Schema för Tekniska Högskolan (JTH)

» Utskriftsvänlig version (Öppnas i nytt fönster)

Din sökning
DatumProgram
2019-07-22 - 2020-07-22TGLU7H19

Ditt schema innehåller flera grupper. Ta bort bocken på de grupper du inte vill se.

         
DatumTidKursLokalHjälpmedelLärareGruppMoment
2019-08-19 mån08:30 – 09:15 He102 dahann, glajoh, Perein, sivvan, thimatVelcome to JTH!
09:15 – 11:30 E4404 glajohUpprop
2019-08-20 tis09:30 – 12:00 E4404 glajoh, RoJoProgramaktiviteter
2019-08-21 ons10:00 – 12:30 He102?Du kan mer än du tror? Michael Södermalm
2019-08-23 fre11:00 – 13:00 J2156 adland, ArAn, dahann, ErLa, glajoh, GrOl, JaHa, jakjas, johson, JPet, KarJ, lindma, NeKj, StCa, StRo, svelei, tanhe, thimatVälkomstmässa / Student Welcome Fair
2019-08-26 mån09:00 – 11:45 Grunder i belysningsteknik E1219 glajohKursintroduktion & Föreläsning 1 Vad är ljus?
12:00 – 13:00 E1423 KårenGratis lunch - föreläsning med Sveriges ingenjörer i Fagerhultsaulan (E1423) Ej obligatorisk närvaro!
13:00 – 16:45 Perception och kommunikation E1022 wanulrFöreläsning Kursintroduktion Föreläsning 1 Perception, Labbintro 1.
2019-08-28 ons08:00 – 10:00 Forma med ljus E1028 AdMaKursintroduktion
Föreläsningar
-Ögat och seendet
-Visuella grundbegrepp
10:00 – 12:00 Forma med ljus E1405 AdMaFöreläsningar
-Ögat och seendet
-Visuella grundbegrepp
13:00 – 17:00 Forma med ljus E1105 AdMaÖvning
-Visuella utvärderingar av verkliga miljöer
2019-08-29 tor13:00 – 16:30 Grunder i belysningsteknik E1105 glajohFöreläsning Alumner berättar om ljusdesignyrket
2019-09-02 mån08:30 – 11:45 Grunder i belysningsteknik E1219 glajohFöreläsning 2 Ljusutbyte
2019-09-03 tis09:00 – 11:45 Perception och kommunikation E2326 wanulrÖvning/Seminarium Labb genomgång - Rumsperception
16:50 – 19:00 Forma med ljus AdMa, AKarStudiebesök på Spira möte med konstnärligt team bakom Silverstar. Vi träffas vid entrén på Spira 16:50
2019-09-04 ons08:00 – 17:00 Forma med ljus E1118 AdMaLaborationer i mindre grupper
-Laboration 1 Metodiska ljuskällor
-Laboration 2 Ljuskänslighet
Se separat schema under dokument i pingpong när respektive grupp ska labba.
2019-09-05 tor09:00 – 11:45 Perception och kommunikation B3051 wanulrÖvning/Seminarium Gäst Jan Garnert Belysningshistoria

13:00 – 14:45 Grunder i belysningsteknik E1105 glajoh, olsthoFöreläsning 3 Hållbarhet
2019-09-06 fre08:00 – 17:00 Forma med ljus E1118 AdMaLaborationer i mindre grupper
-Laboration 1 Metodiska ljuskällor
-Laboration 2 Ljuskänslighet
Se separat schema under dokument i pingpong när respektive grupp ska labba.
2019-09-09 mån08:30 – 11:45 Grunder i belysningsteknik E1219 glajohFöreläsning 4 Ljuskällor
13:00 – 16:45 Perception och kommunikation E1022 sohmoh, wanulrWorkshop Basic sketching, perspective
Task introduction
Ta med papper och penna!
2019-09-10 tis09:00 – 11:45 Perception och kommunikation E2326 wanulrÖvning/Seminarium Föreläsning Ljusrum/skissteknik. Intro labb ljusrum.
13:00 – 15:00 Forma med ljus E4404 AdMaFöreläsning
Dags-och elljusplanering, del 1
2019-09-11 ons08:00 – 10:00 Forma med ljus E1418 AdMaDags-och elljusplanering, del 2
10:00 – 12:00 Forma med ljus E1105 AdMaFöreläsning
Dags-och elljusplanering, del 2
13:00 – 17:00 Forma med ljus E1105 AdMaFöreläsning
Grundläggande ritningsläsning och arkitektoniska begrepp
17:45 – 21:00 Forma med ljus AdMa, AKarSe förberedande genomdrag av föreställningen Silverstar på Spira. Vi samlas vid entrén till Spira.
2019-09-12 tor13:00 – 14:45 Grunder i belysningsteknik E4404 glajohFöreläsning 4 Ljuskällor
2019-09-16 mån10:00 – 11:45 Grunder i belysningsteknik E1418 glajohFöreläsning 4 Ljuskällor
13:00 – 16:45 Perception och kommunikation E1405 sohmohWorkshop Sketching shade and shadows
Ta med penna och papper!
2019-09-17 tis09:00 – 11:45 Perception och kommunikation E2326 wanulrÖvning/Seminarium Labbgenomgång - ljusrum
12:00 – 13:00 E1028 AdMa, AKar, glajoh, PeMi, RoJo, wanulrLunchseminarium med Xcen. Föranmäl om ni vill ha lunchmacka mer information via mail.
13:00 – 16:45 Forma med ljus E4404 AdMaFöreläsning med Alicia D'Abate
Dagsljus i arkitektur
2019-09-18 ons09:00 – 10:00 Forma med ljus E1028 AdMaFöreläsning
Påverkan av ljus och färg på människors fysiologi
10:00 – 12:00 Forma med ljus E2326 AdMaFöreläsning
Påverkan av ljus och färg på människors fysiologi, forts.
13:00 – 17:00 Forma med ljus E1105 AdMaSeminarium
-Laboration 1 Metodiska ljuskällor
-Laboration 2 Ljuskänslighet


13:00-15:00 Grupp B1, B2, B3 och B4
15:00-17:00 Grupp A1, A2, A3 och A4
2019-09-19 tor08:00 – 11:45 Perception och kommunikation B3051 sohmohÖvning/Seminarium Design thinking - scenarios
13:00 – 16:30 Grunder i belysningsteknik E1105 glajohLab 1-2 i grupper, se separat schema och gruppindelning på Pingpong
2019-09-20 fre08:00 – 09:45 Grunder i belysningsteknik E1105 glajohGästföreläsning LED Klas Björkedal Auralight
10:00 – 17:30 Grunder i belysningsteknik E1105 glajohLab 1-2 i grupper, se separat schema och gruppindelning på Pingpong
2019-09-23 mån10:00 – 11:30 E1423Orientation day Hösten 2019 - Grupp 1
11:30 – 13:00 E1423, JTH-EntrénOrientation day Hösten 2019 - Grupp 1
13:00 – 16:30 Grunder i belysningsteknik E1105 glajohLab 1-2 i grupper, se separat schema och gruppindelning på Pingpong
2019-09-24 tis15:00 – 17:00 Forma med ljus E4404 AdMaFöreläsning
Ljus, färg och det åldrande ögat
17:30 – 19:00 Forma med ljus AdMa, AKarStudiebesök på Spira med särskild inriktning på tekniken, vi samlas kl 17:30 i entrén på Spira.
2019-09-26 tor08:00 – 11:45 Perception och kommunikation E2432, E2433 AKar, wanulrWorkshop indesig. Samling i E2432
2019-09-27 fre08:00 – 17:00 Forma med ljus E1118 AdMaWorkshop med Henrik Sandqvist från Fagerhult. Se information på Pingpong om när din grupp ska laborera
2019-09-30 mån09:00 – 11:45 Grunder i belysningsteknik E1219 glajohFöreläsning 5:1 Armaturer Ljusfördelning
13:00 – 16:45 Perception och kommunikation E1022 wanulrFöreläsning/litteraturseminarium Färglära
Obs! Inläsning innan seminariet - ta med artiklar!

2019-10-01 tis13:00 – 16:45 Forma med ljus E4404 AdMaFöreläsning
Belysningsplaneringsprocessen
15:00 – 17:00 Forma med ljus E1017 AdMaBelysnin
17:00 – 19:00 Forma med ljus AdMa, AKarStudiebesök på Spira. Möte med konstnärligt team bakom Spelman på taket.
2019-10-02 ons08:00 – 10:00 Forma med ljus E1028 AdMaFöreläsning/workshop
Ljusföroreningar
10:00 – 12:00 Forma med ljus E1105 AdMaFöreläsning/workshop
Ljusföroreningar
12:00 – 12:45 Belysningsteknik och kvalitetssäkring, Grunder i belysningsteknik, Luminaire Design E1017 AdMa, AKar, glajoh, JagAnn, PeMi, RoJo, wanulrLunchseminarium med LJus i hus. Separat anmälan, se mail och PIM
13:00 – 15:00 Forma med ljus E1219 AdMaSammanfattning inför tentamen
2019-10-03 tor08:00 – 11:45 Perception och kommunikation B3051 dabali, wanulrFöreläsning Obs! 9.00 Arkitekturhistoria Betina
13:00 – 14:45 Grunder i belysningsteknik E1405 glajohFöreläsning 5:2 Armaturer Reflektorer
2019-10-04 fre10:00 – 11:45 Grunder i belysningsteknik E4404 glajohFöreläsning 5:3 Armaturer Material
2019-10-07 mån14:00 – 16:30 Grunder i belysningsteknik E1118 glajoh, PeMiWorkshop Armaturens delar, se separat schema
2019-10-08 tis08:00 – 11:45 Perception och kommunikation E2326 AKar, sohmoh, wanulrGenomgång posterpresentation
12:00 – 12:45 Belysningsteknik och kvalitetssäkring, Grunder i belysningsteknik, Luminaire Design, Lighting Masterplan E1017 AdMa, AKar, glajoh, JagAnn, PeMi, RoJo, wanulrLunchseminarium med Flos. Separat anmälan, se mail och PIM
2019-10-09 ons08:30 – 12:00 Grunder i belysningsteknik E1118 glajohLaboration 3-6 i grupper. Se separat schema och info på Pingpong
11:45 – 13:00 E1423 KårenLunchföreläsning. (Föreläsningen är frivillig)
13:00 – 17:00 Grunder i belysningsteknik E1118 glajohLaboration 3-6 i grupper. Se separat schema och info på Pingpong
2019-10-10 tor08:00 – 11:45 Perception och kommunikation B3051, E2205 wanulrÖvning/Seminarium reservtid/Datasal bokad för eget arbete med Portfolio, ej lärarlett.
13:00 – 16:30 Grunder i belysningsteknik E1105 glajohSeminarium Lab.1-6 och Tentagenomgång
2019-10-21 mån10:00 – 11:45 Grunder i belysningsteknik E1105 glajohArmaturer Material (första föreläsning till tenta del C)
13:00 – 15:00 Forma med ljus E1105 AdMaSeminarium
Laboration 3. Samband mellan människa, ljus, färg och rum
Halvklass.

13.00-14.00 Grupp B1, B2, B3 och B4
14.00-15.00 Grupp A1, A2, A3 och A4
15:00 – 17:00 Forma med ljus E1105 WiRaFöreläsning
Gruppdynamik med Rainer Winkler
2019-10-22 tis08:00 – 09:45 Tillämpad matematik och fysik E1419 sanparFöreläsning
10:00 – 11:45 Tillämpad matematik och fysik E1419 sanparÖvning
2019-10-23 ons08:00 – 17:00 Forma med ljus AdMa, AKarWorkshop hos Hidelite, Varje grupp är på plats i ca 2 timmar. Separat schema med tider och hur ni tar er dit kommer läggas upp i pingpong.
09:00 – 10:45 Forma med ljus E1217 AKarSeminarium om Butiksbelysning av de butiker varje grupp besökt + introduktion till Butiksprojektet. Gäller grupperna A3, A4, B3 och B4
14:00 – 15:45 Forma med ljus E1105 AKarSeminarium om Butiksbelysning av de butiker varje grupp besökt + introduktion till Butiksprojektet. Gäller grupperna A1, A2, B1 och B2
2019-10-24 tor08:00 – 09:45 Tillämpad matematik och fysik Ha305 sanparFöreläsning
10:00 – 11:45 Tillämpad matematik och fysik Ha305 sanparÖvning
15:00 – 17:00 Forma med ljus E1105 WiRaFöreläsning
Gruppdynamik med Rainer Winkler
2019-10-25 fre09:00 – 11:45 Grunder i belysningsteknik B3051 glajohOBS! Flyttad till torsdag v44 13.00 Föreläsning 7 Belysningshistoria Tekniskt perspektiv
2019-10-28 mån09:00 – 11:45 Grunder i belysningsteknik E1105 glajohFöreläsning 6:1 Belysningsstyrning Funktioner
13:00 – 16:00 Forma med ljus E1118 AKarLaboration: Ljusriktning och objekt, se information i pingpong om när din grupp ska laborera
2019-10-29 tis08:00 – 09:45 Tillämpad matematik och fysik E1419 sanparFöreläsning
10:00 – 11:45 Tillämpad matematik och fysik E1419 sanparÖvning
15:00 – 16:00 Forma med ljus E4404 AdMa, sohmohFöreläsning
SketchUp
16:00 – 17:00 Forma med ljus E1206, E2432 AdMa, sohmohWorkshop
SketchUp
2019-10-30 ons08:00 – 11:45 Forma med ljus E2303, E4205 AdMa, sohmohWorkshop SketchUp
13:00 – 16:00 Forma med ljus E1118 AKarLaboration: Ljusriktning och objekt, se information i pingpong om när din grupp ska laborera
2019-10-31 tor08:00 – 09:45 Tillämpad matematik och fysik Ha305 sanparFöreläsning
10:00 – 11:45 Tillämpad matematik och fysik Ha305 sanparÖvning
13:00 – 16:45 Grunder i belysningsteknik E1105 glajohFöreläsning 7 Belysningshitoria Tekniskt perspektiv
13:00 – 14:45 Grunder i belysningsteknik
2019-11-01 fre09:00 – 15:00 Forma med ljus E1118 AKarLaboration: Ljusriktning och objekt, se information i pingpong om när din grupp ska laborera
2019-11-04 mån09:00 – 11:45 Grunder i belysningsteknik E1219 glajohFöreläsning 6:2 Belysningsstyrning Sensorer
13:00 – 17:00 Forma med ljus E1219 WiRaFöreläsning
Gruppdynamik med Rainer Winkler.
2019-11-05 tis08:00 – 09:45 Tillämpad matematik och fysik E1419 sanparFöreläsning
10:00 – 11:45 Tillämpad matematik och fysik E1419 sanparÖvning
13:00 – 16:45 Forma med ljus E4404 AdMaFöreläsning/workshop med Kristian Renström från Fagerhult Retail
- Konceptutformning
2019-11-06 ons08:00 – 09:45 Forma med ljus E2303 AdMa, AKarÖvning: Introduktion till photoshop i halvklass Grupp B
10:00 – 11:45 Forma med ljus E2303 AdMa, AKarÖvning: Introduktion till photoshop i halvklass Grupp A
13:00 – 17:00 Forma med ljus AdMaSeminarium
Laboration Ljusriktning och objekt
Halvklass
13.00-14.00 Grupp A1, A2, A3 och A4.
14.00-15.00 Grupp B1, B2, B3 och B4.
2019-11-07 tor08:00 – 09:45 Tillämpad matematik och fysik Ha305 sanparFöreläsning
10:00 – 11:45 Tillämpad matematik och fysik Ha305 sanparÖvning
13:00 – 14:45 Grunder i belysningsteknik E3231 glajohFöreläsning 6:3 Belysningsstyrning Protokoll
2019-11-11 mån08:30 – 11:45 Grunder i belysningsteknik E1105 glajohWorkshop 1 Belysningsstyrning Sensorer
12:00 – 12:30 E1029 SoMoFrivillig information om saker som kan påverka dig under dina studier på Jönköping University.
13:00 – 15:00 Forma med ljus E2205, E2404 sohmohSketchUp and rendering.
2019-11-12 tis08:00 – 09:45 Tillämpad matematik och fysik E1419 sanparFöreläsning
10:00 – 11:45 Tillämpad matematik och fysik E1419 sanparÖvning
13:00 – 16:45 Forma med ljus E4404 AdMaFöreläsning/workshop med Kristian Renström från Fagerhult Retail
- Konceptutformning
2019-11-13 ons10:00 – 12:00 Forma med ljus E4304 AKarPresentationsteknik
12:00 – 12:30 E1029 SoMoVoluntary information about things that could affect you during your studies at Jönköping University.
13:00 – 16:00 Forma med ljus AdMa, AKarSe föreställningen Spelman på taket på Spira.
2019-11-14 tor08:00 – 09:45 Tillämpad matematik och fysik Ha305 sanparFöreläsning
10:00 – 11:45 Tillämpad matematik och fysik Ha305 sanparGesällprov 1
13:00 – 14:45 Grunder i belysningsteknik E1105 glajohFöreläsning 6:3 Belysningsstyrning Protokoll
2019-11-15 fre08:00 – 11:45 Tillämpad matematik och fysik E4406 sanparG1Lab 1
13:00 – 16:45 Tillämpad matematik och fysik E4406 sanparG2Lab 1
2019-11-18 mån09:00 – 11:45 Grunder i belysningsteknik E1105 glajohFöreläsning 6:3 Belysningsstyrning Protokoll
13:00 – 17:00 Forma med ljus AdMa, AKarHandledning Butiksprojekt
(se separat information på Pingpong)
2019-11-19 tis08:00 – 09:45 Tillämpad matematik och fysik E1419 sanparFöreläsning
10:00 – 11:45 Tillämpad matematik och fysik E1419 sanparÖvning
13:00 – 16:45 Forma med ljus E4404 AdMa, AKarHandledning Butiksprojekt
(se separat information på Pingpong)
2019-11-20 ons08:00 – 12:30 Grunder i belysningsteknik glajohStudiebesök Fagerhult belysning. Buss avgår 8.00 fr Gjuterigatan 5. Helklass. Obligatoriskt.
2019-11-21 tor08:00 – 09:45 Tillämpad matematik och fysik Ha305 sanparFöreläsning
10:00 – 11:45 Tillämpad matematik och fysik Ha305 sanparÖvning
13:00 – 14:45 Grunder i belysningsteknik E1105 glajohFöreläsning 6:3 Belysningsstyrning Protokoll RESERV vid behov
2019-11-22 fre08:00 – 11:45 Tillämpad matematik och fysik E4406 sanparG1Lab 2
13:00 – 16:45 Tillämpad matematik och fysik E4406 sanparG2Lab 2
2019-11-25 mån08:30 – 11:45 Grunder i belysningsteknik E1219 glajohWorkshop 2 Protokoll
2019-11-26 tis08:00 – 09:45 Tillämpad matematik och fysik E1419 sanparFöreläsning
10:00 – 11:45 Tillämpad matematik och fysik E1419 sanparÖvning
13:00 – 16:45 Forma med ljus E4404 AdMaExtra tid
2019-11-27 ons10:00 – 11:45 Forma med ljus E4304 AdMa, AKarPecha Kucha Observera att vi byter sal efter lunch
13:00 – 17:00 Forma med ljus E1105 AdMa, AKarPecha Kucha
2019-11-28 tor08:00 – 09:45 Tillämpad matematik och fysik Ha305 sanparFöreläsning
10:00 – 11:45 Tillämpad matematik och fysik Ha305 sanparÖvning
2019-11-29 fre08:00 – 11:45 Tillämpad matematik och fysik E4406 sanparG1Lab 3
13:00 – 16:45 Tillämpad matematik och fysik E4406 sanparG2Lab 3
2019-12-02 mån08:30 – 11:45 Grunder i belysningsteknik E1219 glajohWorkshop 3 Kataloganalys
2019-12-03 tis08:00 – 09:45 Tillämpad matematik och fysik E1419 sanparFöreläsning
10:00 – 11:45 Tillämpad matematik och fysik E1419 sanparÖvning
2019-12-04 ons08:00 – 12:00 Forma med ljus E4304 AdMa, AKarRedovisning Butiksprojekt
13:00 – 15:00 Forma med ljus E4304 AdMa, AKarRedovisning Butiksprojekt
15:00 – 17:00 Forma med ljus E1118 AdMa, AKarRedovisning Butiksprojekt
2019-12-05 tor08:00 – 09:45 Tillämpad matematik och fysik Ha305 sanparFöreläsning
10:00 – 11:45 Tillämpad matematik och fysik Ha305 sanparGesällprov 2
13:00 – 14:45 Grunder i belysningsteknik glajohKursavslut
2019-12-06 fre08:00 – 11:45 Tillämpad matematik och fysik E4406 sanparG1Restlabbar
13:00 – 16:45 Tillämpad matematik och fysik E4406 sanparG2Restlabbar
2019-12-10 tis08:00 – 11:45 Tillämpad matematik och fysik E1418 sanparRepetition, övning
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information