Schema för Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)

» Utskriftsvänlig version (Öppnas i nytt fönster)

Din sökning
DatumLokal
2019-07-22 - 2020-07-22Hc216

Ditt schema innehåller flera grupper. Ta bort bocken på de grupper du inte vill se.

                        
DatumTidKursLokalHjälpmedelLärareGruppMoment
2019-08-12 mån10:00 – 16:00 Hc216 magnboNyasntälld personal
2019-08-17 lör10:00 – 16:00 Hb117, Hc114, Hc216, Hc217, Hc317, Hc318, Hc319, Hc320 KårenFadderutbildning
2019-08-19 mån13:00 – 15:00 Religionsvetenskap för ämneslärare, 31-60 hp Hc216 EnArKursintroduktion: Bibelvetenskap
2019-08-20 tis09:00 – 12:00 Religionsvetenskap för ämneslärare, 31-60 hp Hc216 carpetFöreläsning bibelvetenskap - GT
2019-08-21 ons09:00 – 12:00 Musik för Grundlärare I, 1-15 hp Hc216 hellboFöreläsning: Vad är musikdidaktik?
2019-08-22 tor10:00 – 13:00 English for Secondary School Subject Teachers, 61-90 credits Hc216 maljenL&C 3
2019-08-23 fre09:00 – 12:00 Bedömning och betygssättning för ämneslärare (UVK) Hc114, Hc216, Hc217 karjen, schthe, torrogWorkshop pedagogisk planering
2019-08-26 mån16:00 – 22:00 Arkad, Hb117, Hb118, Hb221, Hb317, Hc113, Hc114, Hc216, Hc217, Hc317, Orangeriet KårenBlue Crew
2019-08-27 tis09:00 – 12:00 Matematik I för grundlärare 4-6 Hc216 carmonSeminarium 1 Grupp A
13:00 – 17:00 Förskolan i ett föränderligt samhälle (UVK) Hb117, Hb229, Hc216, Hc220, Hd420 almann, AndSSeminarium Läroplansteori
2019-08-28 ons10:30 – 12:00 Vetenskapsteori och metod, företagsekonomi I, Vetenskapsteori och metod, psykologi I Hc216 PeRoWorkshop, kvalitativ analys, Grupp 4
2019-08-29 tor08:00 – 12:00 Introduction to Interventions in Childhood Hc216 mchelaRisk and Resilience
13:00 – 16:00 Introduction to Interventions in Childhood Hc216 mchelaFamily functioning
2019-08-30 fre08:00 – 16:00 Svenska som andraspråk 2 Hc216 glalin, grasus, ryljohKursintroduktion
Närträff 1
2019-09-02 mån09:00 – 12:00 Religionsvetenskap för ämneslärare, 31-60 hp Hc216 EnArFöreläsning Bibelvetenskap: NT
13:30 – 16:00 Matematik I för grundlärare 4-6 Hb317, Hc216 widandHandledning inför tentamen Grupp B
2019-09-03 tis08:00 – 17:00 Hc216 ToBeKortaVägen, FU
2019-09-04 ons09:00 – 12:00 Samhällskunskap för ämneslärare, 31-60 hp Hc216 SaRoSamhällskunskap 31-60 Brott och straff
13:00 – 14:30 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap, Prosthetics and Orthotics Introduction, Socialt arbete, profession och kunskapsområde Ga334, Ga442, Ga528, Ga934, Gc310, Gc311, Gd307, Hc216, Hc217 berric, boragn, ediann, graann, johmal, jonthe, liafri, morvan, odeper, ThiFreIPL. Seminar group A-I.
2019-09-05 tor08:00 – 10:00 Swedish Language, Culture and Society 1, Swedish Language, Culture and Society I, Swedish Language, Culture and Society 1 Hc216 karamaA, A, A
10:00 – 12:00 Hc216 rosjos
13:00 – 16:30 Psykologi, 1-30 hp Hc216 aktvezSocial kognition-Social perception
Aronson: kap: 3-4
2019-09-09 mån12:00 – 16:00 Samhällskunskap för ämneslärare, 31-60 hp Hc216 SaRoSamhällskunskap 31-60 Skoljuridik
2019-09-10 tis08:00 – 17:00 Hc216 ToBeKortaVägen, FU
2019-09-11 ons09:00 – 12:00 Communication Across Cultures Hc216Culture and Communication
Workshop
Guest Lecturer: Margareta Andermo
13:00 – 15:00 Medie- och kommunikationsvetenskapliga teorier och metoder ll Hb323, Hc216, Hc317, Hc318 jacdia, sjojenMetodseminarium:
Grupp 5 i Hc216.
Grupp 6 i Hc318.
Grupp 7 i Hb323.
Grupp 8 i Hc317.
15:00 – 17:00 Swedish Language, Culture and Society 1, Swedish Language, Culture and Society I, Swedish Language, Culture and Society 1 Hc216 kjomarF, F, F
2019-09-12 tor08:00 – 10:00 Swedish Language, Culture and Society 1, Swedish Language, Culture and Society I, Swedish Language, Culture and Society 1 Hc216 karamaA, A, A
13:00 – 16:30 Psykologi, 1-30 hp Hc216 aktvezJaget och sälvet-Rättfärdigande
Aronson: kap: 5-6
2019-09-13 fre08:00 – 12:00 Naturorienterande ämnen och teknik II för grundlärare F-3 Ha108, Ha215, Ha303, Ha305, Ha308, Ha309, Ha311, Ha408, Hb217b, Hb217c, Hb219, Hb316b, Hc113, Hc216, Hc317, Hd418 BePe, EcYvNoTk F-3 II, Undervisning åk 3
13:00 – 16:00 Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I (UVK) Ha108, Ha215, Hb117, Hb419, Hb420, Hb422, Hc114, Hc216, Hc217, Hc317, Hc318, Hc319 BaIn, carmon, eklann, ElNi, halann, HaTh, joneva, karama, kjomar, norlenReflektionsuppgift 2 i grupp
2019-09-16 mån10:00 – 12:00 Religionsvetenskap för ämneslärare, 31-60 hp Hc216 carpetFöreläsning: Kyrkofäderna & Augustinus
13:00 – 16:00 Svenska för ämneslärare, 31-60 hp Hc216 hellboSeminarium: examinerande moment. Redovisning av muntlig gruppuppgift
2019-09-17 tis08:00 – 17:00 Hc216 ToBeKortaVägen, FU
2019-09-18 ons08:30 – 10:00 Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap, Prosthetics and Orthotics Introduction, Socialt arbete, profession och kunskapsområde Ga1031, Ga334, Ga528, Ga931, Ga932, Ga934, Gc310, Gc311, Hc216 berric, boragn, ediann, graann, johmal, jonthe, liafri, morvan, odeper, ThiFreIPL. Seminari group A-I. Theme 1 . Access to rooms for students to facilitate the production of poster work (without supervisors)
10-13 Campus arena posters exibition
15:00 – 17:00 Swedish Language, Culture and Society 1, Swedish Language, Culture and Society I, Swedish Language, Culture and Society 1 Hc216 kjomarF, F, F
2019-09-19 tor08:00 – 10:00 Swedish Language, Culture and Society 1, Swedish Language, Culture and Society I, Swedish Language, Culture and Society 1 Hc216 karamaA, A, A
10:00 – 12:00 Samhällskunskap för ämneslärare, 61-90 hp Hc216 bergjoPolitisk teori - Globala orättvisor
15:00 – 17:00 Swedish Language, Culture and Society 1, Swedish Language, Culture and Society I, Swedish Language, Culture and Society 1 Hc216 aldtomH, H, H
2019-09-23 mån10:00 – 12:00 Religionsvetenskap för ämneslärare, 31-60 hp Hc216 carpetLuther
13:00 – 16:00 Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för grundlärare F-3 (UVK) Hc216 SaGuKursstart, grupper och grupprocesser
2019-09-24 tis08:00 – 17:00 Hc216 ToBeKortaVägen, FU
2019-09-25 ons10:00 – 12:00 Religionsvetenskap för ämneslärare, 31-60 hp Hc216 EnArModern tid
15:00 – 17:00 Swedish Language, Culture and Society 1, Swedish Language, Culture and Society I, Swedish Language, Culture and Society 1 Hc216 kjomarF, F, F
2019-09-26 tor08:00 – 10:00 Swedish Language, Culture and Society 1, Swedish Language, Culture and Society I, Swedish Language, Culture and Society 1 Hc216 karamaA, A, A
10:00 – 16:00 Matematik I för lärare i tidiga skolår Hc216 jarkar, OtAn
2019-09-27 fre09:00 – 13:00 Matematik IV för grundlärare F-3, Matematik IV för grundlärare 4-6 Ha303, Ha308, Hc216, Hc217, Hc319, Hc320 EkAL, jarkar, kerkla, lunbir, mape, widandHandledning Learning study
2019-09-30 mån10:00 – 15:00 Utvärdering och utveckling och verksamhetsförlagd utbildning IV för ämneslärare (UVK) Hc216 jarkarFöreläsning + workshop skolutvecklingsmodeller
2019-10-01 tis08:00 – 17:00 Hc216 ToBeKortaVägen, FU
2019-10-02 ons10:00 – 15:00 Förskollärarens profession Hb419, Hb422, Hc216, Hc318 rosjosWorkshop
15:00 – 17:00 Swedish Language, Culture and Society 1, Swedish Language, Culture and Society I, Swedish Language, Culture and Society 1 Hc216 kjomarF, F, F
17:00 – 19:00 Swedish Language, Culture and Society 1, Swedish Language, Culture and Society I, Swedish Language, Culture and Society 1 Hc216 kjomarE, E, E
2019-10-03 tor10:00 – 11:30 Matematik IV för grundlärare F-3, Matematik IV för grundlärare 4-6 Hc216, Hc217 EkAL, mapeFöreläsning Variationsteorin II och Fenomenografi inför seminarium
12:00 – 13:30 Matematik IV för grundlärare F-3, Matematik IV för grundlärare 4-6 Hc216, Hc217 EkAL, mapeFöreläsning Variationsteorin II och Fenomenografi inför seminairum
15:00 – 17:00 Swedish Language, Culture and Society 1, Swedish Language, Culture and Society I, Swedish Language, Culture and Society 1 Hc216 aldtomH, H, H
2019-10-04 fre09:00 – 13:00 Matematik IV för grundlärare F-3, Matematik IV för grundlärare 4-6 Ha303, Ha308, Hc216, Hc217 EkAL, jarkar, kerkla, lunbir, mape, widandHandledning Learning study
2019-10-07 mån15:00 – 18:30 Handledarutbildning-VFU Hb116, Hb217b, Hb217c, Hb313, Hb314, Hb316b, Hb329, Hc213, Hc216, Hc217, Hc222 GLarHandledarutbildning
2019-10-08 tis08:00 – 17:00 Hc216 ToBeKortaVägen, FU
2019-10-09 ons15:00 – 17:00 Swedish Language, Culture and Society 1, Swedish Language, Culture and Society I, Swedish Language, Culture and Society 1 Hc216 kjomarF, F, F
2019-10-10 tor09:00 – 13:00 Matematik IV för grundlärare 4-6 Ha303, Ha305, Hc216 mape, widandHandledning Learning study vissa grupper 4-6
13:00 – 15:00 Sustainability and Communication Hc216 BaLeBlock 3 - Economical aspects of sustainable communication
15:00 – 17:00 Swedish Language, Culture and Society 1, Swedish Language, Culture and Society I, Swedish Language, Culture and Society 1 Hc216 assmarB, B, B
2019-10-11 fre09:00 – 13:00 Matematik IV för grundlärare 4-6 Ha303, Ha305, Hc216 mape, widandHandledning Learning study vissa grupper 4-6
2019-10-14 mån13:00 – 16:00 Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för grundlärare F-3 (UVK) Hc216 SaGuPlan mot diskriminering och kränkande behandling
2019-10-15 tis08:00 – 17:00 Hc216 ToBeKortaVägen, FU
2019-10-16 ons15:00 – 17:00 Swedish Language, Culture and Society 1, Swedish Language, Culture and Society I, Swedish Language, Culture and Society 1 Hc216 kjomarF, F, F
2019-10-17 tor10:00 – 17:00 Utvecklingsstudier: Perspektiv och Strategier Hc216 dahasaseminarium gruppuppgift
2019-10-18 fre09:00 – 12:00 Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för grundlärare F-3 (UVK) Hb221, Hc216, Hc217 SaGu, svahelRedovisning av planarbete
13:00 – 16:00 Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för grundlärare F-3 (UVK) Hb221, Hc216, Hc217 SaGu, svahelRedovisning av planarbete
2019-10-22 tis08:00 – 17:00 Hc216 ToBeKortaVägen, FU
2019-10-24 tor10:00 – 12:00 Samhällskunskap för ämneslärare, 61-90 hp Hc216 WeAsGenus och globalisering
2019-10-25 fre08:00 – 16:00 Svenska som andraspråk 2 Hc216 grasus, ryljohNärträff 2
2019-10-28 mån10:00 – 12:00 Competence Development in the Workplace Hc216 BPInKursstart - Kursintroduktion
13:00 – 17:00 Samhällsorienterande ämnen för grundlärare 4-6 - Samhällskunskap Hc216 ObJo, schtheKursstart samhällskunskap
2019-10-29 tis08:00 – 17:00 Hc216 ToBeKortaVägen, FU
2019-10-30 ons10:00 – 12:00 Hc216 SaElDocentkurs
13:00 – 16:00 Svenska IV för grundlärare 4-6 Hc216 LuBaSpråksociologi 2
2019-10-31 tor08:00 – 15:00 Samhällsorienterande ämnen för grundlärare 4-6 - Samhällskunskap Hc216 elflarLandet
2019-11-01 fre09:00 – 12:00 Vetenskapliga perspektiv och metoder (UVK) Ha209, Hb221, Hc114, Hc216, Hc217, Hc318, Hc319, Hc320Seminarium: Vad är kunskap? (Obligatoriskt) Särskilt seminarieschema kommer i Canvas
13:00 – 16:00 Vetenskapliga perspektiv och metoder (UVK) Ha209, Hb221, Hc114, Hc216, Hc217, Hc318, Hc319, Hc320Seminarium: Vad är kunskap? (Obligatoriskt) Särskilt seminarieschema kommer i Canvas
2019-11-04 mån13:00 – 16:00 Svenska IV för grundlärare 4-6 Hc216 LuBaSpråksociologi 3
2019-11-05 tis08:00 – 17:00 Hc216 ToBeKortaVägen, FU
2019-11-06 ons13:00 – 17:00 Samhällsorienterande ämnen för grundlärare 4-6 - Samhällskunskap Hc216 elflarDidaktik
2019-11-07 tor15:00 – 18:00 Hc216 grasus
2019-11-11 mån13:00 – 15:00 Hc216 SaElDocentkurs, Lázaro Moreno Herrera
2019-11-12 tis08:00 – 17:00 Hc216 ToBeKortaVägen, FU
2019-11-14 tor09:00 – 14:00 Samhällskunskap för ämneslärare, 31-60 hp Hc216 SvCJMetodinslag. Praktisk intervjuövning. Kort samling klockan 09.00, sedan arbete på egen hand. Para ihop er två och två (alt. tre och tre) och genomför kortare intervjuer på varandra enligt instruktion och mot bakgrund av tisdagens föreläsning. Transkribera delar av intervjuerna. Återsamlig klockan 13.00 för diskussion om uppgiften. Samhällskunskap för ämneslärare 31-60.
15:00 – 18:30 Handledarutbildning-VFU Hb116, Hb229, Hb316b, Hc213, Hc216, Hc222, Hc334, Hd418, Hd419, Hd420, Hd421 GLar, SimUHandledarutbildning
2019-11-15 fre08:00 – 12:00 Samhällsorienterande ämnen för grundlärare 4-6 - Samhällskunskap Hc216 schtheRätttsväsende
13:00 – 17:00 Samhällsorienterande ämnen för grundlärare 4-6 - Samhällskunskap Hc216 schtheEkonomi
2019-11-18 mån10:00 – 12:00 Historia för ämneslärare, 31-60 hp Hc216 ThSoFöreläsning informationssökning
13:00 – 16:00 Svenska IV för grundlärare 4-6 Hc216 halannExamination:
Bedömning, muntlighet
2019-11-19 tis08:00 – 17:00 Hc216 ToBeKortaVägen, FU
2019-11-20 ons09:00 – 11:30 Samhällskunskap för ämneslärare, 31-60 hp Hc216 SAndDagens medielandskap - sociala medier
2019-11-21 tor08:00 – 12:00 Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 - Teknik, Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 - Fysik Ha215, Ha303, Ha308, Ha311, Ha408, Hb317, Hc114, Hc216, Hc217, Hc318, Hc320 EcYvElevbesök, fysikundervisning
13:00 – 17:00 Hc216 bagsan, SaElDocentkurs, Sangeeta Bagga-Gupta
2019-11-22 fre08:30 – 10:00 Historia för ämneslärare, 31-60 hp Hc216, Hc217 ThSoSeminarium A informationssökning
10:30 – 12:00 Historia för ämneslärare, 31-60 hp Hc216, Hc217 ThSoSeminarium B informationssökning
2019-11-25 mån13:00 – 15:00 Hc216 SaElDocentkurs, Roger Säljö
2019-11-26 tis08:00 – 17:00 Hc216 ToBeKortaVägen, FU
2019-11-27 ons09:00 – 12:00 Svenska IV för grundlärare 4-6 Hc216, Hc319 halann, rosjesExamination:
Artikelseminarium/gruppredovisning
A+B
2019-11-28 tor15:15 – 16:30 Religionsvetenskap för ämneslärare, 31-60 hp Hc216 ahljenUppsatsupptakt
2019-12-02 mån14:00 – 17:00 Bedömning och examination i högre utbildning Hc216, Hc217 GLar, HiAsLiterature seminar
2019-12-03 tis08:00 – 17:00 Hc216 ToBeKortaVägen, FU
2019-12-04 ons09:00 – 16:00 Matematik I för lärare i tidiga skolår Hc216 OtAn
2019-12-05 tor09:30 – 17:00 Matematik III för grundlärare 4-6 Hc216, Hc317, Hc318, Hc320 carmon, jarkar, lunbir, widandSem VFU-uppföljning tillhör VFU III
2019-12-06 fre08:00 – 16:00 Svenska som andraspråk 2 Hc216 glalin, ryljohNärträff 3
2019-12-09 mån08:00 – 17:00 Utforskande matematik i förskolan Ha108, Ha215, Hb217c, Hb220, Hb313, Hb314, Hb316b, Hb323, Hc216, Hc217, Hc319, Hc320 EkAL, rosjos, SimUWorkshop variationsteorin
2019-12-10 tis08:00 – 17:00 Hc216 ToBeKortaVägen, FU
2019-12-12 tor15:00 – 18:00 Hc216 grasus
2019-12-17 tis08:00 – 17:00 Hc216 ToBeKortaVägen, FU
2019-12-20 fre09:00 – 16:00 Skolans uppdrag och lärarens profession i ett föränderligt samhälle för ämneslärare Hc216, Hc217, Hc317 andhel, jarkar, joneva
2020-01-07 tis08:00 – 17:00 Hc216 ToBeKortaVägen, FU
2020-01-09 tor10:00 – 12:00 Hc216 dinradKurslagsmöte självständigt arbete
2020-01-14 tis08:00 – 17:00 Hc216 ToBeKortaVägen, FU
2020-01-15 ons13:00 – 17:00 Hc216 bagsan, SaElDocentkurs, examination
2020-01-16 tor08:00 – 12:00 Hc216 bagsan, SaElDocentkurs, examination
2020-01-21 tis08:00 – 17:00 Hc216 ToBeKortaVägen, FU
2020-01-28 tis08:00 – 17:00 Hc216 ToBeKortaVägen, FU
2020-02-04 tis08:00 – 17:00 Hc216 ToBeKortaVägen, FU
2020-02-11 tis08:00 – 17:00 Hc216 ToBeKortaVägen, FU
2020-02-18 tis08:00 – 17:00 Hc216 ToBeKortaVägen, FU
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information