Schema för Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)

» Utskriftsvänlig version (Öppnas i nytt fönster)

Din sökning
DatumLokal
2019-07-22 - 2020-07-22Hd421
DatumTidKursLokalHjälpmedelLärareGruppMoment
2019-08-15 tor13:00 – 15:00 Hd421 bobkarExtrainsatt möte med Forskningsrådet.
2019-08-20 tis08:00 – 17:00 Hd421 SimUOmtentamen LNTN17
2019-08-21 ons09:00 – 12:00 Hd421 GuRoprel bokning HKU-besök
13:00 – 17:00 Naturvetenskap och teknik i förskolan Hd421 SimUOmexamination LNTN
Seminarie med individuell inlämningsuppgift 14.30-15.30

2019-08-22 tor09:00 – 12:00 Didaktiskt arbete i förskolan II Ha108, Ha209, Hb217b, Hb217c, Hb229, Hb313, Hb314, Hb316b, Hb323, Hb329, Hd418, Hd419, Hd420, Hd421 ohmchaLitteraturseminarium
2019-08-23 fre12:00 – 14:00 Hd421 GuRoprel bokning HKU-besök
2019-08-26 mån10:00 – 12:00 Specialpedagogik för grundlärare F-3 (UVK), Specialpedagogik för grundlärare 4-6 (UVK) Hb217b, Hb217c, Hb229, Hb313, Hb314, Hb323, Hb329, Hc222, Hc334, Hd419, Hd420, Hd421 CMar, SaGu, svahelExamination
Litteraturseminarium 1
2019-08-28 ons14:00 – 15:00 Hd421 sveane
2019-08-29 tor08:00 – 15:00 Bedömning och betygssättning för ämneslärare (UVK) Hd420, Hd421 GLar, schtheLitteraturseminarium
2019-08-30 fre09:00 – 12:00 Hd418, Hd419, Hd420, Hd421 HedMVFU-samordnarträff, lärarutbildning
13:00 – 16:00 Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I (UVK) Ha215, Hb316b, Hb420, Hb422, Hc114, Hc317, Hc318, Hc319, Hd418, Hd419, Hd420, Hd421 BaIn, carmon, eklann, ElNi, halann, HaTh, joneva, karama, kjomar, norlen, schthe, svahelReflektionsuppgift 1 i grupp
2019-08-31 lör09:00 – 12:00 Hd418, Hd419, Hd420, Hd421 dahevaUL vid trafikskola
2019-09-02 mån13:00 – 16:00 Hd421 HedMProjektgruppsmöte försöksverksamhet med övningsskolor, lärarutbildning
2019-09-04 ons09:00 – 12:00 Hd421 falcar, ludannOmexaminationstillfälle 1, Examensarbete för förskollärare och grundlärare fritidshem
2019-09-05 tor08:00 – 17:00 Barns språkliga lärande och kommunikation i förskolan Hb323, Hc334, Hd421 HaTh, linulr, ReKa, wenkriExamination 2 litteratursem
Grupper på pingpong
2019-09-06 fre12:00 – 16:00 Hd421 hamlilLitteraturseminarium
2019-09-10 tis09:00 – 12:00 Uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap Hd421 sjojenExaminationseminarium, tillfälle 2
13:00 – 17:00 Hd418, Hd419, Hd420, Hd421 almann, lunbir, ohmchaTillfälle II - Läslyft i förskolan 19/20
2019-09-11 ons10:00 – 12:00 Medie- och kommunikationsvetenskapliga teorier och metoder ll Hd418, Hd419, Hd420, Hd421 jacdiaMetodseminarium:
Grupp 1 i Hd418.
Grupp 2 i Hd419.
Grupp 3 i Hd420.
Grupp 4 i Hd421.
13:00 – 17:00 Hd418, Hd419, Hd420, Hd421 almann, lunbir, ohmchaTillfälle II - Läslyft i förskolan 19/20
2019-09-12 tor09:30 – 12:00 Hd421 EnSt
2019-09-13 fre08:00 – 15:00 Bedömning och betygssättning för ämneslärare (UVK) Hd420, Hd421 GLar, schtheSeminarium skolans dokumentation
2019-09-14 lör09:00 – 16:00 Hb217b, Hb217c, Hb229, Hb313, Hb314, Hc217, Hc334, Hd418, Hd419, Hd420, Hd421 dahevaUL vid trafikskola
2019-09-16 mån14:00 – 15:00 Hd421 ToBeAvd KOMP
2019-09-18 ons15:00 – 17:00 Specialpedagogik, grundkurs Hb229, Hb329, Hc222, Hd419, Hd420, Hd421 CMar, SaGuLitteraturseminarium 1a
2019-09-19 tor10:00 – 13:00 Bedömning och betygssättning för ämneslärare (UVK) Ha215, Hd418, Hd421 GLar, schthe, torrogExaminationsseminarium
13:00 – 15:00 Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) - Internationellt arbete Hd421 EnAr
15:30 – 17:30 Hd421 sveane
2019-09-20 fre10:00 – 12:00 Hd421 dahevaMetahandledning
2019-09-24 tis08:00 – 12:00 Hd421 bobkarCoSoNo Stint project.
13:00 – 17:00 Hd418, Hd419, Hd420, Hd421 daheva, domsar, ohmchaHandleda vidare i förskolan 19/20
2019-09-25 ons08:00 – 12:00 Hd421 bobkarCoSoNo Stint project.
13:00 – 15:00 Sustainability and Communication Hd421 olaulrBlock 2 - Examination seminar - assignment 2 - group 2
2019-09-26 tor08:00 – 12:00 Hd421 bobkarCoSoNo Stint project.
15:00 – 18:30 Handledarutbildning-VFU Hb116, Hb217b, Hb217c, Hb229, Hb329, Hc222, Hc334, Hd418, Hd419, Hd420, Hd421 GLarHandledarutbildning
2019-09-27 fre08:00 – 12:00 Hd421 bobkarCoSoNo Stint project.
12:00 – 14:00 Hd421 bobkarLeadMe möte
2019-09-30 mån08:00 – 17:00 Hd421 SimUOmtentamen LNTN17
2019-10-01 tis10:00 – 12:00 Religionsvetenskap för ämneslärare, 31-60 hp Hd421 EnArSeminarium
Grupp A
13:00 – 15:00 Religionsvetenskap för ämneslärare, 31-60 hp Hd421 EnArSeminarium
Grupp B
2019-10-02 ons13:00 – 14:30 Barn, unga och vuxna i komplicerade livssituationer Hb313, Hb314, Hb316b, Hd419, Hd420, Hd421 hjagit, SaGu
2019-10-03 tor09:00 – 16:00 Historia för ämneslärare, 31-60 hp Ha305, Hb217b, Hb217c, Hb329, Hd420, Hd421 karjenHistoriedidaktik. Föreläsning och genomförande av uppgift del 1.
2019-10-07 mån10:00 – 16:45 Hb221, Hb229, Hc320, Hc334, Hd418, Hd419, Hd420, Hd421 dahevaHandledda samtal
2019-10-08 tis09:00 – 12:00 Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för grundlärare F-3 (UVK) Hd418, Hd419, Hd420, Hd421 SaGu, svahelLitteraturseminarium
13:00 – 16:00 Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för grundlärare F-3 (UVK) Hd418, Hd419, Hd420, Hd421 SaGu, svahelLitteraturseminarium
2019-10-10 tor09:00 – 16:00 Historia för ämneslärare, 31-60 hp Hb217b, Hb217c, Hc113, Hd419, Hd420, Hd421 karjenHistoriedidaktik. Seminarium: Metoder och arbetssätt. Genomförande av uppgift del 2 och 3.
2019-10-16 ons13:00 – 17:00 Barn, unga och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Hd420, Hd421 hjagit
2019-10-17 tor10:00 – 12:00 Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I (UVK), Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I för förskollärare (UVK) Hd421 mralinOmexamination (Examination 2 av Seminarier del 2)
13:00 – 16:00 Pedagogik I, Pedagogik I, Pedagogik I, Pedagogik I, Pedagogik I, Pedagogik I, Pedagogik och samhälle Hb217b, Hb217c, Hb221, Hb229, Hb313, Hb314, Hb316b, Hd418, Hd419, Hd420, Hd421 HeJoGruppseminarium i Jönköping
Lärare: Joel Hedegaard
Litteratur: All kurslitteratur
2019-10-18 fre09:00 – 12:00 Didaktiskt arbete i förskolan II Ha108, Ha209, Ha215, Ha303, Ha305, Hb420, Hc114, Hc222, Hc318, Hc319, Hd418, Hd419, Hd420, Hd421 AndS, ohmcha, ryljohExamination Seminarium
2019-10-21 mån13:00 – 15:00 Historia för ämneslärare, 61-90 hp Hc114, Hd420, Hd421 DyAn, heujoh, NLaiUppsatsupptakt. Först samling i Hc 114.
2019-10-22 tis10:00 – 12:00 Medie- och kommunikationsvetenskapliga teorier och metoder ll Hd418, Hd419, Hd420, Hd421 jacdiaSeminarier:
Grupp 1: Hd418.
Grupp 2: Hd419.
Grupp 3: Hd420.
Grupp 4: Hd421.
15:00 – 18:30 Handledarutbildning-VFU Hb116, Hb217c, Hb313, Hb314, Hb316b, Hb329, Hc213, Hc222, Hc334, Hd420, Hd421 GLarHandledarutbildning
2019-10-24 tor09:00 – 12:00 Didaktiskt arbete i förskolan II Hb116, Hb217b, Hb217c, Hb229, Hb313, Hb314, Hb316b, Hb323, Hb329, Hd418, Hd419, Hd420, Hd421 baclin, ohmcha, rytcat, sjoemm, wibisaExamination a och b; Inlämningsuppgift
Vernissage
2019-10-31 tor08:00 – 12:00 Utforskande matematik i förskolan Hb217b, Hb217c, Hb316b, Hc217, Hd418, Hd419, Hd420, Hd421 SimUSeminarier
2019-11-06 ons08:15 – 11:30 Hc318, Hc334, Hd418, Hd419, Hd420, Hd421Uppdragsutbildning pedagogik
2019-11-07 tor13:00 – 15:00 Hd421 ahljen, almane, FyMa, HeJo, ishlar, MoGu, samtob, SvCJ, sveane, ZeDuFK granskningar
2019-11-08 fre08:15 – 11:30 Hc318, Hc334, Hd418, Hd419, Hd420, Hd421 dahevaUppdragskurs Praktiska tips för doktorander
2019-11-12 tis13:00 – 16:00 Theory of Science and Scientific Methods in Child Studies, Theory of Science and Scientific Methods in Child Studies Hd420, Hd421Qualitative methods, seminars
2019-11-14 tor15:00 – 18:30 Handledarutbildning-VFU Hb116, Hb229, Hb316b, Hc213, Hc216, Hc222, Hc334, Hd418, Hd419, Hd420, Hd421 GLar, SimUHandledarutbildning
2019-11-15 fre13:00 – 17:02 Hd418, Hd419, Hd420, Hd421 almann, daheva, lunbir, ohmchaTillfälle III - Läslyft i förskolan 19/20
2019-11-18 mån13:00 – 16:00 Hd421 HedMProjektgruppsmöte försöksverksamhet med övningsskolor, lärarutbildning
2019-11-20 ons13:00 – 17:00 Specialpedagogik, grundkurs Hb229, Hb313, Hb314, Hb329, Hc222, Hd419, Hd420, Hd421 CMarLitteraturseminarium 1b
2019-11-21 tor09:00 – 12:00 Svenska IV - Fördjupat perspektiv på tidig läs- och skrivutveckling för grundlärare F-3 Hd421 carmon
13:00 – 16:00 Svenska IV - Fördjupat perspektiv på tidig läs- och skrivutveckling för grundlärare F-3 Hd421 carmon
2019-11-22 fre09:00 – 17:00 Lärande och utveckling för ämneslärare (UVK) Hd419, Hd421 SaReLitteraturseminarium enligt särskilt schema
Grupp A
2019-12-03 tis08:00 – 17:00 Hd420, Hd421 almannExamination UUU II Gbg
2019-12-04 ons15:00 – 18:30 Handledarutbildning-VFU Hb229, Hb323, Hb329, Hc113, Hc213, Hc222, Hc334, Hd418, Hd419, Hd420, Hd421 GLarHandledarutbildning examination
2019-12-06 fre08:30 – 12:00 Utbildningsvetenskaplig kärna I Hd418, Hd419, Hd420, Hd421 AdWe, CaMa, GLar, jonevaExamination
12:00 – 17:00 Utbildningsvetenskaplig kärna I Hb323, Hd419, Hd420, Hd421 AdWe, CaMa, GLar, jonevaExamination
2019-12-09 mån13:00 – 15:00 Crisis Communication Hd419, Hd420, Hd421 LKBMSeminar I
2019-12-10 tis13:00 – 16:00 Theory of Science and Scientific Methods in Child Studies, Theory of Science and Scientific Methods in Child Studies Hd420, Hd421Seminar, planning a literature review,
2019-12-12 tor10:00 – 17:00 Migration och integration Hd419, Hd421 dahasa, kallanHandledning
2019-12-13 fre08:00 – 16:00 Skolans uppdrag och lärarens profession i ett föränderligt samhälle för ämneslärare Hd419, Hd420, Hd421 andhel, jarkar, jonevaSeminarium 3
Litteraturseminarium, Colnerud
2019-12-16 mån13:00 – 16:00 Hd421 HedMProjektgruppsmöte försöksverksamhet med övningsskolor, lärarutbildning
2019-12-17 tis09:00 – 17:00 Migration och integration Hd420, Hd421 dahasa, kallanSeminarium
2019-12-18 ons08:00 – 17:00 Theory of Science and Scientific Methods in Child Studies, Theory of Science and Scientific Methods in Child Studies Hd421Literature seminar obligatory
2019-12-19 tor10:00 – 12:00 Theory of Science and Scientific Methods in Child Studies, Theory of Science and Scientific Methods in Child Studies Hd421additional support for thesis planning,
2020-01-13 mån13:00 – 16:00 Historia för ämneslärare, 61-90 hp Hd418, Hd420, Hd421 DyAn, NLaiUppsatsseminarium
2020-01-14 tis08:00 – 12:00 Historia för ämneslärare, 61-90 hp Hd419, Hd420, Hd421 DyAnUppsatseminarium
2020-01-15 ons10:00 – 16:00 Utbildningsvetenskaplig kärna III (VAL) Hc320, Hd420, Hd421 DyAn, HMar, SaReExamination-VAL
16:30 – 19:00 Skolnära forskningsmetoder och forskningsdesign, VAL Hc320, Hd420, Hd421 bacjoh, HMar, SaRe
2020-01-16 tor08:00 – 18:00 Uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap Hc218, Hd418, Hd419, Hd420, Hd421 WeKaExaminationsseminarier
Hd 418 Examinator x
Hd 419 Examinator y
Hd 420 Examinator z
Hd 421 Examinator xx
Hc 218 Examinator yy
2020-01-17 fre08:00 – 18:00 Uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap Hc218, Hd418, Hd419, Hd420, Hd421 WeKaExaminationsseminarier
Hd 418 Examinator x
Hd 419 Examinator y
Hd 420 Examinator z
Hd 421 Examinator xx
Hc 218 Examinator yy
2020-02-05 ons13:00 – 17:00 Hd418, Hd419, Hd420, Hd421 almann, lunbir, ohmchaTillfälle IV Läslyft i förskolan 19/20
2020-03-03 tis13:00 – 17:00 Hd418, Hd419, Hd420, Hd421 daheva, domsar, ohmchaHandleda vidare i förskolan 19/20
2020-04-21 tis13:00 – 17:00 Hd418, Hd419, Hd420, Hd421 almann, daheva, domsar, lunbir, ohmchaTillfälle V - Läslyft i förskolan 19/20
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information