Schema för Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)

» Utskriftsvänlig version (Öppnas i nytt fönster)

Din sökning
DatumLokal
2019-07-22 - 2020-07-22Hc222
DatumTidKursLokalHjälpmedelLärareGruppMoment
2019-08-13 tis12:00 – 16:00 Hb229, Hc222 rytcatRapportmöte
2019-08-15 tor15:00 – 17:00 Hc222 ahljen
2019-08-22 tor09:00 – 12:00 Matematik I för grundlärare 4-6 Ha118, Hb317, Hc222, Hc320 lunbirFöreläsning Lektionsplan Vi startar i Hb 317
13:00 – 14:00 Hc222 GLarOmexamination
2019-08-26 mån10:00 – 12:00 Specialpedagogik för grundlärare F-3 (UVK), Specialpedagogik för grundlärare 4-6 (UVK) Hb217b, Hb217c, Hb229, Hb313, Hb314, Hb323, Hb329, Hc222, Hc334, Hd419, Hd420, Hd421 CMar, SaGu, svahelExamination
Litteraturseminarium 1
2019-08-27 tis10:00 – 16:00 Historia för ämneslärare, 91-120 hp Hc222 DyAn, heujoh, NLaiUppsatsseminarium Omexamination 1, Historia 91-120 hp
2019-08-29 tor13:00 – 16:00 Svenska för ämneslärare, 61-90 hp Hc222 rosjesSvenska språket i nutid och framtid
2019-09-03 tis10:00 – 13:00 Svenska för ämneslärare, 61-90 hp Hc222 LuBaÄldre nysvenska
13:00 – 16:00 Hc222 dacmar
2019-09-05 tor08:00 – 12:00 Religionsvetenskap för ämneslärare, 61-90 hp Hc222 kjomarSeminarium didaktik uppg 1
2019-09-10 tis13:00 – 16:00 Specialpedagogik för grundlärare F-3 (UVK), Specialpedagogik för grundlärare 4-6 (UVK) Hb135, Hb217b, Hb217c, Hb313, Hb314, Hb316b, Hb323, Hb329, Hc222, Hc314 CMarWorkshop/föreläsning
Kartläggning/pedagogisk utredning
2019-09-11 ons15:00 – 17:00 Medie- och kommunikationsvetenskapliga teorier och metoder ll Hb323, Hc222 sjojen
2019-09-12 tor09:30 – 12:00 Förskolan i ett föränderligt samhälle (UVK) Hc222 mralin
12:00 – 14:00 Peace and Conflict Studies Hc222 nilmar
2019-09-13 fre10:00 – 15:00 Peace and Conflict Studies Hc222 nilmar
2019-09-16 mån08:30 – 10:30 Globala utmaningar: introduktion till Globala studier Hc222 ObJoGlobala utmaningar
Litteraturseminarium Grupp 1
10:31 – 12:01 Hc222 hjecar
2019-09-17 tis08:30 – 10:30 Globala utmaningar: introduktion till Globala studier Hc222 ObJoGlobala utmaningar
Litteraturseminarium Grupp 3
11:00 – 13:00 Globala utmaningar: introduktion till Globala studier Hc222 ObJoGlobala utmaningar
Litteraturseminarium Grupp 4
13:00 – 15:00 Globala utmaningar: introduktion till Globala studier Hc222 ObJoGlobala utmaningar
Litteraturseminarium Grupp 2 OBS Tiden flyttad
2019-09-18 ons15:00 – 17:00 Specialpedagogik, grundkurs Hb229, Hb329, Hc222, Hd419, Hd420, Hd421 CMar, SaGuLitteraturseminarium 1a
2019-09-19 tor14:00 – 17:00 Bedömning och betygssättning för ämneslärare (UVK) Hc222 elflarExaminationsseminarium
2019-09-20 fre10:00 – 12:00 Samhällskunskap för ämneslärare, 61-90 hp Hb329, Hc222 ObJo, SaReHandledning forskningsöversikt
Grupp A Rebecka, sal Hc222
Grupp B Joakim, sal Hb329
2019-09-23 mån13:00 – 15:00 Hc222ämnesgrupp fritidshem
2019-09-26 tor15:00 – 18:30 Handledarutbildning-VFU Hb116, Hb217b, Hb217c, Hb229, Hb329, Hc222, Hc334, Hd418, Hd419, Hd420, Hd421 GLarHandledarutbildning
2019-09-27 fre08:00 – 13:00 Samhällskunskap för ämneslärare, 61-90 hp Hb329, Hc222 ObJo, SaReExamination forskningsöversikt

Grupp B sal Hc222
Grupp A sal Hb329
2019-10-03 tor08:00 – 15:00 Utvärdering och utveckling och verksamhetsförlagd utbildning IV för ämneslärare (UVK) Hc213, Hc222 GLar, jarkarLitteraturseminarium Hirsh
2019-10-07 mån15:00 – 18:30 Handledarutbildning-VFU Hb116, Hb217b, Hb217c, Hb313, Hb314, Hb316b, Hb329, Hc213, Hc216, Hc217, Hc222 GLarHandledarutbildning
2019-10-10 tor09:00 – 16:00 Matematik IV för grundlärare F-3, Matematik IV för grundlärare 4-6 Hb323, Hc222 joneva, svahelSeminarium (Se tider i pingpong
2019-10-14 mån16:15 – 17:15 Svenska ll - Tidig läs- och skrivutveckling för grundlärare F-3 Ha108, Ha215, Hb229, Hb323, Hc222 halann, norlen, rosjes, SaGu, svahelMöte med VFU-lärare inför VFU III
2019-10-15 tis08:00 – 16:00 Hc222 sjoemmVFU-samtal
2019-10-16 ons08:00 – 16:00 Hc222 sjoemmVFU-samtal
2019-10-17 tor09:00 – 16:00 Matematik IV för grundlärare F-3, Matematik IV för grundlärare 4-6 Ha118, Ha215, Ha303, Ha305, Ha311, Hc222 EkAL, jarkar, lunbir, mape, widandHandledning Learning study
2019-10-18 fre09:00 – 12:00 Didaktiskt arbete i förskolan II Ha108, Ha209, Ha215, Ha303, Ha305, Hb420, Hc114, Hc222, Hc318, Hc319, Hd418, Hd419, Hd420, Hd421 AndS, ohmcha, ryljohExamination Seminarium
2019-10-22 tis15:00 – 18:30 Handledarutbildning-VFU Hb116, Hb217c, Hb313, Hb314, Hb316b, Hb329, Hc213, Hc222, Hc334, Hd420, Hd421 GLarHandledarutbildning
2019-10-24 tor10:00 – 13:00 Hc222 heujoh
2019-11-07 tor10:00 – 13:00 Hc222 heujoh
2019-11-11 mån10:01 – 12:01 Management and Planning in International Work Hc222 hjecarPresentation Effective teams Management interviews International students
2019-11-13 ons09:00 – 12:00 Samhällsorienterande ämnen för grundlärare 4-6 - Samhällskunskap Hc222 ObJoLitteraturseminarium sociologi
OBS - obligatoriskt moment
2019-11-14 tor15:00 – 18:30 Handledarutbildning-VFU Hb116, Hb229, Hb316b, Hc213, Hc216, Hc222, Hc334, Hd418, Hd419, Hd420, Hd421 GLar, SimUHandledarutbildning
2019-11-20 ons13:00 – 17:00 Specialpedagogik, grundkurs Hb229, Hb313, Hb314, Hb329, Hc222, Hd419, Hd420, Hd421 CMarLitteraturseminarium 1b
2019-11-21 tor08:30 – 12:00 Lärande och utveckling för förskollärare (UVK-F) Hc222 AlKa, nilmonenskild muntlig examination
2019-11-25 mån08:00 – 12:00 Samhällsorienterande ämnen för grundlärare 4-6 - Samhällskunskap Hc222 ObJo, schthe08:00-09:00 Frågestund inför tentamen
09:00-12:00 Litteraturseminarium Debattbok. OBS - obligatoriskt moment
13:00 – 16:00 Vetenskapliga perspektiv och metoder (UVK) Ha215, Hb316b, Hc213, Hc217, Hc222 annmar, ReKa, rosjos, SMikG2Seminarium forskningsdesign (Obligatoriskt)
2019-11-26 tis08:30 – 12:00 Samhällskunskap för ämneslärare, 31-60 hp Hc222 ObJoSeminarie: "Gamla uppsatser"
OBS - obligatoriskt moment
13:00 – 15:00 Samhällskunskap för ämneslärare, 31-60 hp Hc213, Hc222 ObJoUppsatsupptakt
OBS - obligatoriskt
2019-11-29 fre09:00 – 14:00 Utomhuspedagogik med teckenkommunikation Hb217b, Hb217c, Hb229, Hb317, Hc213, Hc222 HamMSamling i Hb 317
Redovisningar av uppgiften i utomhuspedagogik
Litteraturseminarium
Kursavslutning
2019-12-04 ons15:00 – 18:30 Handledarutbildning-VFU Hb229, Hb323, Hb329, Hc113, Hc213, Hc222, Hc334, Hd418, Hd419, Hd420, Hd421 GLarHandledarutbildning examination
2019-12-05 tor08:30 – 17:00 Utbildningsvetenskaplig kärna I Hb323, Hc222, Hd418, Hd419 AdWe, CaMa, GLar, jonevaUVK
2019-12-06 fre09:00 – 12:00 Vetenskapliga perspektiv och metoder (UVK) Hb217b, Hb229, Hb313, Hb314, Hb323, Hb329, Hc213, Hc222, Hc314, Hc334Seminarium: Vad är kunskap? (Obligatoriskt) Särskilt seminarieschema kommer i Pingpong
13:00 – 16:00 Vetenskapliga perspektiv och metoder (UVK) Hb217b, Hb229, Hb313, Hb314, Hb329, Hc213, Hc222, Hc314, Hc334Seminarium: Vad är kunskap? (Obligatoriskt) Särskilt seminarieschema kommer i Pingpong
2019-12-10 tis13:00 – 16:00 Identitet, kultur och religion: ett globalt perspektiv Hc213, Hc217, Hc222 samtobSamtal om religion och samhälle (se förslag på samtalsämnen på pingpong)
2020-01-14 tis08:00 – 17:00 Skolans uppdrag och lärarens profession i ett föränderligt samhälle för ämneslärare Hb316b, Hb323, Hc222 andhel, jarkar, jonevaSeminarium 4
Litteraturseminarium Allmändidaktik - vetenskap för lärare
2020-01-17 fre08:00 – 15:00 Samhällskunskap för ämneslärare, 31-60 hp Hc213, Hc222 ObJoUppsatsseminarier Samhällskunskap 31-60
2020-01-23 tor09:00 – 16:00 Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan II Hc222 mralinExamination, mer info vid kursstart
2020-02-05 ons09:00 – 17:00 Utbildningsvetenskaplig kärna I Hc213, Hc222 jonevaomtentamen 2
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information