaBlock 4 - Guest lecture/workshop - Normstorm - part 2
15:30 – 16:30 Hc113Möte utlandsstudier
17:00 – 20:00 Hc113 ObJo, SvCJOffentliga föreläsningar
2019-09-23 mån10:00 – 11:45 Work-Human-Technology, Work-Human-Technology Hc113 coedenLecture - Sound, noise and vibration
13:00 – 16:30 Socialpsykologi med grupprocesser Hc113 aktvezSocialpsykologi med grupprocesser-
Kursstart/Introduktion - Metodologi
Aronson, kap:1-2
17:00 – 20:30 Hc113 andejobokat åt förskolan Hallon1
2019-09-24 tis08:00 – 17:00 Hb116, Hb117, Hc113, Hc114 SvASArbetsmarknadsdag IA-programmet
2019-09-25 ons10:00 – 12:00 Förskollärarens profession Hc113 almann, wenkriInfomation och genomgång av VFU III.
13:00 – 16:30 Socialpsykologi med grupprocesser Hc113 aktvez, ishlarJaget och självet-Rättfärdigande Aronson, kap:5-6
2019-09-26 tor08:00 – 12:00 Barns språkliga lärande och kommunikation i förskolan Hc113 HvSaFöreläsning litteracitet kl. 9-12
13:00 – 15:00 Communication Perspectives Hc113Föreläsning
17:00 – 20:00 Hc113 ObJo, SvCJOffentliga föreläsningar
2019-09-27 fre08:00 – 12:00 Barns språkliga lärande och kommunikation i förskolan Hc113 hamlilFöreläsning bokpraktik kl. 9-12.
uppgift delas ut.
2019-09-30 mån10:00 – 11:45 Work-Human-Technology, Work-Human-Technology Hc113 arimyr, coedenLecture - Vision and illumination design
13:00 – 16:30 Socialpsykologi med grupprocesser Hc113 aktvezAttityder och fördomar, Aronson, kap:7, 13
2019-10-01 tis08:00 - 24:00 Hb117, Hc113, Hc114 nongueAgenda 2030-conference.
2019-10-02 ons00:00 - 24:00 Hb117, Hc113, Hc114 nongueAgenda 2030-conference.
2019-10-03 tor00:00 - 23:59 Hb117, Hc113, Hc114 nongueAgenda 2030-conference.
2019-10-04 fre13:00 – 16:30 Socialpsykologi med grupprocesser Hc113 neaemmSocial kognition, Aronson, kap:3
2019-10-07 mån10:00 – 11:45 Work-Human-Technology, Work-Human-Technology Hc113 coedenLecture - Legislation, management systems and cost-benefit analysis.
13:00 – 16:30 Socialpsykologi med grupprocesser Hc113 neaemmSocial perception Aronson, kap:4
2019-10-08 tis10:00 – 12:00 Förskollärarens profession Hc113 ReKaFöreläsning pedagogiska influenser
13:00 – 17:00 Utvärdering och utveckling och verksamhetsförlagd utbildning IV för ämneslärare (UVK) Hc113 GLarInför VFU + handledarträff
2019-10-09 ons13:00 – 16:30 Socialpsykologi med grupprocesser Hc113 aktvezKonformitet? Grupprocesser, Aronson, kap:8-9
2019-10-10 tor09:00 – 16:00 Historia för ämneslärare, 31-60 hp Hb217b, Hb217c, Hc113, Hd419, Hd420, Hd421 karjenHistoriedidaktik. Seminarium: Metoder och arbetssätt. Genomförande av uppgift del 2 och 3.
17:00 – 20:00 Hc113 ObJo, SvCJOffentliga föreläsningar
2019-10-11 fre13:00 – 16:30 Socialpsykologi med grupprocesser Hc113 aktvezProsocialt beteende, Aronson, kap:11
2019-10-14 mån13:00 – 16:30 Socialpsykologi med grupprocesser Hc113 aktvez, borklaAggression, Aronson, kap:12
2019-10-15 tis11:00 – 12:00 Hc113 WeKaKursutvecklarmöte
13:00 – 16:00 Förskollärarens profession Hc113 rosjosLitteraturseminarium kring förskoleklass
2019-10-16 ons13:00 – 16:00 Socialpsykologi med grupprocesser Hc113 aktvezAtt bedöma en film
2019-10-17 tor17:00 – 20:00 Hc113 ObJo, SvCJOffentliga föreläsningar
2019-10-18 fre08:00 – 16:00 Hb116, Hb323, Hc113 wenkri
2019-10-21 mån08:00 – 09:45 Nätverksprogrammering Hc113 schjohFöreläsning
10:00 – 11:45 Mathematics for Intelligent Systems Hc113 AandLecture
2019-10-22 tis17:00 – 20:00 Hc113 stjulrFöreläsning 1 Rädda Barnen/HLK
2019-10-23 ons11:45 – 13:00 Hc113 wiklisCareer Center
2019-10-24 tor17:00 – 20:00 Hc113 ObJo, SvCJOffentliga föreläsningar
2019-10-28 mån08:00 – 09:45 Nätverksprogrammering Hc113 schjohFöreläsning
10:00 – 11:45 Mathematics for Intelligent Systems Hc113 AandLecture
13:00 – 15:00 Lärande och utveckling för förskollärare (UVK) Hc113 wenkriKursstart
16:00 – 17:00 Swedish Language, Culture and Society 2, Swedish Language, Culture and Society 2, Swedish Language, Culture and Society 2 Hc113 assmarIntroduction
16:00 – 17:00 Swedish Language, Culture and Society 2, Swedish Language, Culture and Society 2, Swedish Language, Culture and Society 2 Hc113 kjomarIntroduction
2019-10-29 tis08:00 – 17:00 Utforskande matematik i förskolan Hc113 SimUKursintroduktion
17:00 – 20:00 Hc113 stjulrFöreläsning 2 Rädda Barnen/HLK
2019-10-30 ons10:00 – 16:30 Globala ekonomiska och politiska institutioner Hc113Ekonomiska grunder: Gäst Lina Bjerke
2019-10-31 tor08:00 – 10:00 Arbets- och organisationspsykologi Hc113 ishlarF2. Rekrytering och urval. Aronsson m.fl kap 20 och Noe m.fl kap 5,6
10:00 – 12:30 Vetenskapliga perspektiv och metoder (UVK) Hc113 NLaiG2Vetenskapsteoretiska utgångspunkter/inriktningar GRUPP B
13:30 – 16:00 Vetenskapliga perspektiv och metoder (UVK) Hc113 NLaiG1Vetenskapsteoretiska utgångspunkter/inriktningar GRUPP A
17:00 – 20:00 Hc113 ObJo, SvCJOffentliga föreläsningar
2019-11-01 fre08:00 – 12:00 Lärande och utveckling för förskollärare (UVK) Hc113 wenkriFöreläsning LOU kl. 9-12
2019-11-04 mån08:00 – 09:45 Nätverksprogrammering Hc113 schjohFöreläsning
10:00 – 11:45 Mathematics for Intelligent Systems Hc113 AandLecture
2019-11-05 tis08:00 – 15:00 Lärande och utveckling för förskollärare (UVK) Hc113 wenkriföreläsning LOU
C & D 9.00-10.30, A & B 11-12.30
17:00 – 20:00 Hc113 stjulrFöreläsning 3 Rädda Barnen/HLK
2019-11-06 ons08:00 – 17:00 Arkad, Hb116, Hb220, Hc113, Hc218, He102, Orangeriet EELoKommunikationsdagen Jkpg 2019
2019-11-07 tor08:00 – 12:00 Vetenskapliga perspektiv och metoder (UVK) Hc113 ludannG1Vetenskaplig metod GRUPP A
13:00 – 17:00 Vetenskapliga perspektiv och metoder (UVK) Hc113 ludannG2Vetenskaplig metod GRUPP B
17:00 – 20:00 Hc113 ObJo, SvCJOffentliga föreläsningar
2019-11-08 fre08:00 – 12:00 Vetenskapliga perspektiv och metoder (UVK) Hc113 ObJoG1Källkritik GRUPP A
2019-11-11 mån08:00 – 09:45 Nätverksprogrammering Hc113 schjohFöreläsning
10:00 – 11:45 Mathematics for Intelligent Systems Hc113 AandLecture
14:30 – 17:00 Bedömning och examination i högre utbildning Hc113 HiAsLecture and group discussions
2019-11-12 tis10:00 – 12:00 Lärande och utveckling för ämneslärare (UVK) Hc113 schtheTeorier om lärande III
17:00 – 20:00 Hc113 stjulrFöreläsning 4 Rädda Barnen/HLK
2019-11-13 ons09:00 – 12:00 Lärande och utveckling för ämneslärare (UVK) Hc113 HMarAtt motivera när ingen motivation finns
2019-11-14 tor08:00 – 17:00 Hc113 BAEvCHILD
17:00 – 20:00 Hc113 ObJo, SvCJOffentliga föreläsningar
2019-11-15 fre10:00 – 12:00 Lärande och utveckling för ämneslärare (UVK) Hc113 DHGuSpråkutveckling och lärande
2019-11-18 mån08:00 – 09:45 Nätverksprogrammering Hc113 schjohFöreläsning
10:00 – 11:45 Mathematics for Intelligent Systems Hc113 AandLecture
2019-11-19 tis09:00 – 10:00 Lärande och utveckling för ämneslärare (UVK) Hc113 SaReKursansvarig introducerar den individuella tentamen
10:00 – 12:00 Lärande och utveckling för ämneslärare (UVK) Hc113 grasusKultur, flerspråkighet och lärande
17:00 – 20:00 Hc113 stjulrFöreläsning 5 Rädda Barnen/HLK
2019-11-20 ons13:00 – 17:00 Arbets- och organisationspsykologi Hc113 ishlarSeminarie 1 (Flip the classrom)
Grupp 1 (13.00 till 14.45)
Grupp 2 (15.00 - 16.45)
2019-11-21 tor17:00 – 20:00 Hc113 ObJo, SvCJOffentliga föreläsningar
2019-11-22 fre12:00 – 17:00 Hc113 BerK, bobkar?Disputation Karin Bertills?
2019-11-25 mån08:00 – 09:45 Nätverksprogrammering Hc113 schjohFöreläsning
10:00 – 11:45 Mathematics for Intelligent Systems Hc113 AandLecture
2019-11-26 tis13:00 – 16:00 Marknad och medier Hc113Seminarium III, Presskonferens, alla organisationer
2019-11-28 tor17:00 – 20:00 Hc113 ObJoOffentliga föreläsningar
2019-11-29 fre09:00 – 13:00 B1033, Hc113 OtMa
2019-12-02 mån08:00 – 09:45 Nätverksprogrammering Hc113 schjohFöreläsning
10:00 – 11:45 Mathematics for Intelligent Systems Hc113 AandLecture
13:00 – 16:00 Svenska ll - Tidig läs- och skrivutveckling för grundlärare F-3 Hc113 SaElKursstart och akademiskt skrivande
Språkets struktur 1 - övergripande
2019-12-03 tis09:00 – 12:00 Matematik III för grundlärare 4-6 Hc113 GuRoFöreläsning 2
13:00 – 15:00 Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan II Hc113 mralinKursstart
2019-12-04 ons09:00 – 12:00 Bedömning och betygsättning för grundlärare F-3 och 4-6 (UVK) Hc113 GLarFöreläsning
Undervisning, lärandeteorier och bedömning
15:00 – 18:30 Handledarutbildning-VFU Hb229, Hb323, Hb329, Hc113, Hc213, Hc222, Hc334, Hd418, Hd419, Hd420, Hd421 GLarHandledarutbildning examination
2019-12-05 tor09:00 – 12:00 Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan II Hc113 falcar, LuAnObservation och kristisk tänkande
13:00 – 15:00 Hc113 jarlar
17:00 – 20:00 Hc113 ObJo, SvCJOffentliga föreläsningar
2019-12-06 fre10:00 – 12:00 Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan II Hc113 mralinUtvecklingssamtal i förskolan
2019-12-09 mån08:00 – 12:00 Vetenskapliga perspektiv och metoder (UVK) Hc113 ludannVetenskaplig metod Pass 1
13:00 – 15:00 Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan II Hc113Workshop: att dokumentera ett lärande
2019-12-10 tis09:00 – 12:00 Identitet, kultur och religion: ett globalt perspektiv Hc113 carpetFöreläsning
13:00 – 16:00 Didaktiskt arbete i förskolan III Hc113 rytcatDid III - Föreläsning
2019-12-11 ons07:30 – 17:30 Hc113 andejoextern uthyrning JKPG länsstyrelsen
2019-12-12 tor08:00 – 12:00 Vetenskapliga perspektiv och metoder (UVK) Hc113 ludannVetenskaplig metod Pass 3
13:00 – 16:00 Matematik III för grundlärare 4-6 Hc113 GuRoFöreläsning 7
17:00 – 20:00 Hc113 ObJo, SvCJOffentliga föreläsningar
2019-12-13 fre10:00 – 16:00 Bedömning och betygsättning för grundlärare F-3 och 4-6 (UVK) Hc113 GLar
2019-12-16 mån13:00 – 16:00 Svenska ll - Tidig läs- och skrivutveckling för grundlärare F-3 Hc113 SaElSpråkets struktur 5 - Informationsstruktur och sammanhang
2019-12-17 tis09:00 – 12:00 Vetenskapliga perspektiv och metoder (UVK) Hc113 OhKlBildanalys
2019-12-18 ons10:00 – 12:00 Vetenskapliga perspektiv och metoder (UVK) Hc113 bacjohLärande i en digitaliserad tid
2019-12-19 tor17:00 – 20:00 Hc113 ObJo, SvCJOffentliga föreläsningar
2020-01-08 ons09:00 – 12:00 Vetenskapliga perspektiv och metoder (UVK) Hc113 SMikSkolforskning
2020-01-09 tor09:00 – 14:00 Identitet, kultur och religion: ett globalt perspektiv Hc113 NLai, ObJoTemadag Rwanda
2020-01-10 fre10:00 – 12:00 Vetenskapliga perspektiv och metoder (UVK) Hc113 bacjoh, SMikFrågestund Summering och genomgång inför tentamen
2020-01-20 mån15:00 – 20:00 Hc113, Orangeriet jarlarValidering inkludering
2020-02-04 tis08:00 – 12:00 Hc113 ohmchaDid I - Föreläsning
2020-02-05 ons08:00 – 15:00 Hc113 ohmchaDid I - Föreläsning; seminarium
2020-03-03 tis08:00 – 12:00 Hc113 daheva, domsar, ohmchaHandleda vidare i förskolan 19/20
2020-04-24 fre08:00 - 24:00 Hb116, Hc113Konferens ESRAD
2020-04-25 lör00:00 - 24:00 Hb116, Hc113Konferens ESRAD
2020-04-26 sön00:00 - 16:00 Hb116, Hc113Konferens ESRAD
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information